[REVIEW SÁCH] Focus on Vocabulary 1-2

Focus on Vocabulary 1-2 là một bộ sách tuyệt vời giúp người học nâng cao vốn từ vựng cho kĩ năng Viết. Các bài đọc trong sách được thiết kế dựa trên 570 từ trong AWL (Academic Word List), với các chủ đề rất giống với kì thi IELTS Writing.


0 thoughts on “[REVIEW SÁCH] Focus on Vocabulary 1-2”

Leave a Comment