Hoi An to be ‘zero plastic waste’ destination

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
18.03.2022

Vừa qua, Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh và PRO Việt Nam đã trao tặng 54 thùng rác “Ngôi nhà xanh” và các công cụ phân loại rác cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hội An, nhằm khuyến khích tái chế và loại bỏ rác thải nhựa trong cộng đồng.

Bản tiếng Anh

The International Union for Conservation of Nature (IUCN), the Center for Supporting Green Development, and PRO Vietnam have donated 54 ‘green houses’ dust bins made of reform plastic and waste classification tools to Hoi An City’s Women’s Union in order to increase recycling and eliminate plastic waste in the community.

As a tourist attraction in central Vietnam, Hoi An’s low-value plastic garbage accounts for 30% of daily collected rubbish (approximately 110 tonnes) (single-use cups and straws, styrofoam, milk box and food packages). Besides, plastic bags, net pieces, lures, fishing lines, hard plastic buoys, floating foam buoys, foam boxes, styrofoam containers, hard plastic pieces, plastic straws, food and confectionery packages, is dumped since vendor garbage pickers are unable to collect it.

The dust bins, made from recycled plastic bags, single-use straws, styrofoam, and low-value plastic trash, will be used to collect single-use plastic and low-value waste in Hoi An, where it will be transformed into usable tools and furniture. It also raises awareness about the importance of minimizing plastic waste and promotes recycling among residents and tourists. 

image 1

About 100 enterprises in Hi An have committed to decreasing single-use plastic by 30% and recycling 50% of organic waste. The ‘green houses’ program was carried out in the scope of the Marine Plastics and Coastal Communities project with support from the Swedish International Development Cooperation Agency. 

According to Bùi Thi Thu Hien, Marine and Coastal Resources Initiative Coordinator at IUCN (Viet Nam Office), the organization has launched new garbage classifying program as part of its efforts to minimize plastic waste in Vietnam. Hien stated that the IUCN and Greenhub had assisted Marine Protected Areas employees in Vietnam in identifying plastic trash, compiling a database on plastic waste, and providing advice on reducing plastic waste and production. 

  • Waste classification tool (n): dụng cụ phân loại rác thải
  • Eliminate (v): loại bỏ
  • Single-use (adj): dùng một lần 
  • Raise awareness: nâng cao ý thức
  • Carry out (v): thực hiện

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bản dịch tiếng Việt

Hội An hướng tới trở thành điểm du lịch “Không rác thải nhựa”

Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh và PRO Việt Nam đã trao tặng 54 thùng rác “Ngôi nhà xanh” và các công cụ phân loại rác cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hội An, nhằm khuyến khích tái chế và loại bỏ rác thải nhựa trong cộng đồng.

Là địa điểm du lịch ở miền Trung Việt Nam, rác nhựa có giá trị thấp của Hội An chiếm 30% lượng rác được thu gom hàng ngày (khoảng 110 tấn), bao gồm cốc và ống hút dùng một lần, thùng xốp, hộp sữa và gói thực phẩm,…. Bên cạnh đó, túi nhựa, mảnh lưới, mồi nhử, dây câu, phao nhựa cứng, phao xốp nổi, hộp xốp, thùng xốp, mảnh nhựa cứng, ống hút nhựa, gói thực phẩm và bánh kẹo cũng bị thải ra môi trường do không thể thu gom được. 

Các thùng rác thân thiện với môi trường sẽ được sử dụng để thu gom rác thải nhựa sử dụng một lần ở Hội An, sau đó sẽ được tái chế để làm thành đồ dùng và đồ nội thất. Việc này giúp nâng cao nhận thức của người dân và khách du lịch về tầm quan trọng của việc giảm thiểu chất thải nhựa và thúc đẩy tái chế. 

Khoảng 100 doanh nghiệp ở Hội An đã cam kết giảm 30% nhựa sử dụng một lần và tái chế 50% rác thải hữu cơ. Chương trình ‘Ngôi nhà xanh’ được thực hiện trong phạm vi dự án Nhựa biển và Cộng đồng ven biển, với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển. 

Theo bà Bùi Thị Thu Hiền, Điều phối viên Sáng kiến ​​Tài nguyên Biển và Bờ biển tại IUCN, tổ chức này đã khởi động chương trình phân loại rác nhằm thể hiện nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa ở Việt Nam. Bà Hiền cho biết IUCN và Greenhub đã hỗ trợ nhân viên của các Khu bảo tồn biển ở Việt Nam trong việc xác định thùng rác nhựa, thu thập cơ sở dữ liệu về chất thải nhựa, cũng như đưa ra lời khuyên về chính sách giảm thiểu chất thải nhựa và sản xuất nhựa. 

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra