Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 14/04/2018 

Hồng Lê Hồng Lê
14.04.2018

Chào bạn đến với bài đọc: BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 14/04/2018  cùng theo dõi bên dưới đây nhé.

Đề bài

Task 2: In today’s world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters and writers. What can arts tell us about life that science and technology cannot?

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2

sample essay de ielts writing task 2 ngay 14 04 2018

Xem thêm: Khóa học IELTS cấp tốc và IELTS 1 kèm 1 được nhiều bạn tại TPHCM theo học nhất – Cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Topic analysis

 • Category (thể loại đề): Đặc biệt / bất khả dự đoán (unpredictable)Note: Thông thường có 4 dạng (agreement/disagreement with one view; discussion of two views; advantages vs. disadvantages; causes-effects/problems-solutions).
 • Issue (vấn đề luận bàn): nghệ thuật giúp ta hiểu gì / học được gì / tiếp cận gì về cuộc sống mà khoa học công nghệ không làm được
 • Brainstorming / Idea generation (chuẩn bị ý)

2. Science vs. Arts

 • Science: formulates & demonstrates a scientific hypothesis => relies on objective evidence (using the quantitative or qualitative method) => scientists cannot work based on imagination or perceptions(Khoa học: thiết lập & chứng minh giả thuyết khoa học => phải dựa vào chứng cứ khách quan (dùng phương pháp định lượng hoặc định tính) => các nhà khoa học không thể làm việc bằng cách tưởng tượng hoặc dựa vào cảm nhận)
 • Arts: do not rely on evidence => free the human sense of imagination => the so-called “objectivity” in science is replaced by “subjectivity” in arts => to be of liberal significance & can meet the human demand of & desire for a perfect world, especially given the fact that there remain many scientific limitations(Nghệ thuật: không dựa vào chứng cứ => thỏa sức để cho trí tưởng tượng bay bổng => cái “khách quan” của khoa học được thay thế bằng cái “chủ quan” của nghệ sỹ/nhân => có giá trị khai phóng & đáp ứng những khát khao cháy bỏng của nhân loại về 1 thế giới hoàn mỹ, nhất là khi khoa học vẫn còn nhiều hạn chế)

3. Technology vs. Arts

 • Technology: supplies applications serving human life => attention paid to practicality rather than the emotional/abstract aspect(Công nghệ: cung cấp những ứng dụng phục vụ cho cuộc sống nhân loại => chú trọng vào tính thực tiễn => không quan tâm đến những khía cạnh thiên về xúc cảm hoặc trừu tượng)
 • Arts: pay attention to the emotional aspect => create immeasurable sources of inspiration or motivation for all human activities in terms of living, studying or working on a daily basis(Nghệ thuật: chú trọng vào khía cạnh xúc cảm => tạo nguồn cảm hứng hay động lực vô biên cho mọi hoạt động sống, học tập, làm việc diễn ra hàng ngày)

Note: Có thể chọn 1 trong 2 hướng (directions) sau:

 • Cách tiếp cận so arts vs. science riêng (body para 1) rồi mới so arts vs. technology riêng (body para 2)
 • Cách tiếp cận so arts vs. science+technology (body para 1) rồi lại tiếp tục so arts vs. science+technology (body para 2)

Quick decision making (quyết định nhanh): chọn cách đầu

Xem thêm: Tổng hợp các điểm ngữ pháp nên ôn lại cho IELTS Writing Task 2

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Sample Essay

Artists have long played irreplaceably crucial roles, which cannot be performed by scientists or technologists. Two such roles will be the main concern of this essay.

First and foremost, arts allow us to live in a world of imagination, which does not require any evidence at all as in science. When scientists carry out some research, what they try to seek is evidence based on the collection of actual data, without which they cannot prove anything truly meaningful to the world. However, artists do not have such restrictions, so they have so much freedom in depicting an imaginary world not only to satisfy their own needs but also to meet the demand of the general public, including scientists. For instance, various works of art, such as sci-fi novels or sci-fi films, can help us enjoy the great satisfaction of travelling to faraway galaxies, which is scientifically impossible at the moment, but isn’t it a catalyst for certain scientific projects?

In addition, unlike technologists, artists aim at touching our heart rather than bringing us practical applications in the form of technological equipment. As a matter of course, in this modern world, we normally need such tools as a smart phone, a computer, or a television set to listen to music, but without great musicians or music composers, how could we have access to unforgettable works? It is the inspiration or motivation from great music that keeps us alive and able to perform our work well on a daily basis, which is undeniable. 

To recap, there are at least two ways in which scientists and technologists cannot replace artists: thanks to arts, all of us, young and old, can live a fully happy life by developing our sense of imagination and obtaining great sources of inspiration.

-294 words – Written by IELTS Vietop

Xem thêm: Phương pháp học từ vựng nhớ lâu trong kì thi IELTS

Some vocab items

 • To play irreplaceably crucial roles: (Đóng vai trò cực kỳ quan trọng không gì/ai có thể thay thế được)
 • To carry out some research: to conduct/implement some research (Thực hiện nghiên cứu)
 • The collection of actual data: the gathering of actual data (Việc thu thập dữ liệu thực tế)
 • To satisfy someone’s needs: to meet someone’s needs (Đáp ứng nhu cầu)
 • Catalyst: something that precipitates an event (Chất xúc tác)
 • As a matter of course: of course / certainly (Đương nhiên / tất nhiên)
 • On a daily basis: every day (Hàng ngày)

Tham khảo:

Some structures

 • To enable X to do Y: to allow X to do Y (Cho phép X làm Y)
 • X is scientifically impossible: X is impossible in terms of science (Về phương diện khoa học thì X là bất khả)
 • It is X that keeps us alive: X itself keeps us alive (X chính là cái giúp ta có nghị lực sống)
 • All of us, young and old: all of us, including young and old people (Tất cả chúng ta, bất luận già trẻ)

Chúc bạn học tập tốt và thành công với BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 14/04/2018 nhé!

Xem thêm:

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra