Topic Describe Your House – IELTS Speaking

Phần bài học dưới đây cung cấp thông tin về từ vựng, ngôn ngữ và cấu trúc để giúp các bạn hoàn thành phần thi Speaking dạng Describe Your House (miêu tả nhà cửa) một cách thành công nhất. Hy vọng bài học IELTS bên dưới giúp ích cho bạn đọc thêm kiến thức và kỹ năng làm bài thi IELTS thật tốt.

A. Vị trí (Location)

Words and Phrases

Pronunciation

Definition

Examples

in the suburbs

 

ở vùng ngoại ô

I live with my parents in the suburbs of Ho Chi Minh city.

at the heart of

 

ở trung tâm

The house where I’m currently living is located at the heart of the city.

attraction

 

địa điểm thu hút khách du lịch

There aren’t many attractions in the area I’m living in except for the monument to fallen soldiers, which is situated not far from my house.

monument

 

tượng đài

situated

 

tọa lạc

B. Các loại nhà cửa (types of building)

Words and Phrases

Pronunication

Definition

Examples

single-storey

/ˈsɪŋgəl-ˈstɔri/

nhà một tầng

single-storey

multi-storey

/ˈmʌlti-ˈstɔri/

nhà nhiều tầng

multi-storey

cottage

/ˈkɑtəʤ/

kiểu nhà hay thấy ở vùng nông thôn

cottage

bungalow

/ˈbʌŋɡəˌləʊ/

nhà dài chỉ có tầng trệt

bungalow

mansion

/ˈmænʃən/

biệt thự

mansion

dormitory

/ˈdɔː(r)mɪtri/

ký túc xá

dormitory

tenement

/ˈtenəmənt/

chung cư

tenement

skyscraper

/ˈskaɪˌskreɪpə(r)/

nhà cao tầng

skyscraper

Xem thêm: Cách trả lời dạng Basic Description Questions – IELTS Speaking Part 1

C. Chất liệu (Materials)

Words and Phrases

Pronunciation

Definition

Examples

stone

/stəʊn/

đá

đá

glass

/ɡlɑːs/

thủy tinh

glass

timber

/ˈtɪmbə(r)/

gỗ

timber

concrete

/ˈkɒŋkriːt/

bê tông

concrete

brick

/brɪk/

gạch

brick

marble

/ˈmɑː(r)b(ə)l/

đá hoa cương

marble

D. Tính từ mô tả (Descriptive adjectives)

Words and Phrases

Pronunciation

Definition

Examples

traditional

/trəˈdɪʃ(ə)nəl/

truyền thống

The dancers were wearing traditional Hungarian dress/costume.

ornate

/ɔː(r)ˈneɪt/

được trang hoàng đẹp

a room with an ornate ceiling and gold mirrors

cosy

/ˈkəʊzi/

ấm áp thoải mái

This room is nice and cosy in the winter.

ultra-modern

/ʌltrə ˈmɒdə(r)n//

siêu hiện đại

The new phone is ultramodern.

state-of-the-art

/steɪt ʌv ði ɑrt/

tối tân

a state-of-the-art computer

functional

/ˈfʌŋkʃ(ə)nəl/

hữu dụng, vận hành tốt

These traditional tools are both functional and attractive.

cramped

/kræmpt/

chật chội

a cramped room/house

conventional

/kənˈvenʃ(ə)nəl/

truyền thống, thông thường

You can cook the meat either in a microwave or in a conventional oven.

spacious

/ˈspeɪʃəs/

rộng rãi

A spacious room, building etc has a lot of space inside it.

light

/laɪt/

sáng sủa

The room is light and airy.

airy

/ˈeəri/

thoáng đãng

detached

/dɪˈtætʃt/

biệt lập

a four-bedroomed detached house

E. Một số mẫu câu (patterns)

 • The design is ultra modern.
 • My favorite spot in the house is the bedroom.
 • I find my bedroom a little bit cramped.
 • Although someone might say it’s small, I prefer to think of it as cosy.
 • My bedroom overlooks the garden.

F. Một số bài miêu tả mẫu (Cambridge Vocabulary for IELTS)

1. Tả nhà truyền thống ở quê

I live in a cottage. It’s a single-storey building so the rooms are all on the same level. It’s about a hundred years old and it’s a very traditional design, so there’s no concrete or steel to be found. Just about all the buildings in this area were built from timber and stone from the local quarry. It’s got a lot of character. What I like best about it are the ceilings. They’re quite ornate as they have lots of pretty details on them. Although some people think it’s small, I prefer to think of it as cosy.

2. Tả nhà cao tầng hiện đại

My flat is in a new high-rise building in the city centre. The design is ultra-modern, so there’s a lot of glass and concrete and steel – and not a lot of wood to be seen. Everything is controlled through a state-of-the-art computer system. It’s a very functional apartment and there’s a space to suit every purpose, but I do find the bedrooms a bit cramped. My favorite spot is the balcony – my towers over everything else, so I can see for miles.

Xem thêm: Topic Describe A Famous Person – IELTS Speaking Part 2

G. Một số câu hỏi Speaking liên quan

Chủ đề Describe Your House – IELTS Speaking
Chủ đề Describe Your House – IELTS Speaking

Part 1

 • Do you live in a house or an apartment?
 • What kind of housing/accommodation do you live in?
 • Who do you live with?
 • How long have you lived there?
 • Do you plan to live there for a long time?
 • Can you describe the place where you live
 • Which is your favorite room in your home? Why?
 • Would you change anything about your home? Why/why not?
 • Would you like to move to a different home in the future?
 • What is the most unusual building you have ever seen?

Part 2

Describe a house or an apartment you would like to live in. You should say:

 • what kind of accommodation it would be
 • where it would be
 • who would live there with you
 • and say why you would enjoy living in this place

Chúc các bạn học tập tốt!

Trung tâm luyện thi IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận