Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 05/05/2018 

Hồng Lê Hồng Lê
05.05.2018

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 05/05/2018 cùng đón đọc nhé

Đề bài

Task 2: These days people in some country are living in a “throw-away” society which mean people use things in a short time then throw them away. What are causes and negative effects?

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2

sample essay de ielts writing task 2 ngay 05 05 2018

Xem thêm: Khóa học IELTS cấp tốcIELTS 1 kèm 1 được nhiều bạn tại TPHCM theo học nhất – Cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Topic analysis

 • Category (thể loại đề): Causes (nguyên nhân) & negative effects (tác hại)
 • Issue (vấn đề luận bàn): Xu hướng “mới mua/xài đã vứt” trong xã hội hiện nay
 • Brainstorming / Idea generation (chuẩn bị ý)

2. Causes

 • Standards of living are higher & higher => individual incomes are increasing, so the sense of saving is decreasing (Mức sống ngày càng cao => Thu nhập cao hơn trước nên ý thức tiết kiệm giảm đi)
 • The advertising industry is growing stronger than ever before => Many new products are continuously advertised everywhere => properly targeting the consumer’s preference for purchasing products (Ngành quảng cáo phát triển hơn mạnh bao giờ hết => Nhiều sản phẩm mới liên tục được quảng cáo khắp nơi => đánh đúng vào tâm lý thích mua sắm của người tiêu dùng)
 • Many modern shops & supermarkets appear everywhere => consumers have easy access to a wide range of products (Nhiều siêu thị & cửa hàng hiện đại mọc lên khắp nơi => Người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với hàng loạt sản phẩm)
 • Online marketing & sales mushroom => attract more & more potential customers (Hình thức tiếp thị & bán hàng trực tuyến nở rộ => Thu hút ngày càng nhiều khách hàng tiềm năng)
 • Technology is developing rapidly => many technological products are upgraded on a regular/yearly/monthly basis (Công nghệ phát triển nhanh => Nhiều sản phẩm công nghệ được nâng cấp thường xuyên / hàng năm / hàng tháng)

Xem thêm: 5 cụm từ cần tránh trong IELTS Writing

3. Negative effects

 • Wastes resources => financial resources, human resources, natural resources, etc. are extravagantly used (Lãng phí nguồn lực => tài lực, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, v.v. được sử dụng vô tội vạ)
 • Leads to many environmental concerns => there is more and more rubbish & it’s increasingly difficult to handle waste management (Gây ra nhiều quan ngại về môi trường => rác ngày càng nhiều & việc xử lý rác ngày càng khó)
 • Negatively affetcs young generations’ sense of saving => it’s increasingly difficult to teach them this sense given the fact that they’re living in a throw-away society (Ảnh hưởng đến ý thức tiết kiệm của thế hệ trẻ => giáo dục ý thức tiết kiệm ngày càng khó khi cả xã hội đều có thói quen “mới mua đã vứt”)

Note: Có thể chọn 1 trong 3 hướng (directions) sau:

 • Cách tiếp cận 2 causes + 2 negative effects
 • Cách tiếp cận 1 cause + 2 negative effects
 • Cách tiếp cận 2 causes + 1 negative effect

Quick decision making (quyết định nhanh): chọn cách tiếp cận 2 causes + 1 negative effect

Tham khảo:

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Sample Essay

One of the observable phenomena at present is that the throw-away trend is becoming mainstream in more and more countries. A number of underlying causes and negative consequences are worth taking into account.

When it comes to the reasons for this tendency, two of them are outstanding. First off, many people are influenced by the advertising of modern-day products, leading to their quick decisions to buy. The more items they purchase from shops or supermarkets, the faster they get rid of what they are using, even though what is thrown away is still usable or in good condition.

Women’s clothes, for instance, are a typical example of today’s consumerism as a result of advertising. Second of all, the rapid development of technology plays a role in the current consumer’s behavior of throwing possessions away. Each and every thing we own is supposed to be smart; therefore, many people are willing to dispose of their conventional TV’s and buy a smart TV instead. 

As for the adverse effects associated with our current throw-away society, there are many problems, but the most serious one is the waste of resources.

A waste of individual money sounds obvious enough, but, as a matter of fact, this tendency also results in a wide variety of other types of waste, such as failing to make good use of human resources, simply because the making of a single product involves so many factors. Simply put, the more products are thrown away, the more societal resources are wasted.

Summarizing, when the trend of quickly consuming and discarding products is taken into consideration, light has been shed on advertising and technology as the two main causes and resource waste as the chief negative effect.

-285 words – Written by IELTS Vietop

a. Some vocab items

 • One of the observable phenomena: Một trong những hiện tượng có thể quan sát được
 • The “throw-away” trend = the trend of quickly consuming and discarding products (Xu hướng “mới mua/xài đã vứt”)
 • To get rid of = to dispose of / to discard / to thow away (Vứt đi)
 • Usable: Vẫn còn sử dụng được
 • Consumerism: Lối sống thiên về tiêu thụ
 • Adverse effects = harmful effects = negative effects = negative consequences (Tác hại)
 • The waste of resources: Sự lãng phí nguồn lực
 • Failing to make good use of human resources = wasting human resources (Lãng phí nhân lực)
 • Societal/social resources: Nguồn lực xã hội

Xem thêm: Tổng hợp các điểm ngữ pháp nên ôn lại cho IELTS Writing Task 2

b. Some structures

 • X is worth taking into account/consideration = X is worth considering (Cần xét đến X)
 • When it comes to X = When we mention X (Khi nhắc đến X)
 • Each and every thing we own: Một cách nói nhấn mạnh của everything we own (Tất cả mọi thứ mà ta sở hữu)
 • As a matter of fact = in fact = in actual fact = actually (Thật ra)
 • Simply put, … = To put it in a simple way, … (Nói một cách đơn giản, …)
 • Summarizing, … = To summarize, … = To conclude, … = To sum up, … = To recap, … = In conclusion, … = In brief, … (Tóm lại, …)

Chúc bạn học tập tốt BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 05/05/2018  và thành công nhé!

Xem thêm:

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra