Hồ Hoàng Bảo Trâm - IELTS 7.0
Học sinh tại Asian High School
Hồ Hoàng Bảo Trâm

Hồ Hoàng Bảo Trâm - IELTS 7.0 khi mới 17 tuổi

Bảo Trâm là học viên lớp IELTS 1 kèm 1 tại Trung tâm luyện thi IELTS Vietop. Chỉ trong 20 buổi Trâm đã bứt phá từ IELTS 6.0 lên IELTS 7.0 với mọi sự nổ lực và cố gắng hết mình của bản thân.

Chúc mừng em & chúc em thành công trên chặn đường sắp tới!

Hồ Hoàng Bảo Trâm
Bảng điểm IELTS của bạn Hồ Hoàng Bảo Trâm
Bảng điểm IELTS của bạn Hồ Hoàng Bảo Trâm