Unilever Vietnam launches “Clean Future” campaign with promises

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
15.06.2022

Tại Việt Nam, hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, chiến dịch “Tương lai xanh” được ngành hàng Chăm sóc Gia đình từ Unilever chính thức triển khai với thông điệp “Sạch nhà nhỏ – Xanh nhà chung”, thông qua 2 hành động cụ thể nghiên cứu phát triển công thức sản phẩm tốt hơn, và thúc đẩy bao bì sản phẩm bền vững. Đối với ngành hàng Chăm sóc Gia đình, hướng đến mục tiêu tạo ra các sản phẩm hiệu suất cao và tốt hơn cho sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Bản tiếng Anh

On June 14, as a response to World Environment Day, with the theme “Clean Home – Clean Future”, the “Clean Future” campaign promises to provide consumers with high-performing and better-for-health products while helping to combat climate change through two specific solutions: better product formulation and sustainable product packaging.

The campaign’s key pledges are to eliminate 100% of fossil fuel-derived carbon from Home Care products by 2030, use 100% biodegradable formulation in Home Care products, and reduce the amount of virgin plastic in packaging while increasing the use of post-consumer recycled plastic (PCR).

The Home Care category will use two major action pillars to achieve these objectives: To begin, improved product formulation should be researched and developed, with a focus on water efficiency and biodegradability, as well as the use of 100% renewable or circular feedstocks.

Second, promoting sustainable packaging, which includes promoting product recyclability, using PCR plastic for packaging, encouraging consumers to reuse packaging and refill products, and coordinating to promote product packaging segregation-at-source and collection to promote plastic packaging recycling.

“Climate action is one of the most important aspects of sustainable development that Unilever Vietnam focuses on through particular targets. Within our operations, value chain, and brands, we are aiming to reduce greenhouse gas emissions, “Unilever Vietnam’s Vice President of Sustainable Business and Communications, Thai Vuong, said. “The ‘Clean Future’ campaign from the Home Care category is a concrete step that reflects our brands’ unwavering commitment to assisting Vietnam in achieving its goal of net-zero carbon emissions by 2050 at COP26.” 

Unilever’s Clean Future strategy is reimagining age-old chemistry in product formulation to provide high-performing, cheap cleaning and hygiene solutions that are safe for people and the environment to billions of people around the world, including in Vietnam.

Unilever Vietnam thinks that consumers deserve the greatest goods so that they can take care of their families and enjoy doing their chores while also being inspired to work together to make the world a cleaner and safer place for future generations. 

 • High-performing (adj): có hiệu suất cao 
 • Better-for-health (adj): tốt cho sức khoẻ 
 • Formulation (n): công thức 
 • Sustainable (adj): bền vững
 • Product packaging (n): bao bì sản phẩm 
 • Key pledge (n): khía cạnh quan trọng 
 • Eliminate (v): loại bỏ
 • Fossil fuel-derived carbon (n): carbon có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch
 • Biodegradability (n): độ phân huỷ sinh học 
 • Segregation-at-source (n): sự phân loại (rác) tại nguồn 
 • Concrete step (n): bước đi cụ thể, vững chắc
 • Net-zero carbon emission (n): không khí thải carbon

Xem thêm: Da Nang to host Summer festival 2022

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bản dịch tiếng Việt

Unilever Việt Nam phát động chiến dịch “Tương lai Xanh” với nhiều hứa hẹn 

Unilever Việt Nam đã khởi động chiến dịch “Tương lai sạch” từ danh mục Chăm sóc gia đình nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có hiệu suất cao và tốt hơn cho sức khỏe, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. – Ảnh Unilever Việt Nam

Ngày 14/6 vừa qua, Unilever Việt Nam phát động chiến dịch “Tương lai xanh” đối với ngành hàng Chăm sóc Gia đình, trong khuôn khổ Ngày Môi trường Thế giới. Với thông điệp “Sạch nhà nhỏ – Xanh nhà chung”, chiến dịch hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe, đồng thời góp phần chống lại biến đổi khí hậu thông qua hai giải pháp cụ thể: cải tiến công thức sản phẩm và tái sản xuất bao bì hàng hoá. 

Chiến dịch cam kết loại bỏ 100% carbon có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch khỏi các sản phẩm Chăm sóc gia đình vào năm 2030, sử dụng công thức phân hủy sinh học 100% trong các sản phẩm Chăm sóc gia đình và giảm lượng nhựa nguyên sinh trong bao bì, đồng thời tăng cường sử dụng tái chế sau khi tiêu dùng nhựa (PCR).

Mặt hàng Chăm sóc gia đình sẽ sử dụng hai phương thức hành động chính để đạt được các mục tiêu này. Đầu tiên, công thức sản phẩm cải tiến cần được nghiên cứu và phát triển, tập trung vào hiệu quả sử dụng nước và khả năng phân hủy sinh học, cũng như sử dụng 100% nguyên liệu thô tái tạo. 

Thứ hai, sản xuất bao bì bền vững: thúc đẩy khả năng tái chế của sản phẩm, sử dụng nhựa PCR để đóng gói, khuyến khích người tiêu dùng tái sử dụng bao bì và tái chế sản phẩm, đồng thúc đẩy việc phân loại rác tại nguồn và thu gom để tái chế. 

Hành động vì khí hậu là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của phát triển bền vững mà Unilever Việt Nam tập trung vào, thông qua các mục tiêu cụ thể. Phó Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông của Unilever Việt Nam, ông Thái Vương cho biết: “Trong các hoạt động, chuỗi giá trị và thương hiệu của mình, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính/ Chiến dịch ‘Tương lai xanh’ đối với ngành hàng Chăm sóc gia đình là một bước đi cụ thể, phản ánh cam kết vững chắc của Unilever trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu không khí thải carbon vào năm 2050 tại COP26.”

Chiến dịch “Tương lai xanh” của Unilever đang tái tạo công thức sản phẩm để cung cấp các giải pháp vệ sinh và làm sạch hiệu quả cao, giá rẻ, an toàn cho sức khoẻ cho hàng tỷ người trên thế giới. 

Unilever Việt Nam cho rằng người tiêu dùng xứng đáng nhận được những sản phẩm tốt nhất để chăm sóc gia đình, vui vẻ làm việc nhà, đồng thời được truyền cảm hứng để cùng nhau chúng tay giúp thế giới trở nên sạch đẹp và an toàn cho các thế hệ mai sau. 

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra