HCMC to build 104 anti-flooding reservoirs 

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
06.06.2022

Theo đồ án quy hoạch đến năm 2025, TP.HCM sẽ làm 104 hồ điều tiết giúp vừa chống ngập vừa cải thiện môi trường. Trước mắt TP.HCM dự kiến xây dựng 3 hồ tại TP Thủ Đức, quận Tân Bình và quận 4. Và theo dự kiến, sẽ có đến 104 vị trí hồ điều tiết.

Bản tiếng Anh

According to a plan projected to be finished by 2025, Ho Chi Minh City will build a network of 104 reservoirs to reduce flooding and improve the local water environment.

According to the municipal Department of Construction, these reservoirs are meant to hold a big amount of rainwater so that the local sewer system can readily treat it. They will not only help to reduce flooding, but they will also help to improve the water environment and enhance urban aesthetics.

According to the construction department, 104 reservoirs are anticipated to be created between now and 2025. The first three facilities will be built in Thu Duc City, Tan Binh District, and District 4, respectively, covering 23 hectares, 0.4 hectares, and 4.8 hectares. The business sector, the city budget, and the state budget will all contribute to the building.

The city’s Technical Infrastructure Management Center is working with Senkisui Company to build a thorough plan and trial an anti-flood reservoir in Thu Duc City while waiting for clearance from the municipal People’s Committee.

According to the building department, the number of flood-prone areas in the city decreased from 126 in 2008 to around 40 in 2015. This number has reduced to 22 by 2020, with three more areas free of flooding in 2021.

The city will finish the first phase of a VND10 trillion (US$431 million) project to deal with tidal flooding over the period 2021-25 to continue minimizing inundation.

In the Tham Luong, Ben Cat, and Nuoc Len Canals, competent authorities will focus on constructing vital infrastructure and improving the environment, as well as improving drainage and wastewater systems, dredging and refurbishing multiple canals, and resolving flooding on 15 key routes.

  • Reservoir (n): bồn/ hồ chứa nước
  • Sewer system (n): hệ thống cống 
  • Urban aesthetics (n): mỹ quan đô thị 
  • Flood-prone area (n): khu vực dễ ngập úng 
  • Inundation (n): sự ngập lụt
  • Drainage (n): sự thoát nước  
  • Dredge (v): nạo vét 
  • Refurbish (v): cải tạo 

Xem thêm: Health agency confirms community spread of monkeypox in England

Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bản dịch tiếng Việt

TP.HCM dự kiến xây 104 hồ điều tiết chống ngập 

Theo kế hoạch, dự kiến ​​đến năm 2025, TP.HCM sẽ xây dựng mạng lưới 104 hồ điều tiết chống ngập và cải thiện môi trường nước.

Theo Sở Xây dựng thành phố, những hồ chứa này có mục đích chứa một lượng lớn nước mưa để hệ thống cống của tại địa phương có thể dễ dàng xử lý hơn. Chúng không chỉ giúp giảm ngập mà còn giúp cải thiện môi trường nước, nâng cao mỹ quan đô thị.

Theo Sở xây dựng, dự kiến sẽ xây 104 hồ chứa từ nay đến năm 2025. 3 công trình đầu tiên sẽ được xây dựng tại Thành phố Thủ Đức, Quận Tân Bình và Quận 4, có diện tích lần lượt là 23, 0,4 và 4,8 héc-ta. Các doanh nghiệp, ngân sách thành phố và ngân sách nhà nước đều sẽ đóng góp vào việc xây dựng các hồ chứa này. 

Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố đang làm việc với Công ty Senkisui để xây dựng phương án tổng thể và chạy thử một hồ chứa chống ngập tại thành phố Thủ Đức trong khi chờ UBND thành phố giải phóng mặt bằng.

Theo bộ xây dựng, số lượng nơi dễ bị ngập lụt trong thành phố đã giảm từ 126 vào năm 2008 xuống còn khoảng 40 vào năm 2015. Số liệu này đã giảm xuống còn 22 vào năm 2020, và có 3 khu vực không còn bị ngập trong năm 2021.

Thành phố sẽ hoàn thành giai đoạn đầu của dự án trị giá 10 nghìn tỷ đồng để giải quyết ngập do triều cường trong giai đoạn 2021-25 để tiếp tục giảm thiểu tình trạng ngập úng.

Tại các kênh Tham Lương, Bến Cát, Nước Lên, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng, cải thiện môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước và nước thải; nạo vét, cải tạo nhiều tuyến kênh, giải quyết ngập úng trên 15 tuyến đường trọng điểm.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra