Hà Quốc Hưng - IELTS 8.0
Bác sĩ bệnh viện Gia Định
Hà Quốc Hưng

Hà Quốc Hưng, bác sĩ, là học viên lớp IELTS 1 kèm 1 tại Vietop.

Dù thời gian làm việc bận rộn tại Bệnh viên Ung bướu Tp.Hồ Chí Minh, anh Hưng đã rất nỗ lực tự học thêm ngoài giờ học trên lớp. Và kết quả IELTS 8.0 là quả ngọt xứng đáng dành cho anh.

Chương trình nhóm & 1 kèm 1 tại Vietop luôn đảm bảo thời lượng học & thực hành IELTS hợp lí, học & luyện thi mỗi ngày với ngân hàng hơn 200 đề thi IELTS chuẩn do Vietop biên soạn, cập nhật các đề thi IELTS mới nhất.

Học viên không chỉ đạt điểm số IELTS, mà còn được truyền cảm hứng để thêm yêu thích tiếng Anh, được đào tạo để có một nền tảng Anh ngữ học thuật tốt, giúp học viên tự tin hơn trên hành trang của mình!

Hà Quốc Hưng