Luyện tập qua bài tập phát âm /ɪ/, /ai/ và  /uː/, /ʊ/

Quỳnh Châu
14.09.2022

Trong bài viết ngày hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop mời các bạn cùng hệ thống lại và làm một số bài tập phát âm /ɪ/, /ai/ và  /uː/, /ʊ/ phân biệt nhỏ nhé!

Phát âm /ɪ/ và /ai/ trong tiếng Anh

Trước tiên, bạn hãy xét 2 ví dụ sau: win (chiến thắng) và night (buổi đêm)

Bạn sẽ thấy, mặc dù có cùng cách viết là chữ “i”, nhưng win lại phát âm là /wɪn/ trong khi night phát âm là /naɪt/.

Trong phát âm tiếng Anh, chữ “i” có các cách đọc khác nhau, /ɪ/ và /ai/ là hai trong số những cách đọc phổ biến nhất. Vậy làm thế nào để phân biệt chúng? Luyện thi IELTS Vietop mời các bạn xem tiếp phần nhận biết dưới đây.

Phát âm /ɪ/ và /ai/ trong tiếng Anh

Xem thêm: Khóa học IELTS Online – Tăng độ tập trung cao gấp 2-3 lần

Phát âm /ɪ/

Với phát âm /ɪ/, miệng của ta sẽ mở rộng sang 2 bên nhưng chỉ hơi hé môi, hướng lưỡi lên trên và ra phía trước, sau đó phát âm tương tư âm “i” trong tiếng Việt nhưng ngắn và dứt khoát hơn.

Chữ “i” sẽ được phát âm là /ɪ/ (âm i ngắn) trong những từ có một âm tiết tận cùng là một hoặc hai phụ âm, với âm “i” đứng trước.

Bạn luyện tập với các từ sau:

win /wɪn/pink /pɪŋk/lips /lɪps/mosquito /məsˈkiːtəʊ/rich /rɪʧ/
miss /mɪs/kit /kɪt/hit /hɪt/victory /ˈvɪktəri/hint /hɪnt/
ship /ʃɪp/skip /skɪp/bit /bɪt/kick /kɪk/lick /lɪk/

Phát âm /aɪ/

Với phát âm /aɪ/, ta để miệng mở hình oval, lưỡi hạ thấp chạm hàm răng dưới. Sau đó, hàm dưới ta sẽ nâng lên một chút trong khi miệng dần mở rộng sang 2 bên.

Chữ “i” sẽ được phát âm là /aɪ/ trong những từ có một âm tiết tận cùng là i + phụ âm + e, -ig hoặc -igh, -ight.

Bạn luyện tập với các từ sau:

line /laɪn/high /haɪ/time /taɪm/like /laɪk/society /səˈsaɪ.ə.ti/
child /t͡ʃaɪld/side /saɪd/right /ˈɹaɪt/idea /aɪˈdɪə/provide /pɹəˈvaɪd/
kite /kaɪt/bike /baɪk/night /naɪt/white /waɪt/price /pɹaɪs/

Tham khảo:

Cách phát âm /k/ và /g/ chuẩn quốc tế – Phát âm tiếng Anh cơ bản

Cách phát âm /s/ và /z/ chuẩn quốc tế – Phát âm tiếng Anh cơ bản

Tổng hợp các dạng bài tập phát âm ed có đáp án

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Phát âm /uː/ và /ʊ/ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, /uː/ là nguyên âm dài và /ʊ/ là nguyên âm ngắn, nhưng người học vẫn hay nhầm lẫn hoặc sử dụng sai do thói quen áp đặt cách phát âm chữ “u” tiếng Việt. Ví dụ như hai từ food (thức ăn) và good (tốt), ta sẽ thấy food phát âm là /fuːd/ trong khi good phát âm là /gʊd/.

Phát âm /uː/ và /ʊ/ trong tiếng Anh

Phát âm /uː/

Với phát âm /uː/, ta sẽ để miệng mở hình tròn, với phần lưỡi thu sâu vào trong khoang miệng, lưỡi căng ra và hơi cong để dây thanh rung và luồng hơi đi từ phía trong miệng ra phát âm thành “u” nhẹ nhàng và kéo dài.

Một số trường hợp phát âm /uː/ là:

 • Với “oo” như food /fuːd/, soon /suːn/, cartoon /kɑːˈtuːn/, etc.
 • Với “u” như brutal /ˈbruːtl/, conclusion /kənˈkluːʒən/, truth /truːθ/, etc.
 • Với “ui” như fruit /fruːt/, suit /sjuːt/, juice /ʤuːs/, etc. 
 • Với “ue” như blue /bluː/, sue /sjuː/, clue /kluː/, etc.
 • Với “ou” như group /gruːp/, soup /suːp/, through /θruː/, etc.
 • Với “o” như move /muːv/, tomb /tuːm/, who /huː/

Phát âm /ʊ/

Với phát âm /ʊ/, ta sẽ để miệng hơi mở hình tròn, với phần lưỡi thu sâu vào trong khoang miệng nhưng không sâu bằng /uː/, lưỡi căng ra để phát âm /ʊ/ nhanh gọn, dứt khoát

Một số trường hợp phát âm /ʊ/ là:

 • Với “oo” như wood /wʊd/, look /lʊk/, cook /cʊk/, etc.
 • Với “u” như bullet /ˈbʊlɪt/, pull /pʊl/, cushion /ˈkʊʃən/, etc.
 • Với “ou” như could /kʊd/, would /wʊd/, should /ʃʊd/, etc.
 • Với “o” như woman /ˈwʊmən/, wolf /wʊlf/

Tham khảo:

Bảng phiên âm Tiếng Anh IPA – Hướng dẫn cách phát âm, đánh vần chuẩn Quốc tế

7 lỗi phát âm dễ gây mất điểm – IELTS Speaking

Bảng chữ cái Tiếng Anh và cách phát âm chuẩn (Audio)

Bạn luyện tập đọc các câu sau để phân biệt phát âm /uː/ và /ʊ/ trong tiếng Anh

phân biệt phát âm /uː/ và /ʊ/ trong tiếng Anh
 1. Pull the door to open it. /pʊl ðə dɔː tuː ˈəʊpən ɪt. /
 2. Let’s go for a swim in the pool. /lɛts gəʊ fɔːr ə swɪm ɪn ðə puːl./ 
 3. I should really do my homework. /aɪ ʃʊd ˈrɪəli duː maɪ ˈhəʊmˌwɜːk./
 4. She shooed away the pigeons by waving her arms. /ʃiː ʃuːd əˈweɪ ðə ˈpɪʤɪnz baɪ ˈweɪvɪŋ hɜːr ɑːmz./
 5. The chimney was full of soot. /ðə ˈʧɪmni wɒz fʊl ɒv sʊt./
 6. He wore his best suit for the wedding. /hiː wɔː hɪz bɛst sjuːt fɔː ðə ˈwɛdɪŋ./
 7. The cook stewed the pears until they were tender. /ðə kʊk stjuːd ðə peəz ənˈtɪl ðeɪ wɜː ˈtɛndə./
 8. The teacher stood at the front of the class. /ðə ˈtiːʧə stʊd æt ðə frʌnt ɒv ðə klɑːs./
 9. You can’t see the wood for the trees. /juː kɑːnt siː ðə wʊd fɔː ðə triːz./
 10. The politician wooed the voters with impossible promises. /ðə ˌpɒlɪˈtɪʃən wuːd ðə ˈvəʊtəz wɪð ɪmˈpɒsəbl ˈprɒmɪsɪz./

Hy vọng qua các bài tập phát âm /ɪ/, /ai/ và  /uː/, /ʊ/ trên, Vietop đã giúp các bạn phân biệt được cách đọc các âm /ɪ/, /ai/ và /uː/, /ʊ/ trong tiếng Anh để có thể củng cố kỹ năng phát âm của mình và học Speaking thật tốt nhé. Chúc các bạn học tốt!

Bài viết liên quan:

25 idioms giúp bạn đạt band 7.0 IELTS Speaking
25 idioms giúp bạn đạt band 7.0 IELTS Speaking trong tiếng Anh
Để có thể đạt điểm cao trong phần thi IELTS Speaking, bạn nhớ dùng ít nhất một câu idioms mỗi lần mình nói chuyện bằng tiếng Anh. Sau đây là 25 idioms giúp bạn đạt band 7.0 IELTS Speaking....
cach viet cau chu de hieu qua cho mot doan va 1
Tiêu chí chấm điểm Fluency & Cohesive Devices trong IELTS Speaking
Nhiều bạn thí sinh thường hay tập trung vào việc dùng như từ vựng “xịn sò” trong bài nói của mình mà thường hay bỏ sót một tiêu chí vô cùng quan trọng đó là độ trôi chảy và...
Topic: "New Year" - IELTS Speaking Part 1
Topic: “New Year” – IELTS Speaking Part 1
Tết nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của Việt Nam. Đây là dịp để cả nhà quây quần bên nhau sau một năm bận rộn, là dịp mọi người dành cho nhau những lời...
​​[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 05/01/2022 - Hướng dẫn chi tiết
​​[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 05/01/2022
Luyện thi IELTS Vietop gửi đến các sĩ tử bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 05/01/2022 “khai xuân” đầu năm. Cùng tham khảo và lưu lại cấu trúc để áp dụng cho phần thi IELTS Speaking của mình...
601
Quy tắc đánh trọng âm trong tiếng anh
Nếu bạn muốn học phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản ngữ, trọng âm là một trong những khía cạnh quan trọng nhất. Nhiều người Việt Nam khi phát âm thường quên trọng âm, hoặc không biết trọng...
Topic: "Imagination" - IELTS Speaking Part 2, 3
Topic: “Imagination” – IELTS Speaking Part 2, 3
Chủ đề “Imagination” thoạt đầu có vẻ hơi mơ hồ, chắc không khỏi nhiều thí sinh sẽ cảm thấy “khó” khi gặp chủ đề này. Vậy thì tham khảo gợi ý từ IELTS VIETOP qua bài viết topic: “Imagination”...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0