Phạm Tâm Tiến

Bạn Phạm Tâm Tiến chỉ sau 3 tháng học tại Vietop đã được được IELTS 6.5 điểm với điểm đầu vào 4.5. Trong thời gian ngắn Tiến đã rất nổ lực để band đến 2.0, và đạt được điểm target cũng như có thể bổ sung vào hồ sơ du học. Chúc mừng Tiến nhé!

Phạm Tâm Tiến
Phạm Tâm Tiến

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra