Vietnamese spend 17 minutes per day learning foreign languages on apps

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
14.03.2022

Hiện nay, học tiếng nước ngoài qua app đang dần trở thành xu hướng của nhiều người Việt, bởi vì nhờ vào sự tiện lợi, dễ dùng.

Theo báo cáo số liệu từ Duolingo, thời gian trung bình người Việt Nam học ngôn ngữ trên ứng dụng này là 17 phút.

Bản tiếng Anh

Duolingo’s statistics show that the number of Vietnamese learning a foreign language on its app has doubled, with the time spent on the app averaging 17 minutes per day.

app duolingo e1647246026259

According to Duolingo data, the number of daily active users in Vietnam almost doubled from 2020 to 2021, especially during the pandemic, an incredible increase that occurred without the assistance of any media campaigns.

According to a survey conducted by market research firm Q&Me in 2021, Vietnamese learn foreign languages for three main reasons: to travel and explore new countries (32%), to understand foreign books, movies, and music (24%), and to learn about other cultures (24%). 

During the epidemic, many people turned to learning a foreign language for a simpler reason: they wanted to connect with the people they love, as well as friends and cultures that keep them motivated during difficult times, according to Duolingo at the time.

The most popular languages on the program in Vietnam are Chinese and Japanese. On average, each user spends more than 17 minutes each day on the app, with the majority of that time occurring after 9 p.m. 

According to Duolingo’s global data, Korean is the fourth most popular language in the Vietnamese market. The number of people who wished to learn the language nearly doubled after the Korean series Squid Game was launched. In addition to that, the series “Emily in Paris” has inspired people all across the world to learn French. Between 2020 and 2021, the number of people learning French climbed by 30%, according to a Duolingo report. 

  • Media campaign (n): chiến dịch truyền thông
  • Turned to s.th (v): bắt đầu làm gì 
  • Keep s.o motivated: giúp ai có động lực 
  • Launch (v): ra mắt

Xem thêm: Grab increases all service fares from March 10th

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bản dịch tiếng Việt

Người Việt dành ra 17 phút mỗi ngày học ngoại ngữ trên app

Thống kê của Duolingo cho biết số lượng người Việt Nam học ngoại ngữ trên ứng dụng của hãng đã tăng gấp đôi, với thời gian trung bình dành cho ứng dụng này là 17 phút mỗi ngày. 

Theo dữ liệu của Duolingo, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày ở Việt Nam đã tăng gần gấp đôi từ năm 2020 đến năm 2021, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch, một sự tăng mạnh mà không cần tới bất kì chiến dịch truyền thông nào.

Theo một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Q&Me thực hiện vào năm 2021, người Việt Nam học ngoại ngữ vì ba lý do chính: du lịch và khám phá (32%), đọc sách, xem phim và nghe nhạc nước ngoài (24%), tìm hiểu các nền văn hóa (24%).

Theo Duolingo, trong thời kỳ dịch bệnh, nhiều người cũng chuyển sang học ngoại ngữ vì một lý do đơn giản hơn, đó là kết nối với những người thân, bạn bè vì đây là giá trị giúp họ có thêm động lực trong thời điểm khó khăn.  

Ngôn ngữ phổ biến nhất của tại Việt Nam là tiếng Trung và tiếng Nhật. Trung bình, mỗi người dùng dành hơn 17 phút mỗi ngày để học trên ứng dụng, hầu hết là sau 9 giờ tối. 

Theo số liệu toàn cầu của Duolingo, tiếng Hàn là ngôn ngữ phổ biến thứ 4 tại thị trường Việt Nam. Số người muốn học ngôn ngữ này tăng gần gấp đôi sau khi loạt phim Squid Game của Hàn Quốc ra mắt. Ngoài ra, loạt phim Netflix “Emily ở Paris” đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới học tiếng Pháp. Theo báo cáo của Duolingo, từ năm 2020 đến năm 2021, số người học tiếng Pháp đã tăng 30%.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra