Phạm Hồng Tín - IELTS 8.0
Kĩ sư IT
Phạm Hồng Tín

Phạm Hồng Tín, kĩ sư IT, IELTS 8.0, học viên lớp 6-8 học viên.

Anh Tín đã có quá trình học tập tại nước ngoài nên anh có nền tảng Tiếng Anh tốt. Tuy nhiên, do chưa quen với format bài thi IELTS nên khả năng Writing và Speaking đầu vào là 5.5 và 6.0. Sau 1 tháng đi học rất chăm chỉ và đầy đủ cùng với nỗ lực tự học cao, anh đã đạt được số điểm IELTS 8.0 ngoài dự kiến.

Chúc mừng anh đã đến rất gần với giấc mơ định cư Canada theo dạng tay nghề cao.

Vietop tự hào về chương trình giảng dạy IELTS General tốt nhất hiện nay.