[REVIEW SÁCH] Ted Talks – The official TED guide to public Speaking

Quyển sách huyền thoại hướng dẫn phương pháp thuyết trình do chính chủ tịch TED chủ biên. Quyển sách này sẽ truyền thêm lửa cho những người diễn giả trong tương lai. Quyển sách cũng có ích cho các bạn đã thi IELTS xong, đang chuẩn bị cho việc học tập trong môi trường nước ngoài.


Bình luận

Bình luận