[REVIEW SÁCH] Oxford Word Skills – Idioms and Phrasal Verbs

Quyển sách cung cấp cho người học một lượng idioms và phrasal verbs cực “đỉnh” để ghi điểm trong phần thi Speaking 
Các unit được thiết kế theo dạng “I can…”, người học có thể chọn chủ đề mà mình chưa nói được để học.


Leave a Comment