Bảng vàng Vietop


Hà Quốc Hưng - IELTS 8.0

Hà Quốc Hưng, bác sĩ, là học viên lớp IELTS 1 kèm 1 tại Vietop.

Hà Quốc Hưng đạt điểm cao với khóa học 1 kèm 1

Chương trình nhóm & 1 kèm 1 tại Vietop luôn đảm bảo thời lượng học & thực hành IELTS hợp lí, học & luyện thi mỗi ngày với ngân hàng hơn 200 đề thi IELTS chuẩn do Vietop biên soạn, cập nhật các đề thi IELTS mới nhất.

Học viên không chỉ đạt điểm số IELTS, mà còn được truyền cảm hứng để thêm yêu thích tiếng Anh, được đào tạo để có một nền tảng Anh ngữ học thuật tốt, giúp học viên tự tin hơn trên hành trang của mình!