Cách làm dạng bài Summary Completion – IELTS Listening

Ở phần thi IELTS Listening, không có sự khác biệt nhiều giữa dạng bài Sentence Completion và dạng bài Summary Completion. Trong bài viết ngày hôm nay Vietop sẽ chia sẻ đến bạn cách làm bài Summary Completion trong bài thi Listening, cùng tìm hiểu nhé!

A. Dạng bài Summary Completion

Summary nghĩa là một đoạn mô tả ngắn gọn về một chủ đề nào đó. Thường summary chứa đựng ý kiến hoặc thông tin cơ bản về chủ đề đó.

Dạng thông tin này thường là đoạn độc thoại và xuất hiện trong section 4, phần cuối cùng của bài test.

Ví dụ:

Section 4
Questions 31- 34

Complete the summary below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

ORIGINS OF THE CAVEMAN DIET

There are many popular fad diets nowadays. They all promise good health if you stick to the 31_____. The Caveman diet is a popular example. This diet includes food such as lean meat and fish that our forebears ate before we developed 32_____. We need to find out what our ancestors did eat, so researchers are studying some existing hunter-gatherer tribes. These tribes typically like to eat meat but they can’t always get it, even though they are skilled with their weapons, e.g. 33______ and ______ So, instead, they eat foods that their wives gather. They get only about a 34 _____ of their energy from meat.

B. Một số lưu ý

1. Đọc kỹ yêu cầu đề bài

Yêu cầu đề bài thường sẽ nêu rõ về số từ hoặc số phải điền, vì vậy bạn nên lưu ý để đảm bảm số từ/số được yêu cầu, vì nếu không câu trả lời của bạn sẽ bị cho là không đúng.

Ví dụ:

Write ONLY ONE WORD for each answer.
Viết không quá 1 từ

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.
Viết không quá 2 từ

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
Viết không quá 2 từ và 1 số HOẶC không quá hai từ HOẶC 1 số.

2. Chú ý tiêu đề/chủ đề bài viết

Tiêu đề của mỗi đoạn tóm tắt thể hiện chủ đề được nói đến và giúp bạn nắm rõ hơn nội dung của đoạn tóm tắt.

Ngoài ra, trong quá trình nghe, nhờ đã biết trước nội dung và bối cảnh qua tiêu đề, bạn sẽ biết khi nào speaker nói đến đoạn cần trả lời.

3. Đoán trước loại từ phải điền

Trong 30 giây cho trước để chuẩn bị, ngoài việc bạn đọc qua nội dung của đoạn tóm tắt, bạn nên đoán trước loại từ bạn cần điền để loại bỏ bớt các từ sai mà bạn nghi ngờ không biết có phải là đáp án hay không.

Ví dụ: Đoán trước vị trí đó phải là tên người, tên địa danh, số,… Hoặc vị trí đó, về ngữ pháp phải là danh từ, động từ, tính từ.

4. Từ đồng nghĩa và paraphrasing

Ngoài ra, với các thông từ và các từ ngữ được cho sẵn, hãy cố gắng hiểu và liên tưởng đến các synonymes hoặc paraphrases có thể được sử dụng để khi bắt đầu nghe, bạn không bị bỡ ngỡ bởi những từ ngữ khác với đoạn tóm tắt.

5. Chú ý distractors

Distractors trong dạng bài này thường nằm ở cách nói của speaker. Distractors thường chứa thông tin đúng hoặc gần đúng với thông tin đúng bạn cần điền, tuy nhiên sau đó thông tin đó sẽ bị thay đổi/đính chính lại bằng các từ như however, but, apart from, except,…

Ví dụ:“The venue is most famous for its operatic performances but pop concerts are equally as popular today.”

“The cost to build Sydney Opera House was estimated at $7 million. However, the final bill came to $102 million and it was largely paid for by a State Lottery.”

C. Bài tập

Bài tập 1

Questions 32-36
Complete the summary below
Write ONLY ONE WORD for each answer

SYDNEY OPERA HOUSE

Sydney Opera House is a famous for its roof’s architecture resembling 32______. The opera house was designed by Jorn Utzon from Denmark and it was built between 1959 and 33______.

The roof is covered with more than 1 million roof tiles which were manufactured in 34_____. Every evening the roof is lit up in a 35_____ spectacle.

The opera house has a variety of performance halls and theatre and exhibition spaces. More than 36_____ shows are staged there every week. Every year, more than 8 million visitors visit this Australian landmark.

Bài tập 2

Complete the summary using NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER.

THE TERRACOTTA ARMY

The terracotta army was made in order to 1_____ the emperor after this death in his afterlife. This funerary art has been estimated to be from the 2_____ and was discovered in 1974 by the 3_____. The majority of the sculptures were 4______ and 5_____ sculptures of cavalry horses were also found.

Đáp án

Bài tập 1

32. sails
33. 1973
34. Sweden
35. colourful
36. 40

Synonyms used:
roof’s architecture → roof design
resembling → looks like

B.

1. Protect
2. third century BC / 3rd century BC
3. local farmers
4. soldiers
5. 150

Vocabulary:
To depict = show
Purpose = aim/function
Vary = differ
Warrior = soldier
Majority = greater part
Figures = people

Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn luyện thi IELTS phần nào đó trong việc làm dạng bài Summary Completion trong bài thi IELTS Listening dễ dàng hơn nhé.

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận