Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 14/02/2019

Hồng Lê Hồng Lê
14.02.2019

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 14/02/2019 cùng theo dõi bên dưới đây nhé.

Đề bài

Task 2: Some people claim that public museums and art galleries will not be needed because people can see historical objects and works of art by using a computer. Do you agree or disagree with this opinion?

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 14/02/2019

Topic analysis

Đây là dạng đề agree/disagree dựa trên quan điểm “viện bảo tàng & phòng trưng bày nghệ thuật sẽ không còn cần thiết nữa do hiện nay người dân có thể dùng máy (vi) tính để xem hiện vật lịch sử & các tác phẩm nghệ thuật”

Xem thêm: Khóa học IELTS online và luyện thi IELTS được nhiều bạn tại TPHCM theo học nhất – Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Brainstorming/Outlining: 

Agree: 

 • They were necessary in the past => due to the lack of information technology (trước đây thì cần => do thiếu công nghệ thông tin)
 • But not now => stay at home comfortably watching historical artefacts & art works on the screen of a computer with internet connection (hiện nay không cần nữa => do có thể ngồi nhà thoải mái xem hiện vật lịch sử & các tác phẩm nghệ thuật trên màn hình máy tính có kết nối internet)

Disagree: 

Xem thêm: Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Sample essay

There is an argument that the use of computers to observe art works and historical artefacts will soon lead to the disappearance of public museums and art galleries. Such a perspective is not really convincing.

Admittedly, in this digital era, computer science and information technology have adverse effects on everything conventional, including art galleries and museums.

Fewer and fewer local people these days travel to such places partly because it is more convenient to stay at home using computers and the Internet to enjoy watching what used to be seen only by paying a visit to a museum to see exhibits with their own eyes or an art gallery to appreciate certain paintings.

However, claiming that computers will make the facilities at issue die out is far from reasonable. First off, without physical art galleries and museums, it would be almost impossible to create online images of historical artefacts and paintings.

Even if it is possible, such future images would be fake ones only. Secondly, the global trend towards deindustrialization currently built by tech moguls would help make it understandable how the existence of museums and art galleries still plays an indispensable role in this modern world.

Steve Jobs and Bill Gates, to name but a few, raised their children nearly tech-free as they were well aware of the devastating effects of information technology on kids.

What is more, without museums and associated places, tourists would have no culturally and historically important destinations to visit, and, more seriously, local children would not have any chance to witness what they have theoretically learnt at school.

All things considered, my firm belief is that art facilities are not likely to suffer disappearance in the future, merely because they remain essential.

Tham khảo:

– 288 words – Written by IELTS Vietop

Some vocab items

 • Historical artefacts/artifacts: Hiện vật lịch sử
 • Art works / works of art: Tác phẩm nghệ thuật
 • In this digital era: Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay
 • Negative/adverse/damaging/detrimental/devastating effects: Tác hại (khủng khiếp)
 • To see X with one’s own eyes: Nhìn thấy X tận mắt / tận mắt thấy X
 • The X at issue: Cái X đang bàn
 • Far from reasonable: Nghe không có lý tí nào
 • The global trend towards deindustrialization: Xu thế toàn cầu hướng về sự phi công nghiệp hóa + to name but a few: Xin dẫn ra một vài thí dụ tiêu biểu
 • To raise children tech-free: Nuôi dạy con cái theo lối sống phi công nghệ
 • Culturally and historically important destinations: Những điểm đến/du lịch quan trọng về phương diện văn hoá và lịch sử.

Xem thêm: 6 Nguồn website luyện nghe chép chính tả học Listening hiệu quả

Some grammatical structures

 • To enjoy doing X: Thưởng thức/ thích thú (việc) làm X
 • Without X, it would be impossible to do Y: Không có X, không thể nào làm Y
 • X currently built by Y would help… / X which is currently built by Y would help…: X đang được Y xây dựng có thể giúp…
 • In this modern world / in today’s world / in this modern-day society / in this day and age / these days: Trong xã hội/ thế giới/ thời buổi hiện nay
 • To be well aware of X / to know well about X / to know X well: Biết rõ về X
 • What is more / Moreover / Furthermore / In addition / Additionally: Ngoài ra

Vietop chúc bạn học BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 14/02/2019 tốt nhé.

Xem thêm:

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra