Topic “Memory” – IELTS Speaking Part 1

Chủ đề Memory không phải là một chủ đề quá khó trong phần thi Speaking, tuy nhiên đây là chủ đề khá lạ và mới này, hãy cũng xem cách IELTS Vietop giải quyết chủ đề này như thế nào nhé!

1. Is it easy for you to remember people’s names?

Các bạn nghe tại đây nhé:

Sample

It’s embarrassing but I have to admit that I’m terrible at memorizing people’s names. It’s led me to awkward situations before. People would introduce themselves to me and I would immediately forget their names . Those times, I came across as extremely inattentive and rude. 

Vocab

  • Awkward (adj): sượng, ngượng nghịu
  • Come across (expression): có vẻ
  • Inattentive (adj): không chú tâm, có tính lơ là

2. Can you remember the names of your childhood friends?

Sample

I can only recall the names of those who I still keep in touch with. Usually, these friends are also my neighbors and my former classmates since we were kids from the same community and we went to highschool and junior highschool. And, for those who I haven’t met for a very long time, I still have some fragmented memories of their faces, but never their names. 

Vocab

  • Fragmented: bị chia cắt

3. How would you feel if someone forgot your name?

Sample

As I said, I’m also guilty of this bad habit. Therefore, I’m very sympathetic with other “perpetrators”. Normally, I would not get offended if someone does that. I would just happily remind them my name.

Vocab

  • Perpetrator (n): thủ phạm.
  • Get offended (expression): bị phật lòng.

Hi vọng bài viết Topic “Memory” – IELTS Speaking Part 1 từ chia sẻ của VIETOP ở trên sẽ giúp ích cho các bạn. Nhớ lưu lại để lần tới xem tiếp nhé. Chúc các bạn học tập, ôn luyện thi IELTS thật tốt.

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận