Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

Trang Nguyen
24.09.2022

Tiếng Anh chủ đề liên quan đến đồ dùng học tập đề cập đến những vật dụng khá quen thuộc hàng ngày với mọi người. Vậy những đồ dùng học tập trong tiếng Anh sẽ như thế nào? 

Mặc dù là một chủ đề quen thuộc với tất cả mọi người. Nhưng không phải người học tiếng Anh nào cũng có thể gọi tên tiếng Anh chính xác các dụng cụ học tập hàng ngày.  Bài viết hôm nay IELTS Vietop sẽ giới thiệu với các bạn những từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập. Hãy cùng khám phá nhé!

Ghi nhớ các từ vựng đồ dùng học tập phổ biến
Ghi nhớ các từ vựng đồ dùng học tập phổ biến

Bên cạnh đó bạn có thể học thêm:

Từ vựng đồ dùng học tập

Crayons: Bút sáp màu
Crayons: Bút sáp màu
Từ/ Cụm từPhiên âmDịch nghĩa
Hole punch‘houl pʌntʃDụng cụ đục lỗ
EraserɪˈreɪzəCục tẩy
ChairtʃeəCái ghế tựa
Blackboard‘blækbɔ:kCái bảng đen
BagbægCặp sách
Binder clip‘baində klipKẹp bướm, kẹp càng cua
Masking tape/ cellophane tape/ scotch tapeˈmɑːskɪŋ teip/ ‘seləfein teip/ skɔtʃ teipBăng dính (băng keo) dạng trong suốt
Stencil‘stenslKhuôn tô ( khuôn hình, khuôn chữ,..)
Test tubetest tju:bGiá giữ ống nghiệm
Crayons‘kreiənBút sáp màu
Drawing board‘drɔ:iɳ bɔ:dBảng vẽ
PenpenBút máy
Glue spreaderglu: ‘spredəMáy rải keo
Tape dispenserteip dis’pensəDụng cụ gỡ băng keo
Stencils‘stenslGiấy nến
Index card‘indeks kɑ:dGiấy ghi có kẻ dòng
Conveying tubekən’vei tju:bỐng nghiệm nuôi cấy vi sinh vật
PushpinpuʃpinĐinh ghim dạng dài
Kraft paperkrɑ:ft ‘peipəGiấy nháp
Ruler‘ru:ləThước kẻ
Staple remover‘steipl ri’mu:vəCái gỡ ghim
Paper clip‘peipə klipDụng cụ kẹp giấy
Thumbtack‘θʌmtækĐinh ghim với kích thước ngắn
Pipe cleanerpaip ‘kli:nəDụng cụ làm sạch ống
Pencil‘penslBút chì
Computerkəm’pju:təMáy tính
BookbukQuyển sách
Watercolor‘wɔ:tə’kʌləMàu nước
Notebook‘noutbukSổ ghi chép
Bookcase/ bookshelf‘bukkeis/ ˈbʊkʃɛlfKệ sách
Ribbon‘ribənRuy băng
Flash cardflæʃ kɑ:dThẻ học từ ngữ
Felt pen (felt tip)felt pen (felt tip)Bút dạ
Scissor‘sizəzCái kéo
Paper fastener‘peipə ‘fɑ:snəKẹp giữ giấy
Coloured pencil‘kʌləd ‘penslBút chì màu
Glue bottleglu: ‘bɔtlChai keo
Dictionary‘dikʃənəriCuốn từ điển
Glue sticksglu: stickKeo dính
Bulldog clip‘buldɔg klipLẹp bằng chất liệu kim loại
Laptop computerˈlæpˌtɒp kəm’pju:təMáy tính xách tay
Stapler‘steipləCái dập ghim
Paper cutter‘peipə ‘kʌtəDụng cụ cắt giấy
Message pad‘mesidʤ pædGiấy nhắn, giấy nhớ
Protractorprotractorthước đo độ
Table‘teiblCái bàn ( được sử dụng cho nhiều mục đích)
Pencil case‘pensl keisHộp bút
DeskdeskBàn học sinh
Duster‘dʌstəKhăn lau bảng
BackpackˈbækˌpækTúi đeo lưng
Newspaper‘nju:z,peipəTờ báo
Pencil sharpener‘pensl ‘ʃɑ:pənəCái gọt bút chì
Marker‘mɑ:kəBút lông
PaintbrushpeintbrʌʃBút vẽ
Coloured paper‘kʌləd ‘peipəGiấy màu
Plastic clip‘plæstik klipKẹp giấy làm bằng nhựa
Jigsaws‘dʤigsɔ:Miếng ghép hình
Textbook‘tekstbukSách giáo khoa
HighlighterˈhaɪˌlaɪtəBút đánh dấu, bút nhớ
PaintpeintMàu nước
Strawstrɔ:Ống hút
Set squareset skweəCái ê ke, thước đo góc
Paper‘peipə Giấy
Compass‘kʌmpəsCái compa
Carbon paper‘kɑ:bən ‘peipəGiấy than
Chalktʃɔ:kPhấn viết bảng
Staple‘steiplGhim bấm
Rubber cement‘rʌbə si’mentBăng keo cao su
GlobegloubQuả địa cầu
ClampklæmpCái kẹp
Stapler steɪplərCái kẹp ghim
Eraser ɪˈreɪzəCái tẩy
Push-pin’puʃpinCái đinh bấm
Rubber stamp,rʌbə’stæmpCon dấu cao su
Highlighter haɪ,laɪtərBút dạ quang
Fountain pen’faʊntinpenBút máy
Marker ‘mɑ:kəBút đánh dấu
Ballpoint bɔlpɔɪntBút bi
Calculator ’kælkjuleitəMáy tính cầm tay
Glue glu:Keo dán
Scissors sɪzərzCái kéo
Sticky notesstɪki noʊtsGiấy nhớ
Notebook ‘noutbukSổ ghi chép
Clipboard klɪp,boʊrdBảng kẹp
Monitor ‘mɔnitəMàn hình
Computer kəm’pjutərMáy tính
Keyboard ’ki:bɔ:dBàn phím
Folder ‘fouldəDụng cụ gập giấy
Swivel chair’swivl’tʃeəGhế quay
Desk dɛskBàn làm việc
Blackboard ‘blækbɔ:kBảng đen
Crayon ’kreiənBút màu
Chalk tʃɔ:kPhấn 
Paintbrush peintbrʌʃCọ vẽ 
Bookshelf ˈbʊkʃɛlfGiá để sách
Ribbon rɪbənRuy băng
Magnifying glass‘mægnifai glɑ:sKính hiển vi
Binder ˈbīndərSổ lò xo
Globe gloubQuả địa cầu
Projector projectorMáy chiếu
Ruler ’ru:ləCái thước kẻ
Palette ‘pælitBảng màu
Map mæpBản đồ
Protractor protractorThước đo góc
Backpack: Túi đeo lưng
Backpack: Túi đeo lưng

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Đoạn văn mẫu về đồ dùng học tập

Books are considered the best friend of students. In reality, they’re not just helping us as tools, they accompany us just like friends. 

Books deliver an endless amount of knowledge and experience, bring us into a world of imagination and stimulate our creativity. Thanks to the information we get from them, we can improve our understanding, widen our mind and look at things in a multidirectional manner. Therefore, we become more conscious of problems and better at coping with different situations.

Have you ever considered reading a book when having nobody to talk to or getting bored? Like a best mate, the books have never left us alone. They’re always by our side, no matter what we’re headed, how we feel. An individual who develops the habit of reading books is believed to never feel lonely or bored. It’s like finding out your soulmate.

Books, in my opinion, are the most loyal friends one can have. They help to find our life missions. Books are still with us without having to say anything in return. They entertain us, lead us in the right direction during the hour of need, out of boredom and loneliness. All in all, much like depending on our best friends, we can count on the books all the time.

Tạm dịch: 

Sách được coi là người bạn thân nhất của học sinh. Thực tế, sách không chỉ giúp chúng ta như một công cụ, sách đồng hành cùng chúng ta như người bạn.

Sách truyền tải một lượng thông tin và kinh nghiệm vô hạn, mang đến cho chúng ta thế giới tưởng tượng và kích thích sự sáng tạo. Nhờ lượng thông tin mà chúng ta nhận từ sách, chúng ta có thể nâng cao hiểu biết của mình, mở rộng trí óc và nhìn mọi thứ theo những cách đa góc nhìn hơn. Do đó, chúng ta trở nên tò mò về các vấn đề và đối mặt tốt hơn với nhiều tình huống trong cuộc sống.

Bạn từng đọc một cuốn sách khi không có ai để nói chuyện hay lúc buồn chán chưa? Như người bạn tâm hồn, sách không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Sách luôn bên cạnh chúng ta, bất kể chúng ta đương đầu với điều gì, chúng ta cảm thấy thế nào. Một cá nhân phát triển thói quen đọc sách được tin là sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn chán. Giống như tìm thấy một người bạn đời.

Sách, trong suy nghĩ của chúng ta, là người bạn trung thành nhất chúng ta có thể có. Sách giúp chúng ta tìm thấy nhiệm vụ của đời mình. Sách vẫn cùng đồng hành với chúng ta mà không cần đền đáp. Sách giúp ta giải trí, dẫn chúng ta đi đúng đường khi chúng ta cần, bất chấp sự buồn chán hay cô đơn. Sau tất cả, giống như trông cậy vào những người bạn thân nhất của chúng ta, chúng ta có thể tin tưởng vào những cuốn sách mọi lúc.

Hội thoại về đồ dùng học tập

Joe: Dave, can I borrow your ruler? (Dave, cậu có thể cho tớ mượn thước kẻ được không?)

Dave: Okay, it’s in my bag. (Được, nó ở trong cặp sách của tớ ấy.)

Joe: Is it in the first compartment? (Nó ở ngăn thứ nhất à?)

Dave: Yeah, I keep it near my compass, pencil and eraser. (Đúng thế, tớ để nó gần compa, bút chì với tẩy.)

Joe: I’m sorry, I didn’t see it. (Tớ xin lỗi, tớ không thấy.)

Dave: You should try to look closely. (Cậu thử tìm kỹ lại chút xem.)

Joe: Oh I see, it’s at the bottom, where I see two ballpoint pens. ( À tớ thấy rồi, nó nằm ở đáy, nơi tớ thấy 2 cái bút bi.)

Dave: I told you. (Tớ bảo mà.)

Joe: Thank you so much. (Tớ cảm ơn nhé.)

5 cách để ghi nhớ từ vựng đồ dùng học tập

Flashcard

Về công dụng của Flashcard thì chắc chắn ai đã và đang học từ vựng cũng đều biết đến vì sự hiệu quả nó mang lại. Để học từ vựng đồ dùng học tập với Flashcard, bạn sử dụng tấm thẻ, một mặt ghi từ vựng tiếng Anh còn mặt kia ghi ý nghĩa của nó bằng tiếng Việt, hoặc hình minh họa cho nó. Mỗi khi học, bạn mở một trong hai mặt của tấm thẻ và tự nhớ lại ý nghĩa của nó trên mặt còn lại. Đây là cách ghi nhớ từ vựng một cách chủ động.

Ưu điểm của nó là rất nhỏ gọn, khoa học, có thể mang đi bất cứ đâu. Một số mẹo sử dụng hiệu quả bạn nên áp dụng như: sử dụng cả hai mặt nhiều lần, tránh đưa nhiều thông tin và thẻ, sử dụng hình minh họa dễ hiểu, sử dụng Flashcard màu, thay đổi hoặc đánh dấu thẻ.

Dán sticker ở mọi nơi

Đây là cách học từ vựng mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể dễ dàng tìm mua một bộ sticker từ vựng rồi dán vào bất cứ nơi nào trong nhà, hoặc bạn có thể ghi chúng vào những tờ giấy nhớ. Hãy dán chúng ở những nơi bạn thường xuyên nhìn đến vì mỗi lần bạn nhìn là một lần bạn được ôn lại từ vựng đúng không nào.

Sử dụng từ linh hoạt trong bối cảnh

Từ vựng ghi nhớ đơn thuần mà không sử dụng đến nó thì bạn sẽ lãng quên chúng rất nhanh. Vì thế, khi học được một từ vựng nào đó, hãy đặt chúng và trong bối cảnh phù hợp. Ví dụ khi học được ý nghĩa của từ “highlighter” là “bút đánh dấu, bút nhớ” thì hãy lấy ngay một ví dụ sử dụng nó “I am using a pink highlighter” (Tôi đang sử dụng một chiếc bút đánh dấu màu hồng). Và đừng quên sử dụng chúng nhiều lần để tăng hiệu quả ghi nhớ.

Viết, nhìn, che, lặp lại

Đây là một cách khá đơn giản không chỉ áp dụng cho học từ vựng đồ dùng học tập mà còn từ vựng nói chung. Theo đó, bạn cần phải lấy một tờ giấy trắng hay một tấm bảng, chia chúng thành hai cột. Hãy viết các từ mới bằng tiếng Việt ở cột đầu tiên, tương ứng với ô bên kia của hành, hãy viết ý nghĩa của chúng bằng tiếng Anh. Lần lượt ghi nhớ danh sách và sau đó che lại từng bên, viết lại từng từ, từng chữ mà bạn đã ghi nhớ. Cứ tiếp tục lặp lại như thế đến khi bạn đã nhớ các từ.

Luôn mang theo chúng bên mình

Kỹ thuật ghi nhớ này vô cùng thích hợp với những ai yêu thích phương pháp “mưa dầm thấm lâu”. Hãy viết từ vựng vào một cuốn sổ nhỏ và luôn mang theo chúng bên mình. Khi có thời gian rảnh, hãy mang ra để đọc từ vựng và ngẫm nghĩ về nghĩa của chúng. Với cách học như thế, bạn tăng tần suất nhìn thấy từ vựng và do đó ghi nhớ từ được lâu hơn.

Cách này bạn có thể mở rộng phạm vi học thêm nhiều các chủ đề từ vựng khác như: các môn học, thể thao, gia đình, …

Mong rằng các từ vựng đồ dùng học tập trên đây đã giúp bạn có thêm nhiều từ vựng về chủ đề quen thuộc. Hãy áp dụng chúng thật nhiều để ghi nhớ hiệu quả hơn nhé. Vietop chúc bạn học giỏi.

Vietop hiện đang có 3 khóa học IELTS cấp tốc, IELTS 1 kèm 1, IELTS Online nhằm giúp các bạn học viên chinh phục mục tiêu IELTS của mình trong thời gian ngắn. Các bạn có thể đặt lịch tư vấn ngay tại trung tâm nhé.

Luyện thi IELTS

Bài viết liên quan:

Số thứ tự và số đếm trong tiếng Anh
Cách phân biệt số thứ tự và số đếm trong Tiếng Anh chuẩn xác
Số thứ tự và số đếm trong Tiếng Anh là phần vô cùng quan trọng trong giao tiếp công việc, hằng ngày cũng như trong các bài thi học thuật. Vậy cách sử dụng số thứ tự và số...
Từ vựng màu sắc tiếng Anh
Tổng hợp từ vựng các màu sắc tiếng Anh đầy đủ
Màu sắc sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta thêm sinh động và đẹp đẽ hơn. Tuy nhiên bạn đã nắm được tất cả màu sắc tiếng Anh hay chưa? Trong bài viết ngày viết ngày hôm nay hãy...
557 min
Từ vựng về Protecting Endangered Species
Protecting endangered species là chủ đề xuất hiện với tần suất tương đối cao trong phần Writing task 2. Do đó, nội dung bài viết này sẽ giới thiệu một số từ vựng liên quan đến chủ đề này...
Từ vựng tiếng Anh về Thể thao
Từ vựng tiếng Anh về Thể thao
Thể thao là chủ đề giao tiếp phổ biến trong các cuộc hội thoại hàng ngày. Vì vậy, húng ta cần phải trang bị cho bản thân một lượng từ vựng nhất định về chủ đề này để đảm...
Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cho bé
Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cho bé thông dụng, dễ nhé
Với bài viết hôm nay, Vietop xin gửi đến các bậc phụ huynh một số từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cho bé được sắp xếp theo những chủ đề cơ bản và gần gũi nhất. Việc làm...
Từ vựng tiếng Anh về Phim ảnh
Từ vựng tiếng Anh về Phim ảnh
Phim ảnh là một lĩnh vực nghệ thuật không thể thiếu trong đời sống tinh thần ngày nay của con người. Do đó, mỗi người cần phải trang bị cho mình một lượng từ vựng nhất định về phim...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0