So sánh hơn (Comparative) trong Tiếng Anh

Xuân Vân
08.09.2021

So sánh nhất, so sánh nhất, so sánh bằng là những điểm ngữ pháp vô cùng cơ bản và quan trọng trong Tiếng Anh mà bạn nào đang học Tiếng Anh cũng phải nắm vững. Trong bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop muốn chia sẻ đến bạn chủ điểm so sánh hơn trong Tiếng Anh. Bắt đầu nhé!

A. So sánh hơn là gì?

so sánh hơn trong Tiếng Anh

So sánh hơn dùng để so sánh 2 đối tượng với nhau về một đặc điểm nào đó.

Ex: His bicycle is more expensive than mine. (Xe đạp của anh ấy thì mắc hơn của tôi.)

B. Cách sử dụng so sánh hơn với tính từ

1. Cấu trúc

 

Cấu trúc

Ví dụ

Với tính từ ngắn (1 âm tiết)

Subject 1 + adj-er + than + Subject 2

Mike is shorter than Josh.

Với tính từ dài (2 âm tiết trở lên)

Subject 1 + more + adj + than + Subject 2

The pineapple juice is more expensive than the tomato juice.

2. Tính từ ngắn và tính từ dài

Ví dụ tính từ ngắn (1 âm tiết): smart, fat, short, young, old,…

– Tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng ‘–er, -le, -ow, -et,’ được xem như là tính từ ngắn.Ex: narrow -> narrower

– Tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm trước đó có nguyên âm thì gấp đôi âm cuối rồi thêm ‘-er’.Ex: big -> bigger

– Tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng ‘-y’, khi thêm –er thì chuyển ‘–y’ thành ‘-i’ rồi thêm đuôi so sánh. Ex: healthy-> healthier

Ví dụ tính từ dài (2 âm tiết trở lên): expensive, beautiful, difficult, gorgeous,…

Các tính từ so sánh hơn bất quy tắc:

Tính từ

Tính từ so sánh hơn

Far

Bad

Many

Much

Little

Good

Farther/further

Worse

More

More

Little

Better

Xem thêm: Cấu trúc the more…the more… trong Tiếng Anh

C. Cách sử dụng so sánh hơn với trạng từ

1. Cấu trúc

 

Cấu trúc

Ví dụ

Với trạng từ ngắn (1 âm tiết)

Subject 1 + Verb + adv-er + than + Subject 2

Mike runs later than Josh.

Với trạng từ dài (2 âm tiết trở lên)

Subject 1 + Verb + more + adv + than + Subject 2

This machine works more efficiently than the previous one.

2. Trạng từ ngắn và trạng từ dài

– Trạng từ ngắn (1 âm tiết): hard, fast, late,…

– Trạng từ dài (2 âm tiết trở lên): beautifully, seriously, quietly,…

– Các tính từ so sánh hơn bất quy tắc:

Trạng từ

So sánh hơn

Badly

Far

Little

Well

Worse

Farther/further

Less

better

D. Bài tập

Bài tập

Write each adjective or adverb in the comparative form:

 1. This blouse is ………. than that T-shirt. (cheap)
 2. The book is ………. than the computer game. (good)
 3. He is ………. than his sister. (difficult)
 4. She is ………. than her brothers and sisters. (popular)
 5. The theatre is ………. to her home than the opera. (close)
 6. The opera is ………. away than the theatre (far)
 7. She usually behaves ………. than her brothers and sisters. (bad)
 8. He is at English ………. than his sister. (good)
 9. She is at English ………. than her brother (bad)
 10. It’s ………. to take the train, isn’t it? (safe)

Đáp án:

 1. Cheaper
 2. Better
 3. More difficult
 4. More popular
 5. Closer
 6. Farther/further
 7. Worse
 8. Better
 9. Worse
 10. Safer

Chúc các bạn học tập tốt và đạt được kết quả cao với bài viết so sánh hơn (Comparative) trong Tiếng Anh này nhé.

IELTS Vietop

Bài viết liên quan:

Review Sách IELTS Practice Test Plus 1, 2, 3
Review Sách IELTS Practice Test Plus 1, 2, 3
Sách IELTS Practice Test Plus 1, 2, 3 là bộ sách giúp người học ôn luyện các đề thi IELTS trước làm bài thi thật. Mỗi quyển sách gồm 5-6 bài thi cho toàn bộ các kỹ năng. Nội...
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous
Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – present perfect continuous là một trong 12 thì trong Tiếng Anh.  Trong quá trình luyện thi IELTS, một số bạn vẫn nhầm lẫn giữa thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn...
Sự hòa hợp các thì (Sequence of tenses) sử dụng như thế nào?
Sự hòa hợp các thì (Sequence of tenses) sử dụng như thế nào?
Một câu trong tiếng Anh có thể bao gồm nhiều mệnh đề khác nhau. Việc xác định đúng loại mệnh đề cũng như thì của động từ là điều cần thiết để sử dụng tiếng Anh thành thạo nói...
Tổng hợp các điểm ngữ pháp cần ôn lại trong IELTS Writing
Tổng hợp các điểm ngữ pháp nên ôn lại cho IELTS Writing Task 2
Để có phần thi IELTS đạt kết quả cao trong thời gian sắp tới, hãy cùng IELTS Vietop ôn lại một số điểm ngữ pháp được sử dụng trong IELTS Writing Task 2 nhé. Nội dung chính A. Các...
Chủ đề Health trong bài thi IELTS – Vocabulary và Bài mẫu
Chủ đề Health trong bài thi IELTS – Vocabulary và Bài mẫu
Chủ đề Health là chủ đề gặp phổ biến trong giao tiếp hằng ngày cũng như xuất hiện trong các phần kỹ năng của bài thi IELTS. Cùng Vietop tìm hiểu bài viết sau để đạt được điểm số...
Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 tháng 3-2020
Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 tháng 3-2020
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 là tài liệu tổng hợp và phân tích đề thi IELTS Writing tháng 3 – 2020 do chính các giảng viên của IELTS Vietop biên soạn nhằm cung cấp nguồn tài...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0