Lê Đăng Khoa

Sinh viên

Bạn Lê Đăng Khoa với đầu vào 4.5, sau quá trình học tập và cố gắng không ngừng bạn đã vượt mục tiêu 5.0 và đạt được điểm IELTS 7.0. Chúc mừng Khoa và chúc Khoa sẽ thành công hơn trong tương lai nhé!

Lê Đăng Khoa
Lê Đăng Khoa

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra