[REVIEW SÁCH] McGrawhill’s 6 Practice Tests

McGrawhill’s 6 Practice Tests – bộ đề “chuẩn” chỉ sau sau bộ Cambridge!

Bạn đã giải xong bộ Cambridge? Bạn muốn tìm thêm đề để làm? McGrawhill’s 6 Practice là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Ngoài 6 bài tests, sách còn có audio bài thi Speaking mẫu cho người học tham khảo.


Bình luận

Bình luận