Nhận EBOOK MIỄN PHÍ

TỔNG HỢP BÀI MẪU IELTS SPEAKING QUÝ 2/2022 (tháng 5 – 8/2022)

Tổng hợp “tất tần tật” đề và bài giải chi tiết band 7.0+ cho các ngày thi Speaking quý 2.

Giúp bạn lên ý tưởng cho mọi câu hỏi “khoai nhất” trong Part 1, Part 2, Part 3 trong phần thi Speaking.

Mỗi bài mẫu đều đi kèm giải nghĩa từ vựng bằng tiếng Việt.

ĐĂNG KÝ NHẬN EBOOK

MOCKUP BOOK TRANG CON nhân 2
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0