Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 13-02-2020

Trang Nguyen
07.06.2021

Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 13-2-2020. Các bạn tham khảo nhé.

Task 1

Task 1: The bar chart below shows the amount of money invested in each categories from five organizations.

Gợi ý: Cách làm dạng bài Bar Chart trong IELTS Writing Task 1

The bar chart details investments made by five different organisations in four categories namely Machinery, Building, Staff Training, and Research. Units are measured in billion euros.

Overall, Organisation B made the highest investments in all sectors with the highest amount of budget expended on Building, whereas fewer investments were made by Organisation A and C. Organisation D and E’s spending, on the other hand, was the least remarkable.

Spending on machinery in Organisation B was roughly 1.3 billion Euros, which was the highest investment in this sector among the five organisations, yet the lowest compared to the other sectors. Organisation A invested remarkably less in this sector with only 0.8 billion Euros, followed by Organisation C (0.7 billion). Organisation D and E, on the other hand, each invested only 0.4 billion Euros. With regard to Building, Organisation B’s investment was at a record high of 1.7 billion Euros, whereas budgets allotted by the remaining four organisations for this sector were in similar amounts, at around 0.5 billion Euros.

When it comes to Staff Training and Research, Organisation B was still the dominant investor with 1.5 billion and 1.6 billion Euros spent respectively. Organisation A’s expenditures were significantly fewer, with on 1 billion for Staff Training and 0.8 billion for Research. Organisation D and E again allocated the fewest budget, with the figures varying between 0.3 billion and 0.45 billion.

(229 words)

ĐẶT HẸN TƯ VẤN NGAY - NHẬN LIỀN TAY 30% HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Task 2

Task 2: Some people believe that reading stories from a book is better than watching TV or playing computer games for children. To what extent do you agree or disagree?

Reading story books has recently been claimed to be more beneficial for children than watching television or playing e-games on the computer. For kids who are book addicts, this is absolutely true since nothing can be compared with enjoying a story.

First off, TV watching is inferior to story book reading. The former is associated with the habit of ‘watching’ rather than ‘reading’ whereas the latter is the opposite. Some might say that the two are very similar since anyone involved needs to use their eyes. Reasonable as it is, those who believe so do not really take into consideration the point that readers can stop at a page and contemplate about it for as long as possible, especially when it comes to hard-to-understand stories, such as mystery books.

Second of all, reading story books is also superior to playing computer games. Admittedly, being engaged in game playing on the computer is undeniably great fun as a wonderful stress reliever, but games are games only. However, story book reading is associated with a multitude of educational benefits, one of which is the cultivation of emotions. In this current world, fewer and fewer people have any interest in enjoying a short story or a novel, so they need to be immersed in this environment at an early age. The earlier the better. If children laugh or cry with characters in a story, they will gradually develop feelings of loving other human beings in real life.

In conclusion, my perspective concerning the great joy gained from reading story books has been clarified. This actually might not be highly appreciated by children with other interests. In this technological world, it is not surprising that the majority of kids prefer to be engaged elsewhere. Each to his own.

(294 words)

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết dạng Agree or Disagree Writing Task 2

A. Vocab highlights

  • For kids who are book addicts: Đối với trẻ thuộc loại mê đọc sách;
  • nothing can be compared with enjoying a story: Không gì có thể sánh với việc thưởng thức một truyện kể;
  • … is undeniably great fun as a wonderful stress reliever: Đương nhiên là rất vui vì là một phương thức giảm căng thẳng tuyệt vời;
  • the cultivation of emotions: Việc trao dồi / vun đắp (khía cạnh) xúc xảm;
  • they need to be immersed in this environment at an early age: Họ cần phải được tắm mình trong một môi trường như thế ngay từ thưở nhỏ;
  • Each to his own: Mỗi người một vẻ;

B. Structure highlights

  • Cấu trúc passive đặc biệt

Reading story books has recently been claimed to be more beneficial for children than…

= It has recently been claimed that reading story books is more beneficial for children than…

Gần đây có ý kiến cho rằng đọc sách truyện là có lợi hơn cho trẻ hơn là…

  • Cấu trúc đảo ngữ

Reasonable as it is

= Although it is so reasonable

Tuy nghe rất có lý

 Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2020 được Vietop cập nhật liên tục

By IELTS Vietop.

Chúc các bạn học tốt với Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 13-02-2020 nhé!

Bài viết liên quan:

Cách miêu tả chủ đề Cho phép và Có thể - IELTS Writing Task 2
Cách miêu tả chủ đề Cho phép và Có thể – IELTS Writing Task 2
Trong Task 2, vì các chủ đề hay liên quan đến các đề tài xã hội, chúng ta hay phải dùng các cách diễn đạt kiểu như: Việc A cho phép việc B xảy ra, A tạo điều kiện...
Samle Essay đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02/03/2019
BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 02/03/2019
Task 2: The world of work is changing rapidly and people cannot depend on the same job or same conditions of work for life. Discuss the possible causes for these changes and give your suggestions on how people should...
Cách đọc Bảng nhiều dữ liệu trong IELTS Writing task 1
Cách đọc Bảng nhiều dữ liệu trong IELTS Writing task 1
Table là một trong những dạng đề thường gặp nhất trong Task 1, đề bài bao gồm các bảng miêu tả xu hướng hoặc số liệu điều tra xoay quanh các chủ đề như kinh tế, kinh doanh, lao...
[Chia sẻ] Làm sao để luôn luôn đạt 7.0+ Writing cho dù đề khó hay dễ? – Phần 4: Độ mạch lạc band 7+: Tưởng dễ những không phải dễ
[Chia sẻ] Làm sao để luôn luôn đạt 7.0+ Writing cho dù đề khó hay dễ? – Phần 4
PHẦN 4: ĐỘ MẠCH LẠC BAND 7+: TƯỞNG DỄ NHƯNG KHÔNG PHẢI DỄ Độ mạch lạc là điều mà rất nhiều thí sinh IELTS bỏ qua khi luyện thi. Mọi người thường học thêm từ vựng (để cải thiện...
Nominalisation - Cách định danh trong văn viết tiếng Anh hiệu quả
Nominalisation – Cách định danh trong văn viết tiếng Anh hiệu quả
Một trong những sai lầm chúng ta thường mắc phải trong việc học ngôn ngữ đó là dịch từng từ của ngôn ngữ mẹ đẻ qua ngôn ngữ đích và ngược lại. Cách tiếp cận ngôn ngữ này đôi...
Animal Vocabulary
Animals Vocabulary in IELTS Writing
Trong bài viết IELTS Vietop đã tổng hợp từ vựng IELTS chủ đề Animals theo cụm từ để các bạn có thể áp dụng vào bài IELTS Writing Task 2 hoặc Speaking. Hy vọng nó sẽ giúp ích được...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0