Câu chẻ (Cleft Sentence) – Bạn đã biết cách dùng trong IELTS hay chưa?

Câu chẻ là dạng câu dùng để nhấn mạnh đặc biệt và thông dụng trong tiếng Anh. Tuy nhiên bạn đã biết cách sử dụng chúng trong việc học tiếng Anh nói chúng hay trong quá trình luyện thi IELTS nói riêng, nên áp dụng như thế nào trong bài thi nói, hãy cùng Vietop tìm hiểu tai sao nên dùng câu chẻ và cách sử dụng như thế nào trong bài viết sau nhé!

1. Vì sao cần phải sử dụng câu chẻ trong bài nói?

 • Để tạo ấn tưởng với giám khảo
 • Tránh sự nhàm chán, đơn điệu trong cách nói
 • Nhấn mạnh nội dung muốn truyền tải

2. Cấu trúc câu chẻ như thế nào?

 • What-clauses…
 • The reason (why)…
 • The thing (that)…
 • The person (who)…
 • The place (where)…
 • The time (which/when)…

Ví dụ:

I feel most comfortable in my hometown.

 • The place where I feel most comfortable is my hometown.  (Câu chẻ)

Cách sử dụng: Đặt người/ địa điểm/ sự vật lên đầu câu. Sau đó sử dụng động từ ‘to be’ và cụm từ nhấn mạnh.

 • What I want to say is that you should complete it soon.
 • The reason I am learning English is to travel abroad.

3. Áp dụng vào cho IELTS Speaking

Cách sử dụng câu chẻ trong bài thi IELTS Speaking
Cách sử dụng câu chẻ trong bài thi IELTS Speaking

Part 1

Dùng cho các câu hỏi về sở thích:

What kind of films do you like?

 • What I really enjoy the most is …
 • What I am fond of this film is …

What kind of books do you read?

 • What I read in my free time is …

Part 2

Thường sẽ áp dùng được cho câu hỏi ‘what/ why’

Describe a film that you’ve seen recently

What the film was:

When you saw it:

Where you saw it:

Why you liked it:

The film that I saw was …

What I really loved about this film was …

Part 3

How has your hometown changed these years?

The thing that has most changed is …

When it comes to changes in my hometown, the thing that I would like to say is …

Hy vọng với những chia sẻ trên bạn sẽ biết cách áp dụng câu chẻ vào bài thi IELTS của mình. Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều bài mẫu, cách trả lời các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking tại chuyên mục Tự học IELTS Speaking do đội ngũ giảng viên Vietop biên soạn và hướng dẫn.

Chúc các bạn học tốt!

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận