Learn to V hay Ving? Cách dùng cấu trúc learn trong tiếng Anh

Cấu trúc learn thường được dùng để nói đến việc học hỏi một điều gì đó. Đây là một trong những cấu trúc phổ biến nhất trong giao tiếp và các bài kiểm tra. Tuy nhiên, người học vẫn thường nhầm lẫn cấu trúc này và không biết learn to V hay Ving. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc này, mình đã tổng hợp các nội dung:

 • Learn là gì? Cách dùng cấu trúc learn
 • Learn to V hay Ving?

Hãy cùng mình theo dõi ngay bài viết để tìm hiểu chi tiết nhé!

Nội dung quan trọng
– Learn được dùng để diễn tả việc học tập, tiếp thu kiến thức mới thông qua các hoạt động như đọc sách, nghe giảng, thực hành.
– Learn vừa đi với Ving, vừa đi với to V: Learn đi với to V để diễn tả việc học để làm gì.
– Learn đi với Ving để nói về việc học bằng cách thực hiện hành động.
– Một số cấu trúc với learn: Learn something (language, skill, trade), learn something from somebody/ something, learn something from doing something, …

1. Learn là gì?

Phiên âm: /lɜːn/

Trong tiếng Anh, learn được sử dụng với nhiều nghĩa khác nhau:

Ý nghĩaVí dụ
Learn dùng với nghĩa học tập, tiếp thu kiến thức.I am learning English at a language school. (Tôi đang học tiếng Anh tại một trường ngoại ngữ.)
Learn dùng với nghĩa học hỏi kinh nghiệm từ những trải nghiệm.I learned a lot from my mistakes. (Tôi đã học được rất nhiều điều từ những sai lầm của mình.)
Learn dùng để nói về việc ghi nhớ hoặc thuộc lòng.I am trying to learn a new poem for my class. (Tôi đang cố gắng học thuộc một bài thơ mới cho lớp học.)
Learn dùng với nghĩa dạy, truyền đạt kiến thức.She is a great teacher who loves to learn her students. (Cô ấy là một giáo viên tuyệt vời, người thích truyền đạt kiến thức cho học sinh.)
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Cách dùng learn trong tiếng Anh

Cấu trúc learn được sử dụng như sau:

2.1. Learn để diễn tả học để làm gì

Cấu trúc: S + learn + to do sth
Cấu trúc learn to V
Cấu trúc learn to V

E.g.:

 • I am learning to play the guitar. (Tôi đang học chơi guitar.)
 • She is learning to speak French. (Cô ấy đang học tiếng Pháp.)
 • We are learning to code. (Chúng tôi đang học lập trình.)

2.2. Learn để diễn tả học bằng cách thức nào

Cấu trúc: S + learn + doing sth
Cấu trúc learn Ving
Cấu trúc learn Ving

E.g.:

 • They are learning communicating with customers more effectively to boost sales. (Họ đang học giao tiếp với khách hàng hiệu quả hơn để tăng doanh số bán hàng.)
 • She is learning skateboarding at the local park. (Cô ấy đang học trượt ván tại công viên địa phương.)
 • He’s learning woodworking by building furniture in his garage. (Anh ấy đang học chế biến gỗ bằng cách đóng đồ nội thất trong gara của mình.)

3. Learn đi với giới từ gì?

Ngoài cấu trúc trên, learn có thể được đi với một số giới từ sau:

Các giới từ đi với learn
Các giới từ đi với learn
Cấu trúc learn với giới từÝ nghĩaVí dụ
Learn by sthHọc hỏi, nghiên cứu bằng cách nào đóI learned to cook by watching my grandmother. (Tôi học nấu ăn bằng cách xem bà ngoại nấu.)
Learn of sthTìm hiểu hay nghiên cứu được một thông tin nào đóI learned of the accident on the news. (Tôi biết được tai nạn trên bản tin.) 
Learn (about sth)Tìm hiểu hay học hỏi về một sự việc, chủ đề nào đóI’m learning about the history of the city. (Tôi đang tìm hiểu về lịch sử của thành phố.) 
Learn (something) from sb/ sthHọc cái gì từ ai hoặc từ đâuI learned a lot from my teacher. (Tôi học được rất nhiều từ thầy giáo của mình.) 

4. Giải đáp learn to V hay Ving?

Như đã nói ở trên, learn vừa đi được với Ving để nhấn mạnh việc học một điều gì đó mới, vừa đi được với to V để nói về việc đang học làm điều gì đó.

Giải đáp learn to V hay Ving
Giải đáp learn to V hay Ving

E.g.:

 • I am learning to play the guitar. (Tôi đang học chơi guitar.)
 • I’m learning cooking by watching online tutorials. (Tôi học nấu ăn bằng cách xem hướng dẫn trên mạng.)

Xem thêm:

5. Một số cấu trúc câu với learn

Ngoài cấu trúc trên, learn còn được dùng trong những cấu trúc sau:

Cấu trúcÝ nghĩaVí dụ
Learn somethingHọc một thứ gì đó (ngôn ngữ, kỹ năng, nghề nghiệp)He learned carpentry from his grandfather. (Anh ấy học nghề mộc từ ông nội.)
Learn something from somebody/ somethingHọc điều gì đó từ ai đó hoặc cái gì đóI learned a lot from my father. (Tôi học được rất nhiều điều từ bố mình.)
Learn something from doing somethingHọc điều gì từ việc làm cái gìYou can learn a great deal just from watching other players. (Bạn có thể học được rất nhiều điều chỉ bằng việc quan sát những người chơi khác.)
Learn about somethingHọc về cái gì đóHe is learning about Chinese culture. (Anh ấy đang tìm hiểu về văn hóa Trung Hoa.)
Learn to do something = Learn how to do somethingHọc làm việc gì đóHe is learning to play the piano. (Anh ấy đang học cách chơi đàn piano.)

6. Bài tập learn to V hay Ving

Để giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng cũng như cấu trúc này, mình đã tổng hợp các bài tập phổ biến sau:

 • Bài tập điền vào chỗ trống.
 • Bài tập chia dạng từ thích hợp.
 • Bài tập chọn đáp án đúng.
Bài tập learn to V hay Ving
Bài tập learn to V hay Ving

Exercise 1: Fill in the blank

(Bài tập 1: Chia dạng từ thích hợp vào chỗ trống)

 1. She’s learning ………. (garden) by working in her backyard garden.
 2. They are learning ………. (mindfulness) by attending meditation classes.
 3. He are learning ………. (code) by participating in online coding challenges.
 4. We are learning ………. (negotiation skills) by role-playing different scenarios.
 5. The students are learning ………. (use computers).

1. gardening 

=> Giải thích: Trong câu nói đến việc học làm vườn bằng cách từ làm vườn ở sân sau nên dùng cấu trúc learn + Ving.

2. mindfulness

=> Giải thích: Nội dung nói đến việc tập trung học bằng phương pháp tập trung nên sau learn sẽ là một danh từ mindfulness.

3. coding

=> Giải thích: Đây là việc viết mã hoặc lập trình, mà người ta học thông qua việc tham gia vào các thách thức lập trình trực tuyến. Vì vậy nên dùng cấu trúc learn + Ving.

4. negotiation

=> Giải thích: Nội dung muốn nói đến việc học kỹ năng đàm phán nên đây sẽ là một danh từ -> negotiation

5. how to use computers

=> Giải thích: Nội dung nói đến việc học như thế nào nên dùng cấu trúc learn how to + V.

Exercise 2: Choose the best answer

(Bài tập 2: Chọn đáp án đúng nhất)

1. She wants ………. speak French fluently.

 • A. learning
 • B. learn
 • C. to learning
 • D. to learn

2. They are ………. new skills through online courses.

 • A. learned
 • B. to learning
 • C. to learn
 • D. learning

3. He ………. about astronomy from his grandfather.

 • A. learned
 • B. learning
 • C. to learning
 • D. to learn

4. We are ………. to play chess every Saturday.

 • B. learned
 • C. to learning
 • A. learning
 • D. to learn

5. She ………. a lot from her mistakes.

 • A. learned
 • B. learning
 • C. to learning
 • D. to learn
Đáp ánGiải thích
1. BDùng learn something để nói đến việc học thứ gì đó.
2. DDùng learning vì đây là cấu trúc câu tiếp diễn, nói đến việc đang học một kỹ năng mới.
3. ADùng learned để chỉ hành động đã xảy ra trong quá khứ.
4. CDùng learning vì đây là cấu trúc câu tiếp diễn, nói đến việc đang học một kỹ năng mới.
5. ALearned được sử dụng để chỉ hành động đã xảy ra trong quá khứ.

Exercise 3: Fill in the blanks with suitable prepositions

(Bài tập 3: Điền giới từ phù hợp vào chỗ trống)

 1. She learned ………. her mistakes and improved her performance.
 2. They are eager to learn ………. new cultures.
 3. He learned ………. his grandfather how to fish.
 4. We need to learn ………. our competitors’ strategies.
 5. She learned ………. watching tutorials on YouTube.

1. from

=> Giải thích: Nội dung câu nói đến việc học từ những lỗi lầm nên dùng cấu trúc learn from.

2. about

=> Giải thích: Nội dung câu nói đến việc học về điều gì đó nên dùng cấu trúc learn from.

3. from

=> Giải thích: Nội dung câu nói đến việc học kinh nghiệm từ ông nên dùng cấu trúc learn from.

4. of

=> Giải thích: Nội dung câu muốn nói đến việc nghiên cứu đối thủ nên dùng cấu trúc learn of.

5. by

=> Giải thích: Nội dung câu muốn nói đến việc nghiên cứu bằng cách nào đó nên dùng cấu trúc learn of.

Xem thêm các bài tập khác:

7. Kết luận

Như vậy, qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng learn, giải đáp thắc mắc learn to V hay Ving. Hy vọng những chia sẻ này có thể giúp bạn ứng dụng được cấu trúc learn vào thực tế. Và đừng quên làm thật nhiều bài tập để nắm vững kiến thức hơn nhé!

Ngoài ra, nếu bạn muốn biết thêm các cấu trúc khác trong tiếng Anh, thì có thể tham khảo thêm ở phần IELTS Grammar nhé!

Tài liệu tham khảo:

Learn: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/learn – Truy cập ngày 10.06.2024

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h