Nguyễn Đình Ngọc - IELTS 7.5
Sinh viên Đại học
Nguyễn Đình Ngọc
Nguyễn Đình Ngọc, IELTS 7.5, Đình Ngọc là học viên lớp nhóm học IELTS Cấp tốc 4-6 bạn, 5 buổi/1 tuần Chúng tôi luôn thừa nhận sự kiên trì & bản lĩnh của học viên là yếu tố quyết định cho việc đạt điểm cao. Vai trò của Vietop là ở chỗ tạo được môi trường giảng dạy thân thiện giúp học viên tối ưu hoá khả năng của mình với phương pháp đào tạo khoa học & đội ngũ giáo viên luyện thi ielts có năng lực cao, tận tâm với nghề. Đình Ngọc kiên trì tập luyện để đạt điểm cao Chúng tôi luôn thừa nhận sự kiên trì & bản lĩnh của học viên là yếu tố quyết định cho việc đạt điểm cao. Vai trò của Vietop là ở chỗ tạo được môi trường giảng dạy thân thiện giúp học viên tối ưu hoá khả năng của mình với phương pháp đào tạo khoa học & đội ngũ giáo viên luyện thi ielts có năng lực cao, tận tâm với nghề.