Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 25/08/2018

Hồng Lê Hồng Lê
25.08.2018

Mời bạn đọc BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 25/08/2018 dưới đây nhé.

Đề bài

Task 2: For school children, their teachers have more influence on their intelligence and social development than their parents. To what extent do you agree or disagree?

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 25/08/2018

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Topic analysis

 • Đây là loại đề agree/disagree
 • Quan điểm luận bàn: Thầy cô ở trường có ảnh hưởng lớn hơn so với bố mẹ đối với việc phát triển trí thông minh & sự/kỹ năng giao tiếp xã hội cho trẻ.

Xem thêm: Khóa học ielts cấp tốcielts 1 kèm 1 được nhiều bạn tại TPHCM theo học nhất – Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Idea generation

1. Nếu agree: 

 • School teachers have more influence than parents on account of the following: (Thầy cô ở trường có ảnh hưởng lớn hơn so với cha mẹ, bởi những điểm sau)
 • School teachers are formally trained to help children develop their intelligence using a modern approach => involving many different types of intelligence, including emotional intelligence: (Thầy cô được đào tạo bài bản để giúp trẻ phát triển trí thông minh theo cách tiếp cận hiện đại => liên quan đến nhiều loại thông minh khác nhau, trong đó có thông minh xúc cảm)
 • Teachers constantly provide children with information & knowledge => helping children become increasingly intelligent: (Thầy cô liên tục cung cấp thông tin & trao truyền tri thức => giúp trẻ càng ngày càng thông minh)
 • Teachers help children gain various skills through practice => developing their brain positively => children become increasingly intelligent: (Thầy cô giúp trẻ rèn luyện nhiều kỹ năng => phát triển não của trẻ theo hướng tích cực => trẻ càng lúc càng thông minh)
 • Teachers help children interact with more people => developing their socialzing skills better: (Thầy cô giúp trẻ tương tác với nhiều người hơn => phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội tốt hơn)

2. Nếu disagree:

 • Parents have more influence than school teachers on account of the following: (Cha mẹ có ảnh hưởng lớn hơn so với thầy cô ở trường, bởi những điểm sau)
 • Parents know exactly what intelligence their children are born with => invest a lot in that direction => help their children grow more intelligent: (Cha mẹ hiểu rõ con mình thông minh về phương diện nào => Đầu tư nhiều về phương diện đó => khiến trẻ càng thông minh hơn)
 • Parents know exactly what their children’s personality is => choose a suitable environment for them to develop their socializing skills: (Cha mẹ biết rõ tính cách của con mình => Chọn môi trường phù hợp cho con phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội)

Note: Có thể chọn 1 trong những hướng sau(1) Agree 100%(2) Disagree 100%(3) Agree more than disagree(4) Disagree more than agree.

Xem thêm: Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết

Sample

School teachers are commonly believed to play a more influential role than parents in how intelligent children become and how they develop socially. This belief is, in actual fact, quite convincing.

Admittedly, there are some people who might believe that parental influence on children’s smartness is essential. This is understandable in that parents normally know their kids better than anyone else and easily facilitate various conditions for them to develop their intelligence.

However, it is unquestionably clear that school teachers play a pivotal role in children’s development in terms of intelligence and social interaction.

Firstly, without schooling, a kid could not become knowledgeable in the strictest sense of the term. Teachers in the school context would turn even the most retarded student in the world into a knowledgeable one, contributing significantly to the modern concept of the so-called “multiple intelligences.”

Secondly, it is teachers that are able to provide children with a wide range of skills through repeated practice. Learning each and every new skill will help make the brain better developed, resulting in higher intelligence. Last but not least, a school is far better than a home when social encounters are considered.

Going to school, children have chances to interact with their teachers, their friends and others on a daily basis, thereby easily building up and expanding their social relationships.

A school is like a small society.In conclusion, for the reasons mentioned above – knowledge, skills, and social encounters, it is indisputable that parents cannot be compared with school teachers when it comes to the development of children’s smartness and social relationships.– 264 words –

Tham khảo:

Some vocab items

 • Intelligence: Smartness / cleverness / shrewdness / quick-mindedness / quick-wittedness: (Sự thông minh)
 • To facilitate X: To make X easier (Làm cho X dễ dàng hơn / thuận lợi hơn)
 • Unquestionably clear: Undoubtedly clear / indisputably clear / undeniably clear / crystally clear / crystal-clear; (cực rõ)
 • To play a pivotal/crucial/vital/essential role (Đóng vai trò then chốt)
 • Multiple intelligences: Thông minh về nhiều phương diện / xét từ nhiều góc độ.

Xem thêm: Cách luyện Writing IELTS Task 2 ăn trọn điểm trong vòng 1 tháng

Some structures

 • School teachers are commonly believed to play a certain role in how intelligent children become = It is commonly believed that school teachers play a certain role in children’s intelligence (Thiên hạ thường cho rằng thầy cô ở trường đóng 1 vai trò nhất định trong việc phát triển trí thông minh cho trẻ)
 • Parental influence/effect/impact on = parents’ influence/effect/impact on (tác động của phụ huynh đối với)
 • X cannot be compared with Y = X cannot stand/bear any comparison with Y (X không thể nào so với Y)

Chúc bạn học tập tốt và thành công với BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 25/08/2018 nhé!

Xem thêm:

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra