Cách sử dụng Tính từ ghép (Compound Adjective) trong IELTS Writing

Trong IELTS Writing Task 2, để có thể đạt được band điểm cao thì ngoài các yêu cầu then chốt là ý tưởng phong phú, diễn đạt logic…. thì yếu tố quyết định tiếp theo dẫn đến thành công chính là việc sử dụng thành thục các cấu trúc ngữ pháp nâng cao. 

Và chủ đề của ngày hôm nay chính là chia sẻ với các sĩ tử cách sử dụng Compound Adj – Tính từ ghép trong IELTS Writing.

Trong bài Writing, nếu các bạn sử dụng được Mệnh đề quan hệ thì đã ghi điểm rất cao rồi. Tuy nhiên, chúng ta còn có thể rút gọn mệnh đề quan hệ này bằng tính từ ghép (Compound Adj), giúp bài văn súc tích hơn và ghi điểm ngữ pháp, từ vựng cao hơn.

Loại 1: N + V2/V-ing

Cách sử dụng Tính từ ghép (Compound Adjective) trong IELTS Writing
Cách sử dụng Tính từ ghép (Compound Adjective) trong IELTS Writing

Có 2 dạng tính từ ghép trong nhóm này đó là:

N + V-ing

N + V2

Công thức nâng cấp từ Mệnh đề quan hệ lên Tính từ ghép:

  • Bước 1: xác định 2 key word trong MĐQH đó là gì
  • Bước 2: xác định đó là thể bị động hay chủ động

Nếu thể chủ động => Sử dụng N + V-ing

Nếu thể bị động => Sử dụng N + V2

Ví dụ:

  • N + V-ing

Subway is a form of transportation that can save time.

=> Subway is a time-saving form of transportation

Music is regarded as a way which can relax the mind.

=> Music is regarded as a mind-relaxing way.

  • N + V2

Priority should be given to the problems which are related to the environment.

=> Priority should be given to the enviroment-related problems.

Loại 2: Adj + V-ing/V2

Có 2 dạng tính từ ghép trong nhóm này đó là:

Adj + V-ing

Adj + V2

Công thức nâng cấp từ Mệnh đề quan hệ lên Tính từ ghép:

  • Bước 1: tìm một Adj và một Verb
  • Bước 2: xác định đó là thể bị động hay chủ động

Nếu thể chủ động => Sử dụng Adj + V-ing

Nếu thể bị động => Sử dụng Adj + V2

Ví dụ:

  • Adj + V-ing

We should appreciate the marriages that last long.

=> We should value long-lasting marriages.

  • Adj + V2

All applicants have the propensity for choosing professions which are paid highly.

=> All applicants have the propensity for choosing highly-paid professions.

Loại 3: Adj + N-ed

Công thức chuyển từ MĐQH sang Compound Adj

  • Bước 1: tìm một Adj và một Noun
  • Bước 2: thêm đuôi “ed” vào Noun

Ví dụ:

The majority of Vietnamese 9x are often considered as a young generation who employ an open mind.

=> The majority of Vietnamese 9x are often considered as a young open-minded generation

Mong rằng cách sử dụng Tính từ ghép (Compound Adjective) trong IELTS Writing sẽ giúp bạn ôn luyện thi IELTS tốt hơn nữa.

Chúc các bạn học IELTS thật tốt nhé!

www.ieltsvietop.vn

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận