Học nhanh sơ đồ các thì trong tiếng Anh chỉ trong 10 phút

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.08.2022

Với mục đích giúp các bạn nắm vững hơn về ngữ pháp tiếng Anh, Luyện thi IELTS Vietop mang đến bài viết sơ đồ các thì trong tiếng Anh – một trong số các phương pháp học dễ dàng và hiệu quả nhất.

sơ đồ các thì trong tiếng Anh

Tổng quan về 12 thì trong tiếng Anh

Như chúng ta đã biết, ngữ pháp tiếng Anh chia thành 12 thì căn bản với 3 mốc thời gian là Quá khứ – Past, Hiện tại – Present và Tương lai – Future.

Quá khứ – Past

Cấu trúc: V-ed / irregular verb:

E.g.: You played the game. 

He read the newspaper.

  • Past Continuous Tense – thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc: Was/were + V-ing

E.g.: I was reading a newspaper. 

He was going to the supermarket.

  • Past Perfect Tense – thì quá khứ hoàn thành

Cấu trúc: Had + V3

E.g.: I had finished my homework. 

He had completed his task.

  • Past Perfect Continuous Tense – thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc: Had + been + V3

E.g.: I had been finishing my homework for 50 minutes.

He had been playing the game since morning.

Hiện tại – Present

Cấu trúc: Base verb (+ es/es ở ngôi thứ 3 số ít)

E.g.: I walk to school every day. 

He studies in school.

  • Present Continuous Tense – thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: is/am/are + V-ing:

E.g.: I am playing the game. 

He is studying in college.

  • Present Perfect Tense – thì hiện tại hoàn thành

Cấu trúc: Has/have + V3

E.g.: I have finished my homework.

  • Present Perfect Continuous Tense – thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc: Has/have + been + V3

E.g.:  I have been finishing my homework for the last two hours.

He has been studying in the school since his childhood.

Tương lai – Future

  • Simple Future Tense – thì tương lai đơn

Cấu trúc: Will/shall+verb

E.g.: I shall go to my hometown.

He will complete his task.

  • Future Continuous Tense – thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc: Will be + present participle

Am/is/are + going to be + V-ing

E.g.: I will be watching the news at 9 pm.

  • Future Perfect Tense – thì tương lai hoàn thành

Cấu trúc: Will have + V3

E.g.: I will have played the game.

Cấu trúc: Will have been + V-ing

E.g.: I will have been watching the news for over ten minutes before you join me.

Tham khảo:

Sơ đồ tư duy câu điều kiện

Bảng chữ cái tiếng Anh

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Một số ví dụ về các thì trong tiếng Anh

ThìKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Present simpleI have a dog.I don’t have a dog.Do you have a dog?
Present continuousYou are playing football now.You are not playing football now.Are you playing football now?
Present perfectThey have been there.They haven’t been there.Have they been there?
Present perfect cont.I have been living here.I haven’t been living here.Have they been living here?
Past simpleI lived in Paris.I didn’t live in Paris.Did you live in Paris?
Past continuousI was playing.I wasn’t playing.Was she playing?
Past perfectHe had worked.He had not worked.Had he worked?
Past perfect cont.I had been watching.I had not been watching.Had I been watching?
Future simpleI will come.I will not come.Will you come?
Future continuousI will be playing basketball.I won’t be playing basketball.Will you be playing basketball?
Future perfectHe will have finished.He will not have finished.Will he have finished?
Future perfect cont.We will have been starting.We will not have been starting.

Sơ đồ các thì trong tiếng Anh

Sau đây, Vietop mời các bạn tham khảo một số sơ đồ tư duy tổng hợp về các thì trong tiếng Anh. Các bạn cũng có thể tự làm một sơ đồ cho riêng mình sau khi xem qua những sơ đồ dưới đây đấy!

Sơ đồ các thì trong tiếng Anh
Sơ đồ các thì trong tiếng Anh
Sơ đồ các thì trong tiếng Anh

Trên đây là những chia sẻ của Vietop về sơ đồ các thì trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có thể tham khảo được các trình bày về những chủ điểm ngữ pháp quan trọng và áp dụng được vào trong học tập lẫn giao tiếp hằng ngày. Vietop chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra