Ministry wants Covid-19 test kits brought under price stabilization norms

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
22.02.2022

Kit test covid hiện đang là mặt hàng “hot” trên các hiệu thuốc. Vì vậy, bộ y tế đã quyết định đưa kit test vào danh mục bình ổn giá nhằm tránh tình trạng tăng giá như đợt dịch đầu.

Cụ thể tin tức này như thế nào? Các bạn có thể xem ngay bên dưới nhé!

Bản tiếng Anh

According to the Ministry of Health, Covid-19 test kits should be among the products covered by price stabilization regulations to avoid a price increase.

It urged the Ministry of Finance to set a limit on the cost of testing at private medical facilities, as well as the General Department of Customs to set a maximum price for imported testing equipment, such as quick antigen test kits. A similar recommendation was made by 14 industry trade groups in September of last year.

The Law on Prices defines price stabilization as the government’s employment of suitable supply and demand regulation, as well as other required economic and administrative measures, to avoid unnecessarily high or low prices for products and services. Gasoline, electricity, fertilizers, salt, milk for infants under the age of six, sugar, rice, and vital medications are among the items subject to price stabilization.

The health ministry published a circular last week setting the price of a Covid-19 fast test at VND78,000 ($3.42), roughly 30% less than current rates, and a PRC test at VND501,800, down from VND520,000.

Phan Quoc Viet, the general director of medical technology company Viet A Technology Corporation, admitted in January to inflating the price of his company’s test kits and bribing officials to collect more than VND500 billion ($21,824). Viet allegedly worked with officials from the Centers for Disease Control in several cities to win bids to sell his company’s test kits, according to investigators.

  • Price stabilization (n): sự bình ổn giá
  • Set a limit on s.th: giới hạn 
  • Private medical facilities (n): các cơ sở y tế tư nhân 
  • Quick antigen test kit (n): bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên 
  • Required economic administrative measures (n): các biện pháp kinh tế và hành chính bắt buộc 
  • Excessively (adv): một cách quá mức 
  • Circular (n): thông tư
  • Inflate (v): thổi phồng
  • Allegedly (adv): bị cáo buộc 
  • Win bids (v): thắng thầu 

Xem thêm: Gas stations limit sales to VND 30.000 per customer as supply shortage persists

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bản dịch tiếng Việt

Bộ Y tế yêu cầu đưa kit test xét nghiệm Covid-19 xuống mức bình ổn giá

Theo Bộ Y tế, bộ xét nghiệm Covid-19 nên nằm trong số các sản phẩm nằm trong diện áp dụng quy định bình ổn giá, nhằm tránh tình trạng tăng giá quá mức. 

Bộ Tài chính quy định giới hạn chi phí xét nghiệm tại các cơ sở y tế tư nhân, và Tổng cục Hải quan cũng đã quy định mức giá tối đa cho thiết bị xét nghiệm, trong đó có bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Vào tháng 9/2021 Bộ cũng đã đưa ra khuyến nghị tương tự, áp dụng cho 14 nhóm ngành thương mại. 

Luật Giá cả định nghĩa: Bình ổn giá là việc chính phủ sử dụng các biện pháp điều tiết cung và cầu phù hợp, cũng như các biện pháp kinh tế và hành chính bắt buộc khác, để tránh giá sản phẩm và dịch vụ cao hoặc thấp một cách không cần thiết. Xăng, điện, phân bón, muối, sữa cho trẻ dưới sáu tuổi, đường, gạo, thuốc,…là các mặt hàng thực hiện bình ổn giá.

Bộ Y tế công bố thông tư vào tuần trước, định giá bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 ở mức 78.000 đồng, thấp hơn khoảng 30% so với mức giá hiện tại; Bên cạnh đó, xét nghiệm PRC được đề xuất ở mức 501.800 đồng, thấp hơn mức giá trước đây là 550.000 đồng.

Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty công nghệ y tế Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, hồi tháng 1 đã thừa nhận thổi phồng giá kit xét nghiệm của công ty mình và hối lộ các quan chức để thu về hơn 500 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, Việt bị cáo buộc đã cấu kết với nhiều quan chức từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh ở một số thành phố để thắng thầu bán bộ dụng cụ xét nghiệm của công ty mình. 

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra