Phan Vũ Đông Nghi

Học sinh

Bé Phan Vũ Đông Nhi, học lớp 7, với đầu vào 5.0, bé đã xuất sắc vượt qua 200 buổi học tại Vietop để đạt được điểm 6.5 – đủ mục tiêu để làm hồ sơ đi du học.

Phan Vũ Đông Nghi
Phan Vũ Đông Nghi

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra