Cách phát âm /θ/ và /ð/ chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng Anh chuẩn là kỹ năng tối thiểu để bạn có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh nói chung và hoàn thành tốt bài thi IELTS Speaking nói riêng. Tuy nhiên, tiếng Anh không như tiếng Viêt, có nhiều cặp âm có cách phát âm gần giống nhau khiến nhiều bạn không phân biệt được, dẫn đến phát âm sai. Bài học hôm nay, IELTS Vietop sẽ giúp cá bạn phân biệt cách phát âm hai âm /θ/ và /ð/ (âm th).

A. Cách phát âm /θ/ và /ð/

Cách phát âm /θ/ và /ð/ chuẩn quốc tế
Cách phát âm /θ/ và /ð/ chuẩn quốc tế

1. Âm /θ/

/θ/ là âm không xuất hiện trong bản phiên âm Việt Nam và hầu hết các loại ngôn ngữ trên thế giới. Do những khác biệt của âm /θ/ so với phần lớn các phiên âm trong Tiếng Việt, nên hầu hết chúng ta đều phát âm sai /θ/. Học viên thường hay phát âm /θ/ thành một số âm quen thuộc hơn như /s/, /ʃ/, /f/ và /t/.

Ví dụ:

  • Thank sẽ thành Sank nếu ta phát âm /s/ thay cho /θ/
  • Hoặc Thin sẽ thành Shin nếu ta phát âm /ʃ/ thay cho /θ/
  • Hoặc Ruth sẽ thành Roof nếu ta phát âm /f/ thay cho /θ/
  • Path sẽ thành Pat nếu ta phát âm /t/ thay cho /θ/

Khi phát âm /θ/ chúng ta cần đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng phía trước và đẩy luồng hơi ra ngoài qua răng và đầu lưỡi và có bật hơi.

2. Âm /ð/

/ð/ cũng là phụ âm không xuất hiện trong bảng phiên âm Việt Nam, vì thế, tương tự như âm /θ/, chúng ta thường nhầm lẫn âm /ð/ với một số phiên âm quen thuộc hơn như /d/, /z/ và //.

Ví dụ:

  • They sẽ thành Day nếu ta phát âm /d/ thay cho /ð/
  • Hoặc Bathe sẽ thành Bays nếu ta phát âm /z/ thay cho /ð/
  • Than sẽ thành Jan nếu ta phát âm // thay cho /ð/

Phụ âm /ð/ được phát âm tương tự âm /θ/ và dùng giọng tạo ra âm trung trong vòm miệng. Chúng ta sẽ thấy được phần đầu lưỡi khi phát âm /ð/, vì thế, học viên có thể ngồi trước gương là tập cách phát âm /ð/.

Xem thêm:

B. Luyện tập cách phát âm /θ/ và /ð/

1. Âm /θ/

A:    Everything went wrong on Thursday.

B:    What happened?

A:    I woke up with toothache. I rang the dentist three times, but there was no reply. The fourth time, I got through. He gave me an appointment at three thirty. I thought it would be soothing to have a bath. But I tripped getting out of the bath. I hit my mouth on the tap, and broke three teeth.

B:    Did that cure your toothache?

A:    No, I had three broken teeth and toothache.

2. Âm /ð/

A:    Did you have good weather on holiday?

B:    The weather was OK, but everything else was awful.

A:    What was the matter?

B:    My younger brother was ill. My mother stayed in all the time, to look after him. My father wouldn’t leave my mother. So neither my mother nor my father went out at all. I went out with my elder brother, but we got tired of being together all the time.

A:    Is your younger brother all right now?

B:    Yes, my brother is all right, but my mother is very tired.

3. Âm /θ/ và /ð/

John Blythe is thirteen. His mother Timothy is fifteen. Their sister Heather is eleven. Their mother and father come from Northern Ireland, but the children were all born in Lodon. Their mother is called Thelma and she is thirty-eight. Their father’s name is Matthew, and he is thirty-nine.

Hi vọng sau bài học này bạn đã biết cách phát âm th trong tiếng Anh. Hãy nhớ luyện tập thường xuyên để đạt kết quả tốt nhất nhé.

Tài liệu tham khảo: Sounds English – A Pronunciation Practice Book, English Pronunciation Made Simple

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận