Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - IELTS 8.0
Th.s Ngôn ngữ học Đại học Newcastle - Anh
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn đạt 8.0, Writing 8.0 & Speaking 7.5

Tuấn là một trường hợp đặc biệt, em đến với Vietop trong vai trò một thực tập sinh từ Đại Học Hoa Sen trong chương trình hợp tác thực tập giành cho Sinh viên Ngôn ngữ Anh giữa Vietop & đại học Hoa Sen.

Vẫn còn nhớ ngày em mới vào với level 6.5 IELTS. Tuấn sau đó tiến rất nhanh lên level 7.0 với sự hỗ trợ của các thầy trong Ban Học thuật Vietop & được giữ lại làm Teaching Assistant.

Luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, Tuấn bày tỏ nguyện vọng & quyết tâm đạt 8.0 IELTS để tiếp tục theo đuổi con đường giảng dạy Anh ngữ học thuật của mình & em đã thành công. Tuấn vừa là Teaching Assistant vừa là học viên lớp IELTS NHÓM Extensive level 7.5+ tại trung tâm IELTS Vietop.

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Chúc mừng em, chúc mừng thầy Tuấn.

Hy vọng em luôn giữ vững tinh thần cầu tiến để có những bước đi xa hơn!