Câu gián tiếp và câu trực tiếp trong Tiếng Anh

Trần Lộc
26.05.2020

Khi bạn sử dụng tiếng Anh hàng ngày, nói về những gì mọi người đang nói hoặc có thể đã nói với bạn sẽ xuất hiện rất nhiều. Làm cách nào để truyền tải được những thông tin đó. Hãy cùng tìm hiểu về cách sử dụng các hình thức nói trực tiếp và gián tiếp trong bài viết sau đây.

A. Câu trực tiếp (Directed speech) là gì?

Câu trực tiếp (Directed Speech) có thể được sử dụng trong hầu hết mọi thì trong tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng nó để mô tả một cái gì đó ở thì hiện tại – để diễn tả một cái gì đó đang xảy ra trong thời điểm hiện tại, hoặc biểu đạt như nó đang xảy ra ngay thời điểm hiện tại. Lời được tường thuật sẽ chính xác như lời nói của một người và thường sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép “ ”.

Ví dụ:

While Marry is on the phone, she’s saying to Jack, “I’m never going to talk to you again.”

Dich: Khi Marry trên điện thoại, cô ấy nói với Jack: “Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa”

B. Câu gián tiếp (Reported speech) là gì?

Lời nói gián tiếp được sử dụng để nhắc lại ý chính những gì ai đó có thể đã nói. Thay vì sử dụng dấu ngoặc kép khi nói về lời được tương thuật trong câu trực tiếp, lời được tường thuật trong câu gián tiếp thường đứng sau chữ “that”.

Ví dụ:

He said that he was not tired

Dịch: Anh ấy nói rằng anh ấy không mệt

C. Chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Bước 1: Đổi đại từ

Đại từ chủ ngữ

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

 

I

He/She

 

You

I/We/They

 

We

We/They

Đại từ chỉ định

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

 

me

him/her

 

you

me/us/them

 

us

us/them

Tính từ sở hữu

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

 

my

his/her

 

your

my/our/their

 

own

our/their

Đại từ sở hữu

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

 

mine

his/hers

 

yours

mine/ ours/ theirs

 

ours

ours/ theirs

Tính từ chỉ định

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

 

This

the/that

 

These

the/those

Bước 2: Lùi thì

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Hiện tại đơn

-> Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

-> Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

-> Quá khứ hoàn thành

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

-> Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ đơn

-> Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

-> Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Can

Could

Could

Could

Will

Would

Would

Would

Might

Might

Must

Must

May

Might

Shall

Would

Should

Should

Một số trường hợp sau đây không được lùi thì:

 • Nói về chân lý, sự thật;
 • Thì quá khứ hoàn thành;
 • Trong câu có năm xác định;
 • Các câu có cấu trúc sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại 2, 3.

Bước 3: Biến đổi trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn

Trạng từ chỉ thời gian

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

 

Now

Then

 

Today

That day

 

Yesterday

The day before The previous day

 

Tomorrow

The next day

 

Next day/week/month

The following day/week/month

 

Last day/week/month

The day/week/month before

 

ago

before

Trạng từ chỉ nơi chốn

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

 

Here

There

 

These

Those

 

This

That

 

That

That

THÌ

CÂU TRỰC TIẾP

CÂU GIÁN TIẾP

present simpleI like ice creamShe said (that) she liked ice cream.
present continuousI am living in LondonShe said (that) she was living in London.
past simpleI bought a carShe said (that) she had bought a car OR She said (that) she bought a car.
past continuousI was walking along the streetShe said (that) she had been walking along the street.
present perfectI haven’t seen JulieShe said (that) she hadn’t seen Julie.
past perfect*I had taken English lessons beforeShe said (that) she had taken English lessons before.
willI’ll see you laterShe said (that) she would see me later.
would*I would help, but..”She said (that) she would help but…
canI can speak perfect EnglishShe said (that) she could speak perfect English.
could*I could swim when I was fourShe said (that) she could swim when she was four.
shallI shall come laterShe said (that) she would come later.
should*I should call my motherShe said (that) she should call her mother
might*I might be lateShe said (that) she might be late
mustI must study at the weekendShe said (that) she must study at the weekend OR She said she had to study at the weekend

D. Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp ở dạng câu kể/ tường thuật

Dạng câu kể/ Tường thuật

1. Say và tell – Hai động từ tường thuật thường dùng

Say và tell là hai động từ tường thuật sử dụng khá phổ biến. Trong câu trực tiếp động từ “say” không bắt buộc phải đi với tân ngữ (object), nếu kèm theo tân ngữ thì phải có giới từ “to”, động từ “tell” buộc phải đi với tân ngữ (object). Trong câu gián tiếp, động từ “say” thường không đi theo tân ngữ (object), còn “tell” vẫn phải đi với tân ngữ (object).

Câu trực tiếp:

SAY: ‘I’ll give you a ring tomorrow,’ she said.

‘Try to stay calm,’ she said to us in a low voice.

TELL: Enjoy yourselves,’ he told them.

Câu gián tiếp:

SAY: He said he was moving to New Zealand.

TOLD: He told me he was moving to New Zealand

2. Một số động từ tường thuật khác

Verb + to

 • Derrick admitted that he had forgotten to turn of the lights.
 • Helen offered to take me to Lady Gaga’s concert.
 • James promised to be on time

Verb – that

 • Jọhn agrees that we have to bring an umbrella..
 • Mary forget that she’s just a child.

Verb – to + Object + that

 • We complained to the committee that they had not kept us informed.
 • I’d like to point out to everyone that it will be expensive to hire a concert hall.

Verb – O + that

 • He convinced everyone that the new road would be good for the town.
 • The school informed George that he had passed the entry test.

3. Các bước chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp ở dạng câu kể/ tường thuật

– Đổi câu trần thuật
 • Bước 1: Chọn đông từ trần thuật
 • Bước 2: Lùi thì
 • Bước 3: Đổi đại từ và tính từ sở hữu
 • Bước 4: Đổi trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn

Ex: Directed speech: She said: “ Please bring your pens tomorrow ”-> She asked us to bring our pens the next day

– Đổi câu hỏi Yes – No

Bước 1: Đổi vị trí giữa trợ động từ và chủ ngữ trong câu hỏi

Bước 2: Lùi thì

Bước 2: Đưa vào công thức: S + asked + O + If / Whether + (câu vừa đổi)

Ex:Directed speech: Is Zack good at singing?Reported speech: She asked me If/whether zack was good at singing.

– Đổi câu hỏi Wh-question
 • Bước 1: Đổi vị trí giữa trợ động từ và chủ ngữ trong câu hỏi và giữ lại từ hỏi.
 • Bước 2: Lùi thì
 • Bước 3: Đưa vào công thức S + asked + O + Câu vừa đổi.

Ex:Directed speech: Where is Cody from?Reported speech: She asked me where Cody was from

Hy vọng rằng với những kiến thức bổ ích trên, các bạn hoàn toàn có thể làm chủ kiến thức về câu gián tiếp và trực tiếp trong tiếng Anh. Đây là một trong số những kiến thức mà một số bạn đã chủ quan bỏ qua và để mất điểm một cách hết sức đáng tiếc.Chúc bạn học tập tốt!

IELTS Vietop

Bài viết liên quan:

11 Từ vựng dùng khi QUYẾT ĐỊNH VIỆC HỆ TRỌNG
Trong việc luyện tiếng anh cũng như IELTS Speaking nói chung, học theo từ vựng là phương pháp học phổ biến cũng như hiệu quả dành cho người học, thông qua sắp xếp từ vựng theo một chủ đề...
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) trong tiếng Anh
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous tense) là thì dùng để diễn tả 1 hành động, sự việc sẽ xảy ra và xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai....
Trọn bộ IELTS Advantage Skills
Review Trọn bộ IELTS Advantage Skills – Writing, Reading, Speaking and Listening
IELTS Advantage Skills là bộ sách tự luyện thi IELTS nổi tiếng đang được rất nhiều người lựa chọn hiện nay. Mỗi một cuốn sách đều hướng đến chi tiết một kỹ năng riêng, đem tới cho người học...
Collocation là gì?
Collocations là gì? Cách sử dụng hiệu quả Collacations trong IELTS
Bên cạnh bài học IELTS Vocabulary mà IELTS Vietop đã chia sẻ với các bạn trước đó, hôm nay IELTS Vietop giới thiệu thêm với các bạn tổng hợp những Collocations rất thường gặp trong bài thi Speaking và...
Cleft Sentence - Câu chẻ trong Tiếng Anh bạn đã biết hay chưa?
Câu chẻ (Cleft Sentence) – Bạn đã biết cách dùng trong IELTS hay chưa?
Câu chẻ là dạng câu dùng để nhấn mạnh đặc biệt và thông dụng trong tiếng Anh. Tuy nhiên bạn đã biết cách sử dụng chúng trong việc học tiếng Anh nói chúng hay trong quá trình luyện thi...
Thì Hiện tại hoàn thành (The Present Perfect) – Ứng dụng trong IELTS
Thì Hiện tại hoàn thành (The Present Perfect) – Ứng dụng trong IELTS
The Present Perfect – Thì hiện tại hoàn thành rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày nói chung và trong kỳ thi IELTS nói riêng. Vậy bạn đã biết gì về công thức, cách nhận biết, sử dụng...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0