Bộ Forecast IELTS Speaking quý 1/2021 (Full 3 part) – version 2.0

Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi IELTS sắp tới bạn không nào bỏ qua việc chọn lọc các đề thi thật hoặc dự đoán để luyện tập. Do vậy trong bài viết này IELTS Vietop sẽ dành tặng các bạn đang luyện IELTS Speaking bộ dự đoán đề IELTS Speaking quý 1/2021 (tháng 1-4) cực HOT này.

Trọn bộ tài liệu:

Các bạn download tài liệu ở phía dưới:

Vietop xin chia sẻ đến bạn một số đề có trong bộ dự đoán đề IELTS Speaking quý 1/2021 mà Vietop đã tổng hợp ở trên:

PART 1

1. Picnics

 • Do you like picnics?
 • How often do you go on picnics?
 • When was the last time you went on a picnic?

2. Clothes

 • What colour do you like to wear?
 • Do you people in your country like to wear bright colour?
 • What are the differences between men and women’s preference in colour?
 • What kind of clothes do you like to wear?
 • What kind of clothes do you never wear?
 • Do you wear the same style of clothes on weekdays and weekends?
 • Do you wear the same clothes at school, at work and at home?
 • Will you change your clothes when you get home today?
 • Did you have any special clothes to wear when you were a child?

3. Handwriting

 • What impression does a person’s handwriting have on other people?
 • Can we tell someone’s personality from their Hand writing?
 • Do you usually write by hand or write using a computer?
 • Nowadays, how do most people write things?
 • Do you often write with a pen?
 • What is difference between writing with a pen and typing on a computer?
 • Do you thing Hand writing is important nowadays?
 • Do you thing computers might one day replace Hand writing?
 • When you children begin to write in your country?
 • How did you learn to write?
 • How can children today improve their handwriting?
 • Do you like writing things when you were a child?
 • Is your handwriting easy to read for other people?

4. Concentration

 • When is it hard to concentrate?
 • What may distract you when you are trying to stay focused?
 • In what situation do you need to concentrate?
 • When do you need to be focused?
 • What do you do to improve concentration?
 • Is it easy for you to do two things simultaneously?

5. Making lists

 • Do you make a list when you shop?
 • Do you make a list for your work? Does it work?
 • Why don’t some people like making lists?

6. Recyling

 • Can you name products or materials that are commonly recycled?
 • Why have people’s attitudes towards recycling changed over the last several years?
 • Do you think recycling is important?

7. Sport

 • Do you like sport?
 • Do most people in your country like sport?
 • What sports do you like?
 • What sports do people in your country like to play?
 • What was your favourite sport when you were young?
 • Did you any sports when you were young?
 • What kind of exercises do you do?
 • What kinds of exercises are popular in your country?
 • Do you like extreme sports?
 • Who is your favourite sports star?

8. Weekends

 • What do you do in your spare time?
 • What do you usually do at weekends?
 • Do you think it is important to make the most of your weekend?

9. Changes

 • What do you plan to change next year?
 • Do you like changes?
 • Are there any changes in your hometown?
 • Have you changed a lot since your childhood?

10. Funitures

 • Do you have a lot of furniture at home?
 • Have you ever received furniture as a gift?
 • What’s your favorite furniture?

PART 2&3

1. Describe a short- term job you’d like to do un a foreign country

You should say:

 • What type of work you would like to do there
 • What country you’d like to work in
 • Why you would like to work in this country

Part 3: working abroad

2. Describe a prize that you want to win

You should say:

 • What the prize is
 • What you need to do to get it
 • How you know about it
 • Why you want it

Part 3: rewards

3. Describe a family (not your own) that you like

You should say:

 • Whose family this is
 • Where they live
 • Who are the family members
 • Why you like this family

Part 3: parent and grandparent

4. Describe an area of science that interest you

You should say:

 • What science it is
 • How you got interested in it
 • How you learn this science
 • Why this science is interesting to you

Part 3: science

5. Describe a good decision you mage recently

You should say:

 • What the decision was and how you made it When you made it
 • Why it was a good decision
 • How you felt about

Part 3: making and advice

6. Describe a book you read that you found useful

You should say:

 • What the book is and what it is about
 • Why you read it
 • When you read it
 • Why you think it’s useful

Part 3: reading

7. Describe a time when you received good news

You should say:

 • What this news was
 • When and where you heard it
 • Why you think it was good news

Part 3: news

8. Describe an intelligent person you know

You should say:

 • Who this person is how know this person
 • What this person knows about
 • Why you think this person is intelligent
 • What you learned from them

Part 3: intelligent

9. Describe a photo of you that you like

You should say:

 • Where it was taken
 • When it was taken
 • How it was taken
 • How you felt about the photo

Part 3: photos

10. Describe a person who you think this person is helpful

You should say:

 • Who this person is
 • How you know this person
 • How this person helps you
 • Why you think this person is helpful

Bạn muốn biết thêm về phương pháp học cũng như lộ trình luyện thi IELTS phù hợp với trình độ của bản thân, bạn có thể nhắn tin cho IELTS Vietop thông qua Fanpage IELTS Vietop tại: https://m.me/ieltsvietop/ để được tư vấn và giải đáp nhé.

IELTS Vietop chúc các bạn ôn luyện IELTS đạt được kết quả cao.

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận