Vietnam ranks 9th among world’s highest intelligence

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
03.06.2022

Kết quả bài kiểm tra IQ trên toàn thế giới năm 2022 đã được trang web kiểm tra IQ Wiqtcom tại Phần Lan công bố. Trong hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia xếp hạng, người Việt Nam bất ngờ xếp hạng 9 thế giới.

Bản dịch tiếng Anh

According to the 2022 Worldwide IQ test results issued on May 16 by Finnish firm Wiqtcom Inc., Vietnamese took ninth place on a list of countries and territories with the highest average intelligence quotient (IQ), with an average score of 109.37.

Taiwanese people rated first out of over 100 countries and territories whose citizens took the IQ test, with an average IQ score of 116.07.

With an average IQ of 112.69, Japan was the second most brilliant country. Hungary was third with 111.42 points, followed by South Korea (111.36), Iran (111.33), Hong Kong (111.01), Serbia (110.09), Italy (110.87), Vietnam (109.37), and Finland (109.02).

According to the World IQ Test website, Taiwanese IQ test takers had an astonishing average IQ score of 116.07. This was a significant improvement over Taiwan’s 2019 average score of 106.47. The island was named second among the world’s most intelligent nations and territories in 2019. Its average IQ score was quite close to Japan’s 106.49, with only 0.02 points separating the country’s and territory’s average IQ values. 

Taiwan, according to Japan’s ITMedia, is “one of the world’s most educated societies.” According to the Japanese media, Taiwan’s university entry rate in 2020 was 84.2 percent, and many Taiwanese students continued to seek master’s degrees.

The credibility of the Taiwan result, however, is weakened due to the lower number of tests performed in the region, according to the Worldwide IQ Test website. Taiwan had a standard deviation of 14.26, which was higher than Japan’s of 12.16.

Its exams are intended to assess a person’s problem-solving abilities, abstract reasoning, and general knowledge.

A test taker must be able to speak a specific language, understand complex mathematical problems, and understand certain interpretations of an issue in the context of a culture, as required by IQ tests. 

IQ tests are administered to a large number of people in each country or region. Wiqtcom’s Worldwide IQ Test website will calculate a nation’s average IQ score based on the results of the participants’ tests. All of the persons who have taken the tests have a worldwide mean of 100.53 and a standard deviation of 15.14.

  • Astonishing (adj): gây bất ngờ, kinh ngạc
  • Master’s degree (n): bằng thạc sĩ 
  • Standard deviation (n): độ lệch chuẩn
  • Abstract reasoning (n): lý luận trừu tượng 
  • Interpretation (n): cách diễn giải

Xem thêm: Vietnamese football team defeated Thailand in SEA Games 31

Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bản dịch tiếng Việt

Việt Nam đứng thứ 9 trong BXH các nước có chỉ số IQ cao nhất thế giới 

Theo kết quả kiểm tra IQ trên toàn thế giới năm 2022 do công ty Wiqtcom (Phần Lan) công bố ngày 16/5, người Việt Nam đứng thứ 9 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có chỉ số thông minh trung bình (IQ) cao nhất, với số điểm trung bình là 109,37.

Người Đài Loan xếp hạng nhất trong số hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có công dân tham gia bài kiểm tra IQ, với điểm IQ trung bình là 116,07.

Với chỉ số IQ trung bình là 112,69, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ hai. Hungary đứng thứ ba với 111,42 điểm, tiếp theo là Hàn Quốc (111,36), Iran (111,33), Hồng Kông (111,01), Serbia (110,09), Ý (110,87), Việt Nam (109,37) và Phần Lan (109,02).

Theo trang web Kiểm tra IQ Thế giới, những người tham gia bài kiểm tra Đài Loan có điểm IQ trung bình đáng kinh ngạc là 116,07. Đây là một sự cải thiện đáng kể so với điểm trung bình năm 2019 của Đài Loan là 106,47. Quốc đảo này đã từng xếp thứ hai tvào năm 2019. Điểm IQ trung bình của Đài Loan khá gần với của Nhật Bản (106,49), chỉ cách biệt 0,02 điểm. 

Đài Loan được xem là một trong những xã hội có trình độ học vấn cao nhất thế giới. Theo truyền thông Nhật Bản, tỷ lệ vào đại học của Đài Loan năm 2020 là 84,2%, và nhiều sinh viên Đài Loan tiếp tục tìm kiếm bằng thạc sĩ.

Tuy nhiên, độ tin cậy của kết quả ở Đài Loan bị suy yếu do số lượng bài kiểm tra được thực hiện trong khu vực thấp hơn. Đài Loan có độ lệch chuẩn là 14,26, cao hơn của Nhật Bản là 12,16.

Các kỳ thi của nước này nhằm đánh giá khả năng giải quyết vấn đề, lý luận trừu tượng và kiến ​​thức chung của người tham gia. Người dự thi phải có khả năng nói một ngôn ngữ nào đó, hiểu được những vấn đề toán học phức tạp hoặc hiểu cách diễn giải về một vấn đề trong bối cảnh văn hóa nhất định. 

Các bài kiểm tra IQ được thực hiện trên người dân ở mỗi quốc gia hoặc khu vực. Trang web Kiểm tra IQ Toàn cầu của Wiqtcom sẽ tính điểm IQ trung bình của một quốc gia dựa trên kết quả bài kiểm tra của những người tham gia. Tất cả những này đều có điểm trung bình trên toàn thế giới là 100,53 và độ lệch chuẩn là 15,14.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra