Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Electricity Generator ngày thi 03/07/2019

Vietop thân gửi bạn bài mẫu IELTS Writing Task 1_Electricity Generator ngày thi 03/07/2019 trên máy tính tại IDP

Các bạn tham khảo bài mẫu của đề thi thổi bay 5 chịu này nhé :))

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận