Huỳnh Ngọc Khánh Linh

Sinh viên

Huỳnh Ngọc Khánh Linh sinh 2001, hiện tại là sinh viên. Em có đầu vào 4.0. Sau 230 buổi học tập tại IELTS Vietop theo khóa học nhóm, Linh đã xuất sắc thi đạt được 7.0 IELTS.

HUYNHNGOCKHANHLINH
huynh ngoc khanh linh

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra