Names, Nationality trong IELTS Listening

Trong phần thi kỹ năng nghe của IELTS, đặc biệt là trong section 1. Các bài nghe thường ở dưới dạng hỏi đáp thông tin cá nhân (Names) và quốc tịch (Nationality); do đó bạn sẽ bắt gặp nhiều câu hỏi đòi hỏi bạn phải điền được đúng tên/ quốc tịch được phát âm trong đoạn hội thoại. Hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu một số tên/quốc tịch phổ biến trong các bài thi Nghe nhé.

Names – Một số tên tiếng Anh phổ biến

Thường có 2 trường hợp sẽ xảy ra: tên được đánh vần và tên không được đánh vần. Vì sao lại cần đánh vần tên? Vì có rất nhiều tên phát âm giống nhau gây nhầm lẫn.

Ví dụ: Connor và Conor, Anna hay Ana, Thompson và Thomson … đều là những từ có cách phát âm giống hệt hoặc khá giống nhau.

Nếu rơi vào trường hợp này, bạn cần nghe kỹ phát âm từng chữ cái và điền nhanh vào giấy. Tuy nhiên, nếu rơi vào trường hợp còn lại, nghĩa là những cái tên đó thuộc những cái tên phổ biến và không cần thiết để đánh vần và công việc của bạn là nghe và tự phán đoán, tự điền chính xác vào giấy. Điều này gây khó khan hơn, vì có thể cái tên này phổ biến và quen tai với người này nhưng lại lạ lẫm với người khác.

Một số tên phổ biến cho Nam và Nữ trong bài nghe

Một số tên phổ biến cho Nam và Nữ trong bài nghe

Do đó, các bạn cần tìm hiểu trước các tên phổ biến dành chon nam và nữ trong tiếng Anh.

Một số tên tiếng Anh phổ biến

Một số tên tiếng Anh phổ biến

Một số tên tiếng Anh phổ biến

Một số tên tiếng Anh phổ biến

Một số tên tiếng Anh phổ biến

Một số tên tiếng Anh phổ biến

Nationality – Quốc tịch

Ngoài tên riêng ra, các bạn cũng cần nắm chắc cách viết và cách đọc tên các nước phổ biến và tính từ của chúng. Nhiều bạn hay trộn lẫn hai khái niệm tên quốc gia và quốc tịch, đây là hai khái niệm khác nhau.

Ví dụ: He is from Canada (quốc gia). He is a Canadian (quốc tịch).

Tính từ chỉ quốc tịch kết thúc bằng -ese or -ish để chỉ tất cả những người có quốc tịch đó. Tính từ được liệt kê cũng thường để chỉ đến ngôn ngữ được nói tại nước đó (tuy nhiên không phải luôn luôn như vậy)

Ví dụ:

 • Quốc gia: I live in Japan.
 • Tính từ: He likes Japanese food.
 • Nguồn gốc: She is a Japanese person. = She is from Japan. = She is Japanese.
 • Ngôn ngữ: She speaks Japanese.
 • Miêu tả một nhóm: Spaniards often drink wine. = Spanish people often drink wine.
 • Miêu tả một nhóm: The Chinese enjoy fireworks. = Chinese people enjoy fireworks.
 • 1. Khu vực địa lý/Lục địa

  Khu vực địa lý/Lục địa

  Tính từ

  Danh từ

  Africa

  African

  an African* (an African person, someone from Africa)

  Asia

  Asian

  an Asian* (an Asian person, someone from Asia)

  Europe

  European

  a European

  Central America

  Central American

  a Central American

  Middle East

  Middle Eastern

  a Middle Easterner

  North Africa

  North African

  a North African

  South America

  South American

  a South American

  Southeast Asia

  Southeast Asian

  a Southeast Asian person

  2. Quốc gia hoặc Vùng

  Introduction (Name, Nationality) trong IELTS Listening

  Các quốc gia trên Thế giới

  Quốc gia hoặc Vùng

  Tính từ

  Danh từ

  Algeria

  Algerian

  an Algerian

  Angola

  Angolan

  an Angolan

  Argentina

  Argentine

  an Argentine

  Austria

  Austrian

  an Austrian

  Australia

  Australian

  an Australian

  Bangladesh

  Bangladeshi

  a Bangladeshi

  Belarus

  Belarusian

  a Belarusian

  Belgium

  Belgian

  a Belgian

  Bosnia and Herzegovina

  Bosnian/Herzegovinian

  a Bosnian/a Herzegovinian

  Brazil

  Brazilian

  a Brazilian

  Britain

  British

  a Briton (informally: a Brit)

  Bulgaria

  Bulgarian

  a Bulgarian

  Cambodia

  Cambodian

  a Cambodian

  Cameroon

  Cameroonian

  a Cameroonian

  Canada

  Canadian

  a Canadian

  Central African Republic

  Central African

  a Central African

  Chad

  Chadian

  a Chadian

  China

  Chinese

  a Chinese person

  Colombia

  Colombian

  a Colombian

  Costa Rica

  Costa Rican

  a Costa Rican

  Croatia

  Croatian

  a Croat

  the Czech Republic

  Czech

  a Czech person

  Democratic Republic of the Congo

  Congolese

  a Congolese person (ghi chú: cũng ám chỉ đến Cộng hòa Congo)

  Denmark

  Danish

  a Dane

  Ecuador

  Ecuadorian

  an Ecuadorian

  Egypt

  Egyptian

  an Egyptian

  El Salvador

  Salvadoran

  a Salvadoran (cũng được chấp nhận là Salvadorian & Salvadorean)

  England

  English

  an Englishman/ Englishwoman

  Estonia

  Estonian

  an Estonian

  Ethiopia

  Ethiopian

  an Ethiopian

  Finland

  Finnish

  a Finn

  France

  French

  a Frenchman/ Frenchwoman

  Germany

  German

  a German

  Ghana

  Ghanaian

  a Ghanaian

  Greece

  Greek

  a Greek

  Guatemala

  Guatemalan

  a Guatemalan

  Holland

  Dutch

  a Dutchman/ Dutchwoman

  Honduras

  Honduran

  a Honduran

  Hungary

  Hungarian

  a Hungarian

  Iceland

  Icelandic

  an Icelander

  India

  Indian

  an Indian

  Indonesia

  Indonesian

  an Indonesian

  Iran

  Iranian

  an Iranian

  Iraq

  Iraqi

  an Iraqi

  Ireland

  Irish

  an Irishman/ Irishwoman

  Israel

  Israeli

  an Israeli

  Italy

  Italian

  an Italian

  Ivory Coast

  Ivorian

  an Ivorian

  Jamaica

  Jamaican

  a Jamaican

  Japan

  Japanese

  a Japanese person

  Jordan

  Jordanian

  a Jordanian

  Kazakhstan

  Kazakh

  a Kazakhstani (dùng như một danh từ, “a Kazakh” ám chỉ đến một nhóm chủng tộc, không phải một quốc tịch)

  Kenya

  Kenyan

  a Kenyan

  Laos

  Lao

  a Laotian (dùng như một danh từ, “a Lao” ám chỉ đến một nhóm chủng tộc, không phải một quốc tịch)

  Latvia

  Latvian

  a Latvian

  Libya

  Libyan

  a Libyan

  Lithuania

  Lithuanian

  a Lithuanian

  Madagascar

  Malagasy

  a Malagasy

  Malaysia

  Malaysian

  a Malaysian

  Mali

  Malian

  a Malian

  Mauritania

  Mauritanian

  a Mauritanian

  Mexico

  Mexican

  a Mexican* (có thể là xúc phạm ở Mỹ. Dùng “someone from Mexico” thay thế.)

  Morocco

  Moroccan

  a Moroccan

  Namibia

  Namibian

  a Namibian

  New Zealand

  New Zealand

  a New Zealander

  Nicaragua

  Nicaraguan

  a Nicaraguan

  Niger

  Nigerien

  a Nigerien

  Nigeria

  Nigerian

  a Nigerian

  Norway

  Norwegian

  a Norwegian

  Oman

  Omani

  an Omani

  Pakistan

  Pakistani

  a Pakistani* (có thể là xúc phạm ở Anh. Dùng “someone from Pakistan” thay thế.)

  Panama

  Panamanian

  a Panamanian

  Paraguay

  Paraguayan

  a Paraguayan

  Peru

  Peruvian

  a Peruvian

  The Philippines

  Philippine

  a Filipino* (someone from the Philippines)

  Poland

  Polish

  a Pole* (someone from Poland, a Polish person)

  Portugal

  Portuguese

  a Portuguese person

  Republic of the Congo

  Congolese

  a Congolese person (ghi chú: cũng dùng ám chỉ người từ Cộng hòa Dân chủ Congo )

  Romania

  Romanian

  a Romanian

  Russia

  Russian

  a Russian

  Saudi Arabia

  Saudi, Saudi Arabian

  a Saudi, a Saudi Arabian

  Scotland

  Scottish

  a Scot

  Senegal

  Senegalese

  a Senegalese person

  Serbia

  Serbian

  a Serbian (dùng như tiếng danh từ, “a Serb” ám chỉ một nhóm chủng tộc không phải một quốc tịch

  Singapore

  Singaporean

  a Singaporean

  Slovakia

  Slovak

  a Slovak

  Somalia

  Somalian

  a Somalian

  South Africa

  South African

  a South African

  Spain

  Spanish

  a Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain)

  Sudan

  Sudanese

  a Sudanese person

  Sweden

  Swedish

  a Swede

  Switzerland

  Swiss

  a Swiss person

  Syria

  Syrian

  a Syrian

  Thailand

  Thai

  a Thai person

  Tunisia

  Tunisian

  a Tunisian

  Turkey

  Turkish

  a Turk

  Turkmenistan

  Turkmen

  a Turkmen / the Turkmens

  Ukraine

  Ukranian

  a Ukranian

  The United Arab Emirates

  Emirati

  an Emirati

  The United States

  American

  an American

  Uruguay

  Uruguayan

  a Uruguayan

  Vietnam

  Vietnamese

  a Vietnamese person

  Wales

  Enter your text here…

  a Welshman/

  Welshwoman

  Zambia

  Zambian

  a Zambian

  Zimbabwe

  Zimbabwean

  a Zimbabwean

  Với thông tin cung cấp trên, các bạn cần phải ghi nhớ một cách chính xác từng từ trong bảng chứ cái và thường xuyên luyện tập để chinh phục điểm cao trong bài thi IELTS cũng như ứng dụng vào cuộc sống nhé.

  Bài tập

  A. Listen to the conversations and complete the information about each person.

  1.

  First Name

  Linda

  Last Name

  …………………….

  Country

  …………………….

  Subject

  …………………….

  2.

  First Name

  Joseph

  Last Name

  …………………….

  Country

  …………………….

  Subject

  …………………….

  3.

  First Name

  …………………….

  Last Name

  Maclain

  Country

  …………………….

  Subject

  …………………….

  B. Listen to the following conversations and fill in the missing information in the spaces below.

  1.

  Operator: Can I help you?

  Inquirer: Yes. Could you give me Hilton Hotel’s telephone number, please?

  Operator: ________________________

  Inquirer: Thanks.

  2.

  Operator: Can I help you?

  Inquirer: Yes. Could you tell me British Rail’s telephone number, please?

  Operator: ________________________

  Inquirer: Thank you very much.

  3.

  Inquirer: Is that ________________________ ?

  Operator: Yes. Can I help you?

  Inquirer: I’d like to speak to ________________________, please.

  4.

  Inquirer: Is that ________________________ ?

  Operator: Yes. Who do you want to speak to?

  Inquirer: Doctor ________________________, please.

  5.

  Inquirer: Is that________________________ ?

  Operator: Yes. Who do you wish to speak to?

  Inquirer: ________________________, please.

  C. Complete the form below.

  SECTION 1

  Questions 1-10

  Complete the form below.

  Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

  CRIME REPORT FORM

  Type of crime:

  theft

  Personal information

  Example

  Name

  Louise ………. Taylor……

  Nationality

  1…………………….

  Date of birth

  14 December 1977

  Occupation

  interior designer

  Reason for visit

  business (to buy antique 2)

  Length of stay

  two months

  Current address

  3………………….Apartments (No 15)

  Đáp án

  A.

  1. Mandel, Brazil, Business

  2. Block, Finland, Engineering

  3. Elena, Mexico, English

  B.

  1. 7455757

  2. 7239861

  3. 82303541 , Miss Green

  4. 62317799, Doctor Peter White

  5. 64016589 , Sally Smith

  C.

  1. Canadian

  2. furniture

  3. Park

  Chúc các bạn học tập tốt và thành công nhé.

  IELTS Vietop

  100%
  Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
  Tư vấn ngay!

  Bình luận

  Bình luận