Cách viết dạng Advantages -Disadvantages trong IELTS Writing Task 2

Thùy Trang
04.05.2020

Trong bài viết ngày hôm nay, IELTS Vietop sẽ hướng dẫn bạn cách viết dạng bài Advantages – Disadvantages trong bài thi Writing task 2, cùng tìm hiểu nhé!

Xem thêm cách làm một số dạng bài ở phần thi IELTS Writing Task 2:

A. Tổng quan dạng Advantages – Disadvantages

1. Cách nhận biết dạng Advantage – Disadvantage

Với dạng bài Advantages – Disadvantages đề bài sẽ đưa ra một vấn đề hoặc ý kiến và yêu cầu bạn phải chỉ ra những nhược điểm cũng như ưu điểm của nó.

Thông thường dạng bài Advantages – Disadvantages được chia làm 2 loại:

Loại 1: Chỉ liệt kê ra các ưu điểm và nhược điểm

Ví dụ: The internet has made knowledge immediately available to people through computers and smartphones all around the world. Much of this knowledge is also free. Discuss the advantages and disadvantages of this trend.

Loại 2: Người viết cần chỉ ra liệu ưu điểm có lấn át được nhược điểm hay không

Ví dụ: Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

-> Chúng ta có thể thấy về căn bản thì 2 dạng bài này đều đòi hỏi người viết viết về ưu và nhược điểm của vấn đề, tuy nhiên với loại 2 thì cần phải khẳng định rõ trong bài viết của mình cái nào chiếm ưu thế hơn từ mở bài cho đến khi kết bài.

2. Cấu trúc của bài viết Advantages – Disadvantages (Structure)

Tương tự như những dạng bài khác của phần Writing task 2, bố cục của một bài viết dạng Advantages – Disadvantages gồm 3 phần chính.

⚡ KHÔNG CÓ OUTWEIGH

 

BỐ CỤC

1

Introduction: 1 đoạn

2

Body: 2 đoạn

Body 1: Advantage

Body 2: Disadvantage

3

Conclusion: 1 đoạn

⚡ CÓ OUTWEIGH

 

BỐ CỤC

1

Introduction: 1 đoạn

2

Body: 2 đoạn

Body 1: Cái nào chiếm ưu thế ít

Body 2: Cái chiếm ưu thế nhiều hơn

3

Conclusion: 1 đoạn

3. Template gợi ý cho dạng bài Advantage- Disadvantage

⚡ KHÔNG CÓ OUTWEIGH

1. Introduction

This essay will discuss the benefits and drawbacks of this trend

This trend would create certain benefits but there will also be some drawbacks

2. Body #1

Topic sentence

On the one hand, there are several reasons why N is beneficial

Advantage #1

Firstly, ….

Advantage #2

Secondly, …

3. Body #2

Topic sentence

On the other hand, there are a number of disadvantages of ……that people should take into consideration

Disadvantage #1

The principal one is that ….

Disadvantage #2

In addition, ….

4. Conclusion

In conclusion, … could bring about certain benefits, but its negative consequences should not be overlooked

⚡ CÓ OUTWEIGH

1. Introduction

Advantage > disadvantage

In my opinion, the benefits of ….outweigh its drawbacks

Advantage < disadvantage

While this development may bring about some benefits, I would argue they are eclipsed the drawbacks.

2. Body
Advantage > Disadvantage

 

Topic sentence

Body 1

On the one hand, …..offers people several benefits

Body 2

On the other hand, I am of the opinion that the aforementioned advantages are at the expense of greater drawbacks.

Advantage < Disadvantage

 

Topic sentence

Body 1

When S + V, several problems can be anticipated.

Body 2

In spite of the drawbacks mentioned above, I believe that ………. is a positive measure/ trend/ development

3. Conclusion

Advantage > disadvantage

In conclusion, while………may have some positive aspects, I believe they are outweighed by the more significant negative aspects.

Advantage < disadvantage

In conclusion, it seems to me that the disadvantages of ……… are more considerable than its advantages.

Tăng ngay 1.0 điểm với 10 buổi học tại VIETOP bằng khóa IELTS Writing

B. Bài mẫu

Topic: Many foods are shipped from far away. Some people think that eating local foods is more environmentally and economically. Do you think the advantages outweigh its disadvantages?
ielts-writing-task-2-eating-local-food

Sample essay

The shipping of a wide range of foods from other cities or countries may have an adverse impact on locally produced food in this modern world of aggressive competition. However, the latter, in my own eyes, obviously offers more merits than demerits.

On the face of it, the consumption of local food might be said to have certain drawbacks. One of them is the lack of diversity or exotic taste. Without access to strange food from far away, people in Vietnam today, for instance, would feel fed up with a limited number of food choices or would never have a chance to try, and probably enjoy, the taste of a similar type of food which is actually imported from other countries, such as Kobe beef from Japan.

However, compared with food transported from other regions, eating food produced locally is significantly more beneficial in economic, environmental, and educational terms. From an economic point of view, local food does not involve excessive transportation leading to higher and higher costs, especially with increasing fuel prices taken into account.

This is also associated with less damaging effects on the environment related to the shipping of food products by plane from abroad. In terms of education, consuming local food helps nurture patriotism among young generations, orienting them towards preserving and developing the sense of using indigenous products.

In today’s world of globalization, the effort to consume local food is thus playing an indispensable role in maintaining the identity of each and every local culture.

In a word, the downside of eating locally produced food is outweighed by its upside. This is, in actual fact, true from economic, environmental, and educational viewpoints.

Mong rằng bài viết Cách viết dạng Advantages -Disadvantages trên đây giúp các bạn học tốt IELTS Writing Task 2 nhé.

IELTS Vietop

Bài viết liên quan:

[Chia sẻ] Làm sao để luôn luôn đạt 7.0+ Writing cho dù đề khó hay dễ? – Phần 5: Không có ý tưởng thì viết gì?
[Chia sẻ] Làm sao để luôn luôn đạt 7.0+ Writing cho dù đề khó hay dễ? – Phần 5: Không có ý tưởng thì viết gì?
Chào mọi người, Thế là loạt bài “Làm sao để luôn luôn đạt 7.0 Writing…” đã đi đến số thứ 5. Mình rất vui vì được sử ủng hộ nồng nhiệt của mọi người – mỗi phần đều đạt 1-2k tương...
Samle Essay đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/05/2019
BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 04/05/2019
Task 2: Today many children spend a lot of time playing video games and little time on sports. Why is it? Is it a positive or negative...
Samle Essay đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/05/2019
BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 23/05/2019
Task 1: The bar chart shows the distribution of employment among agriculture, sevices, industries in three countries in 1980 and projected distribution in...
Phân tích bài mẫu dạng "pros cons" - Advertisement
Phân tích bài mẫu dạng “pros cons” – Advertisement
Nhiều bạn không có ai hướng dẫn, tự mò mẫm hoàn toàn sẽ rất khó có định hướng trong các bài IELTS Writing để đạt điểm cao. Nhận thấy việc phân tích các bài mẫu IELTS là vô cùng...
ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 01/06/2019
BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 01/06/2019
Task 2: Many developing countries are currently expanding their tourist industries. Why is this the case? Is it a positive or negative...
Các từ và dấu câu thường dùng trong IELTS Writing
Các từ và dấu câu thường dùng trong IELTS Writing
Trong tiếng Anh bạn sẽ dễ dàng thấy nhiều từ mang nghĩa giống nhau, những về bản chất chứng sẽ được hiểu theo các nghĩa khác nhau sử dụng ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Do vậy trong bài...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0