Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 23/02/2019

Hồng Lê Hồng Lê
23.02.2019

Còn bài viết này nói riêng về bài mẫu IELTS writing task 2 ngày 23/2/2019. Hi vọng các bạn học tập IELTS thật tốt với các kinh nghiệm và từ vựng bài viết bên dưới nhé.

Đề bài

Task 2: More and more people want to buy famous brands of clothes, car and other items. Why is this trend?  Do you think it is a positive or negative development?

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2

sample essay de ielts writing task 2 ngay 23 02 2019

Xem thêm: Khóa học IELTS online và luyện thi IELTS được nhiều bạn tại TPHCM theo học nhất – Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Topic analysis: 

Đây là dạng đề “two-part question” theo cách phân loại của Simon. Một vế hỏi chúng ta tại sao lại có người thích sử dụng hàng hiệu; vế còn lại đòi hỏi chúng ta đưa ra quan điểm cá nhân rằng đây là xu hướng tích cực hay tiêu cực.

Brainstorming/Outlining:

Sơ lược ta có thể trình bày bài viết như sau: 

Body para 1: Reasons why people want to buy famous brands

1. Because the quality is guaranteed 2. Social acceptance and fitting in 

Body para 2: I think this is negative.

1. This destroys small brands. E.g. Apple and Samsung dominate the phone markets 2. This gives too much power to famous ones. 

Xem thêm: Nominalisation – Cách định danh trong văn viết Tiếng Anh hiệu quả

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Sample

In recent years, people have been more inclined towards buying products that are from famous brands. There are several reasons behind this, and I think this is a negative development. International household names, such as Coca-cola for beverages, BMW for cars and Apple for phones, have been globally recognized for their high quality.

When people buy branded merchandise, they also buy the guarantee that what they buy performs well, lasts long or has excellent customer services. People buy iPhones knowing that those phones are relatively stable, that they will probably last for 1-2 years and that they can have them fixed almost anywhere in the world.

The inclination towards famous brand names also stems from the desire for social acceptance. Everyone has a desire to fit in, and buying products that everybody knows is one way of showing that one is a part of a specific community. In my opinion, the dominance of famous brands is highly detrimental, as it obliterates healthy competition among companies.

Take smartphones as an example: in recent years, the smartphones market has fallen into the hands of the two greatest moguls Apple and Samsung, leaving smaller brands or startups completely unable to sell their products. As a result, such a monopoly hinders innovations, for future trends and technology have entirely been decided by only one or two large corporations.

Furthermore, several big companies such as Microsoft or Facebook have significantly driven the society in their own way, and by continuing to support those brands, we are giving them even more power and ultimately the powers those large corporations possess can be a serious threat to the government and the society as a whole.

In conclusion, some people tend to buy famous brands because of their high-quality products and the feeling of fitting in. My firm conviction is that this trend is negative to smaller companies and even to the society. 

Tham khảo:

– 315 Words – Written by IELTS Vietop

Some vocab items

  • Globally recognized: Được công nhận toàn cầu
  • Branded merchandise: Sản phẩm có thương hiệu
  • Inclination towards: Xu hướng nghiên về
  • Stem from: Bắt nguồn từ
  • Social acceptance: Sự công nhận của xã hội
  • Dominance: Sự thống trị
  • Obliterate: Hủy diệt
  • Mogul: Nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở một lĩnh vực.

Some grammatical structures

  • Mệnh đề phân từ rút gọn cho “because” và “and”: People buy iPhones knowing that those phones are relatively stable.                        (…because they know that…)  In recent years, the smartphones market has been fallen into the hands of the two greatest moguls Apple and Samsung, leaving smaller brands or startups completely unable to sell their products.                               (…and this leaves…)
  • Dẫn chứng về mệnh đề phân từ rút gọn cho “because” và “and”:                         (Ready for Advanced – Roy Norris).

Ngoài tham khảo các bài mẫu Writing bạn cần luyện thêm các kỹ năng còn lại, một số tài liệu bạn có thể tham khảo sau đây:

Chúc bạn học tập tốt và thành công với BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 23/02/2019 nhé!

Xem thêm:

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra