[REVIEW SÁCH] Oxford Word Skills – Idioms and Phrasal Verbs

Quyển sách Oxford Word Skills – Idioms and Phrasal Verbs cung cấp cho người học một lượng idioms và phrasal verbs cực “đỉnh” để ghi điểm trong phần thi Speaking.

Các unit được thiết kế theo dạng “I can…”, người học có thể chọn chủ đề mà mình chưa nói được để học.

Bìa sách Oxford Word Skills – Idioms and Phrasal Verbs

Các bạn có thể mua sách Oxford Word Skills – Idioms and Phrasal Verbs ở nhà sách hoặc mua trên các sàn thương mại điện tử để học.

Để biết thêm nhiều tài liệu hay khi luyện thi IELTS, hãy truy cập vào website: https://www.ieltsvietop.vn/ hằng ngày nhé!

Tham gia cộng đồng IELTS

Bình luận

Bình luận