Topic Describe Your Mother – IELTS Speaking Part 2

Chủ đề " Describe A Family member who you spend the most time with"  là một trong những chủ đề nằm trong bộ dự đoán đề quý I - 2020 Speaking do Vietop biên soạn. Trong chủ đề này bạn cần phải mở rộng thêm vốn từ cũng như các cấu trúc câu tả người do chủ đề này không chỉ xuất hiện trong bài thi IELTS mà còn trong cả giao tiếp hằng ngày và trong công việc. Học IELTS cần sự kiên trì và nổ lực cố gắng thật nhiều vì thế các bạn hãy dành thời gian ôn luyện nhiều lên nhé.

Sau đây, Vietop chia sẻ với bạn vốn từ vựng và bài mẫu cho dạng "Describe Your Mother" - IELTS Speaking part 2, cùng tìm hiểu nhé!

family

1. Từ vựng

Gentle

Dịu dàng

Ex:My mom is a gentle, loving woman.

Stern

Nghiêm khắc

Ex:My mom often gives me a stern look whenever I forget to clean up my mess. 

Amiable

Dễ mến

Ex: People say that my mom is very amiable.

Nuclear family

Gia đình 2 thế hệ

Affection

Tình cảm

A strong bond

Liên kết mạnh mẽ

Loving nature

Bản chất yêu thương

Parenting method

Cách dạy con

Sacrificed

Hy sinh

Caring

Quan tâm

Compassionate

Trắc ẩn

2. Cấu trúc câu hay dùng

  • He/ She is definitely…………….
  • The reason I admire his/her is……...
  • It’s pretty hard to pinpoint one out but if I have to, I would like to describe ………..
  • To describe how he/she influenced me,........
  • He/ She taught me……….

B. Sample IELTS Speaking Part 2 - Chủ đề Describe Your Mother

Describe A Family member who you spend the most time with

You should say:

  • What this person is?
  • What kind of person he/ she is?
  • What you usually do together?
  • And explain why you spend most time with him/her?

Sample

I am going to talk about my mom – a person I spend the most time with. Her name is Ngoc Diep, which can be literally translated into English as ‘Golden Leave’. Although she was already in her early sixties, she looked pretty much younger with a fine figure and, surprisingly, not a lot of wrinkles and grey hair to be found. She really knows how to dress smartly, and that was why my dad fell for her the very moment he laid his eyes on her when they were younger (laugh).

One of the things that most impressed me about her was the fact that she still remained perfectly exuberant and charismatic, which was quite rare for elderly people at her age. We do a lot of window-shopping every weekend, and every once in a while I and my mom go to the cinema for some musicals and romantic movies we both love.

As a young woman myself, I often confide in her whenever I have problems. Whether it be trivial matters at work or big life decisions, I always turn to her for advice. It is not an overstatement to say that without her, my life would be a huge mess.

Khóa học IELTS online trực tuyến chỉ 3-5 học viên và IELTS 1 kèm 1 ưu đãi cực sốc

Vocab highlights

1. literally translated

dịch nguyên văn, dịch nghĩa đen

2. in her early sixties

ở tuổi lục tuần (giai đoạn đầu)

3. a fine figure

dáng đẹp

4. wrinkle

nếp nhăn

5. fall for

phải lòng

6. lay one’s eyes on

để mắt, gặp ai

7. exuberant

tràn đầy năng lượng

8. charismatic

lôi cuốn

9. window-shopping

đi shopping nhưng chỉ ngắm chứ không mua

10. every once in a while

thỉnh thoảng

11. confide in

tâm sự

12. whether it be

dù là

13. trivial

nhỏ nhặt

14. turn to

nhờ ai đó giúp

Vietop hy vọng rằng những kiến thức và bài mẫu được chia sẻ ở trên sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hiệu quả cho các chủ đề tương tự trong bài thi IELTS Speaking.  Hãy chia sẽ bài viết này nếu bạn thấy hữu ích nhé!

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận