[REVIEW SÁCH] Inside Writing INTRO – The Academic Word List in Context

Quyển sách tuyệt vời dành cho các bạn bắt đầu luyện writing ở trình độ thấp!
Những Unit của sách cung cấp theo trình tự logic từ ngôn ngữ, bài mẫu, luyện tập viết câu, ngữ pháp đến luyện tập viết bài hoàn chỉnh.


Bình luận

Bình luận