Cách làm dạng bài Table Completion – IELTS Reading

Thùy Trang
23.06.2021

Như tên gọi của nó, dạng bài Table Completion trong IELTS Reading sẽ có một bảng thông tin tóm tắt lại nội dung chính của một phần trong bài đọc. Trong bảng này, sẽ có các chỗ trống và nhiệm vụ của người làm bài là phải tìm ra được từ phù hợp để điền vào chỗ trống đó. Vì vậy nhìn chung dạng bài này cũng tương tự như dạng bài Gap Filling.

Dạng bài Table Completion được đánh giá là một trong những kiểu câu hỏi “dễ xơi” trong bài IELTS Reading, vì vậy các bạn nên ưu tiên làm dạng bài này trước.

A. Cách làm dạng bài Table Completion

Cách làm dạng bài Table Completion – IELTS Reading
Cách làm dạng bài Table Completion – IELTS Reading

Bước 1: Đọc giới hạn số từ được điền vào chỗ trống

Đây là một bước vô cùng căn bản và cần thiết nhưng vẫn có nhiều bạn vội vàng làm bài mà quên đọc giới hạn từ cho phép, dẫn đến là đáp án bị thừa từ rất đáng tiếc

Bước 2: Đọc tiêu đề của từng cột

Thông thường, trong dạng bài Table Completion, mỗi cột sẽ biểu đạt một nội dung khác nhau, vì thế hãy đọc qua một lượt các đề mục được ghi hoa ở đầu mỗi cột.

Việc này nhằm giúp bạn biết được thông tin nào trong bài đọc mà mình nên đọc kĩ hơn, thông tin nào mình có thể đọc lướt trong lúc skimming và tìm ra được câu trả lời chính xác

Bước 3: Gạch chân keyword trong Table và xác định loại từ cần điền trong chỗ trống, phán đoán thông tin mình cần điền

Hãy chú ý đến những từ khoá nào không thể biến đổi hoặc khó biến đổi như tên riêng, con số (ngày tháng), những thuật ngữ chuyên ngành …

Bước 4: Dựa vào các keyword đã gạch chân và tiêu đề của bảng, cột, hãy scan từ khoá và khoanh vùng các đoạn văn sẽ chứa câu trả lời

Bước 5: Đọc bài để tìm câu trả lời

Hãy đọc kỹ bài và lưu ý đến các từ nằm trước hoặc sau khoảng trống cần điền. Nếu như tìm ra được câu trả lời, hãy cân nhắc đến:

 • giới hạn từ mà đề bài cho phép
 • liệu từ/ cụm từ đó đặt vào có đúng về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa không
 • chú ý viết chính tả cho đúng

Lưu ý: 

 • Nếu đề bài yêu cầu sử dụng từ ngữ từ trong bài đọc, âu trả lời của bạn phải là từ xuất hiện trong đoạn văn và không được tự ý thay đổi bất cứ điều gì
 • Trong cùng một cột, hãy để ý đến cấu trúc ngữ pháp của các cột khác, vì thông thường những cột này sẽ có cấu trúc tương tự nhau
 • Hãy chú ý trong bảng có những từ khoá nào khó có thể biển đổi hoặc paraphrase như là tên riêng, số liệu, ngày tháng không để có thể khoanh vùng đoạn văn nhanh hơn
 • Câu trả lời thường sẽ theo thứ tự trong bài
 • Đừng quên loại ra những thông tin đề bài đã paraphrase nhé. Có nhiều bạn thí sinh không để ý nên đã điền đáp án mà trong bảng vốn dĩ đã paraphrase ra rồi

Ví dụ: Câu 1 xuất hiện trong cuối đoạn văn 2 thì câu 2 sẽ từ đó trở về sau. Thông thường chúng ta không cần phải đọc phần thông tin ở đoạn văn số 1 trước đó

B. Bài tập vận dụng

Bài tập 1

STEPWELLS

In Patan, the state’s ancient capital, the stepwell of Rani Ki Vav (Queen’s Stepwell) is perhaps the finest current example. It was built by Queen Udayamati during the late 11th century, but became silted up following a flood during the 13th century. But the Archaeological Survey of India began restoring it in the 1960s, and today it’s in pristine condition. At 65 metres long, 20 metres wide and 27 metres deep, Rani Ki Vav features 500 distinct sculptures carved into niches throughout the monument, depicting gods such as Vishnu and Parvati in various incarnations. Incredibly, in January 2001, this ancient structure survived a devastating earthquake that measured 7.6 on the Richter scale.

Another example is the Surya Kund in Modhera, northern Gujarat, next to the Sun Temple, built by King Bhima I in 1026 to honour the sun god Surya. It’s actually a tank (kund means reservoir or pond) rather than a well, but displays the hallmarks of stepwell architecture, including four sides of steps that descend to the bottom in a stunning geometrical formation. The terraces house 108 small, intricately carved shrines between the sets of steps.

Rajasthan also has a wealth of wells. The ancient city of Bundi, 200 kilometres south of Jaipur, is reknowned for its architecture, including its stepwells. One of the larger examples is Raniji Ki Baori, which was built by the queen of the region, Nathavatji, in 1699. At 46 metres deep, 20 metres wide and 40 metres long, the intricately carved monument is one of 21 baoris commissioned in the Bundi area by Nathavatji.

In the old ruined town of Abhaneri, about 95 kilometres east of Jaipur, is Chand Baori, one of India’s oldest and deepest wells; aesthetically, it’s perhaps one of the most dramatic. Built in around 850 AD next to the temple of Harshat Mata, the baori comprises hundreds of zigzagging steps that run along three of its sides, steeply descending 11 storeys, resulting in a striking geometric pattern when seen from afar. On the fourth side, covered verandas supported by ornate pillars overlook the steps.

Still in public use is Neemrana Ki Baori, located just off the Jaipur–Dehli highway. Constructed in around 1700, it’s nine storeys deep, with the last two levels underwater. At ground level, there are 86 colonnaded openings from where the visitor descends 170 steps to the deepest water source.

Today, following years of neglect, many of these monuments to medieval engineering have been saved by the Archaeological Survey of India, which has recognised the importance of preserving them as part of the country’s rich history. Tourists flock to wells in far-flung corners of northwestern India to gaze in wonder at these architectural marvels from 1,000 years ago, which serve as a reminder of both the ingenuity and artistry of ancient civilisations and of the value of water to human existence.

Complete the table below

Choose ONE WORD AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

Stepwells

Date

Features

Other notes

Rani Ki Vav

Late 11th century

As many as 500 sculptures decorate the monument

Restored in the 1990sExcellent condition, despite the 1_________ of 2001.

Surya Kund

1026

Steps on the 2 _________produce a geometric patternCarved shrines.

looks more like a 3_________than a  well.

Raniji Ki Baori

1699

Intricately carved monument

One of 21 baoris in the area commissioned by Queen Nathavatji

Chand Baori

850 AD

Steps take you down 11 storeys to the bottom

Old, deep and very dramaticHas 4 _________ which provide a view to the steps.

Neemrana Ki Baori

1700

Has two 5 _________ levels.

Used by public today

1. Key word: Rani Ki Vav – 11th century – 1990s – 2001

Vị trí đoạn văn:  đoạn văn số 1

Xét về ngữ pháp, từ cần điền phải là danh từ (vì theo sau despite) và là một cái gì đó xảy ra vào năm 2001

Xét về nghĩa, dường như từ này sẽ là một sự kiện hay một vấn đề nghiêm trọng, tiêu cực vì câu này mang nghĩa “ở trong tình trạng tốt, mặc dù …. ở năm 2001)

2. Key word: Surya Kund – 1026 – geometric pattern 

Vị trí đoạn văn:  đoạn văn số 2

Xét về ngữ pháp, từ cần điền phải là danh từ (vì trước đó có “the”)

3. Key word: looks like – well 

Vị trí đoạn văn:  đoạn văn số 2

Xét về ngữ pháp: từ cần điền sẽ là danh từ (theo sau bởi “a”)

Looks like (nhìn giống như) thường có các từ đồng nghĩa như “ like”, “be similar to”, “resemble” và than có thể được paraphrase thành “rather than” , vì vậy hãy thử tìm xem có các từ như vậy không

4. Key word: Chand Baori850 AD11 storeysOld, deep

Vị trí đoạn văn:  đoạn văn số 4

Xét về ngữ pháp: từ cần điền là danh từ, vì theo sau nó là một mệnh đề quan hệ

Cụm “provide a view to the steps” được hiểu là “có tầm nhìn ra các bậc thang”, vì vậy hãy cố gắng tìm paraphrase của cụm từ này trong bài đọc

5. Key word: Neemrana Ki Baori1700two – public today

Vị trí đoạn văn:  đoạn văn số 5

Xét về ngữ pháp: từ cần điền sẽ là tính từ

Trước dấu trống có từ two, vì vậy trước hết hãy tìm có “two” hay “pair” không?

Nếu không, hãy đọc kỹ xem thử có thứ gì gồm hai cái trong bài không?

Bài tập 2

Complete the table below.Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

A REMARKABLE BEETLE

Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pat. Some surface-dwelling beetles, including a South African species, cut perfectly-shaped balls from the pat, which are rolled away and attached to the bases of plants.

For maximum dung burial in spring, summer and autumn, farmers require a variety of species with overlapping periods of activity. In the cooler environments of the state of Victoria, the large French species (2.5 cms long) is matched with smaller (half this size), temperate-climate Spanish species. The former are slow to recover from the winter cold and produce only one or two generations of offspring from late spring until autumn. The latter, which multiply rapidly in early spring, produce two to five generations annually. The South African ball-rolling species, being a subtropical beetle, prefers the climate of northern and coastal New South Wales where it commonly works with the South African tunnelling species. In warmer climates, many species are active for longer periods of the year.

Species

Size

Preferredclimate

Complementaryspecies

Start ofactive period

Number ofgenerationsper year

French

2.5 cm

cool

Spanish

late spring

1 – 2

Spanish

1.25 cm

1) ………………..

 

2) ………………..

3) ………………..

South Africanball roller

 

4) ………………..

5) ………………..

  

Answer Key

STEPWELLS

 1. Earthquake
 2. Four sides/4 sides
 3. Tank
 4. verandas/verandahs
 5. underwater

A REMARKABLE BEETLE

 1. temperate
 2. early spring
 3. 2-5
 4. sub-tropical
 5. tunnelling            

Ngoài ra bạn có thể truy cập vào chuyên mục Tài liệu Tự học IELTS Reading để tự học nhé, ở đây tổng hợp toàn bộ cách làm cách dạng bài và phương pháp học Kỹ năng Reading hiệu quả.

Hy vọng với nhữn chia sẻ cách làm dạng bài Table Completion – IELTS Reading trên sẽ giúp ít cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS với kỹ năng Reading. Chúc các bạn thành công!

IELTS Vietop

Bài viết liên quan:

IELTS Reading Practice 2
IELTS Reading Practice 2
You should spend about 20 minutes on Questions 1-13, which are based on Reading Passage 158 below. Pulling string to build pyramids No one knows exactly how- the pyramids were built. Marcus Chown reckons the answer could be ‘hanging...
Những yếu tố khiến cho Từ vựng khó
Những yếu tố khiến cho Từ vựng khó
Nói về tiếng Anh và IELTS, từ vựng là một trong những yếu tố có thể gây khó khăn cho phần lớn những người học, đặc biệt là với những người mới bắt đầu. Chính vì thế, IELTS Vietop...
IELTS Reading Practice 5
IELTS Reading Practice 5
You should spend about 20 minutes on Questions 1-13, which are based on Reading Passage 155 below.   Ant Intelligence When we think of intelligent members of the animal kingdom, the creatures that spring immediately to mind are apes...
Kỹ năng Scanning và Skimming trong IELTS Reading
Skimming và Scanning trong IELTS Reading và những điều cần biết. Skimming và Scanning trong kĩ năng Reading nói chung, và bài thi IELTS Reading nói riêng là hai kĩ năng không thể thiếu. Vậy Skimming và Scanning là...
Top 5 website tin tức luyện kỹ năng IELTS Reading
10+ Website luyện IELTS Reading hiệu quả
Khi ôn thi IELTS sẽ có 2 giai đoạn: tích lũy từ vựng, cấu trúc, cách viết, cách nói… và luyện đề. Tuy nhiên, để đọc được 3 bài đọc của IELTS Academic hoặc các bài báo ở phần...
"Mình đã liên tục được 9.0 Reading như thế nào?" - Chia sẻ từ Thầy Đỗ Nguyễn Đăng Khoa
“Mình đã liên tục được 9.0 Reading như thế nào?” – Chia sẻ từ Thầy Đỗ Nguyễn Đăng Khoa
Thầy Đỗ Nguyễn Đăng Khoa là một trong giảng viên cơ hữu tại IELTS Vietop, với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, và 3 lần liên tiếp đạt 9.0 ở phần thi IELTS Listening, IELTS Reading. Hãy cũng xem...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0