Writing samples 4: Education

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
21.02.2023

Vietop gửi bạn bài Writing samples: Education bên dưới! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé!

Task 1

The charts below show the levels of participation in education and science in developing and industrialised countries in 1980 and 1990.

Writing samples: Education
Writing samples: Education

Sample

The bar charts compare the number of years of schooling, the number of scientists and technicians, and expenditure on Research and Development in developing and industrialised countries between 1980 and 1990. 

Overall, while the figures for most of the categories increased, the industrialised group outdid the developing one in all statistics.

It is clear from the first graph that the average number of years of schooling in developing countries was around 2, a fourth of industrialised countries’ number. The gap between these countries widened after a decade as their figures grew to over 3 and 10 years, respectively.

Regarding the second graph, there were 45 scientists and technicians per 1000 people in industrialised nations, which climbed by 30 in 1990. Having doubled after ten years, the developing group’s figure remained modest at 20 scientists and technicians in 1990.

Finally, 150 billion US dollars was allocated to research and development projects by industrialised countries in 1980, and this spending had a 200-million surge in the following decade. By contrast, developing countries initially spent 50 million on the same category but ultimately halved the expenditure in 1990. 

Phân tích

Nhìn chung, trong khi số liệu của hầu hết các nhóm đều tăng, nhóm các nước phát triển đều vượt trội so với nhóm đang phát triển trong tất cả các số liệu thống kê.

Vì cả 3 biểu đồ đều thể hiện hình dạng tương đương nhau, nên lưu ý cách sử dụng cấu trúc, từ vựng để tránh bị lặp. 

  • Outdid (v): Vượt trội hơn
  • The gap between … widened: Khoảng cách giữa … mở rộng
  • Half (v): Giảm một nửa
  • Expenditure (n): Chi tiêu

Xem thêm:

Writing sample: Consumer goods

Types of Letters – IELTS General Writing Task 1

Tổng hợp IELTS Vocabulary Writing Task 1

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Task 2

Some people think that children who spend a lot of time reading children’s story books are wasting their time which could be better used doing other more useful activities. To what extent do you agree? 

Sample

Some argue that storybooks do not benefit children in any way, so they should instead engage in other more useful activities. Whilst I can understand why people believe reading storybooks to children is a waste of time, I completely oppose this point of view.

On the one hand, some people argue that reading storybooks for children is a waste of time because they believe it does not offer any benefits. They argue that other activities, such as sports, clubs, or other hobbies, are more productive and can help children develop important social and physical skills. Additionally, some people believe that reading children’s storybooks may distract children from more important tasks, such as completing their homework or studying for exams. 

On the other hand, it is undeniable that reading stories offer obvious benefits that influence one’s long-term development. Linguistic merits, including vocabulary enrichment and improved reading comprehension, can be gained through stories of different topics and levels of difficulty. They are essential for children’s effective communication and learning in school. Another advantage is that curiosity and imagination, which motivate children to explore the world, are nurtured with storybooks. Such books are also a source of interesting, well-illustrated knowledge, which may complement academic lessons in class. Finally, some parents read stories and discuss characters with their children for more bonding time and opportunities to educate them at home.

In summary, despite the claim that other after-school activities, instead of reading stories, are essential for children’s upbringing, I am convinced that storybooks are highly beneficial for their mental abilities and make them closer to their family members. 

Từ vựng

  • Distract someone from something (v): Làm ai xao lãng chuyện gì
  • A linguistic merit (n): Lợi ích về ngôn ngữ
  • Vocabulary enrichment (n): Làm giàu vốn từ vựng 
  • Reading comprehension (n): Khả năng đọc hiểu
  • Complement (v): Bổ sung
  • Upbringing (n): Sự dạy dỗ

Phân tích

Bài viết nêu lên 2 mặt của cùng một vấn đề, được trình bày trong từng đoạn của phần thân bài. 

Một số người cho rằng đọc sách truyện cho trẻ em là lãng phí thời gian sách truyện dễ khiến trẻ xao nhãng việc học tập và ăn ngủ. Tuy nhiên việc đọc truyện cũng mang lại những lợi ích về ngôn ngữ, giao tiếp và học tập của trẻ. Việc đọc nhiều cũng làm gia tăng trí tưởng tượng, giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh, cũng như giúp cha mẹ gắn kết với trẻ hơn. 

Đối với các dạng bài viết có tính chất liệt kê như trên, cần lưu ý sử dụng các từ chỉ thứ tự: Firstly, secondly,… hoặc các từ chỉ mức độ tăng tiến: Moreover, in addition để phân hoá rạch ròi giữa các luận điểm. 

Hy vọng phần chia sẻ về Writing samples: Education đã giúp bạn thu thập thêm nhiều từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và ý để phân tích chủ đề này tốt hơn khi luyện thi IELTS. Chúc bạn đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra