Tính từ là gì? Vị trí và cách dùng trong Tiếng Anh IELTS

Anh Nguyên
10.08.2022

Tính từ là gì? Vị trí và cách dùng như thế nào trong Tiếng Anh? Đây là kiến thức quan trọng và cơ bản mà các bạn phải nắm vững khi làm bài. Hãy cùng Vietop tìm hiểu ở bài viết sau nhé!

1. Tính từ là gì?

Tình từ là gì? Cách sử dụng trong Tiếng Anh như thế nào?
Tình từ là gì? Cách sử dụng trong Tiếng Anh như thế nào?

Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất của vật, hiện tượng hoặc người, nó nhằm bỏ nghĩa cho danh từ, đại từliên động từ trong Tiếng Anh.

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Vị trí tính từ trong câu

  • Đứng trước danh từ

Ví dụ: She has just bought a beautiful dress. (Cô ấy vừa mới mua 1 cái đầm đẹp)

  • Đứng sau các động từ như: be, seem, appear, look, sound, smell, taste, become, get, feel…

Ví dụ:

A: Hey, wanna hang out this evening? Pizza and bowling?

B: That sounds terrific. (Nghe tuyệt đó)

C: Ok. See you tonight.

  • Find/ make/ keep/leave + St + adj

Ví dụ:

I find cooking very relaxing and rewarding.

You should leave the place intact after you have finished.

3. Comparative (So sánh hơn) và Superlative (So sánh nhất)

Cách dùng Tính từ ngắn và Tính từ dài trong câu so sánh
Cách dùng Tính từ ngắn và Tính từ dài trong câu so sánh

Phân loại tính từ

A. Tính từ ngắn (đơn âm)

Đối với tính từ ngắn (đơn âm), ta thêm đuôi –er đối với so sánh hơn và đuôi –est đối với so sánh nhất.

Chú ý: Đối với so sánh nhất chúng ta phải thêm the trước tính từ đó.

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

small

smaller

the smallest

large

larger

the largest

short

shorter

the shortest

long

longer

the longest

Nếu tính từ được hình thành từ phụ âm + nguyên âm đơn + phụ âm (không phải âm câm), phụ âm cuối cùng phải được nhân đôi trước khi thêm đuôi –er hoặc –est.

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

big

bigger

the biggest

thin

thinner

the thinnest

B. Tính từ dài (có 2 âm tiết trở lên)

So sánh hơn thì thêm đuôi -er, so sánh nhất thì thêm đuôi –est với những từ có 2 âm tiết tận cùng là -y, -le, -ow. Những từ có đuôi tận cùng bằng –y thì phải đổi “y” thành “i” rồi sau đó mới thêm đuôi.

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

early

earlier

the earliest

friendly

friendlier

the friendliest

gentle

gentler

the gentlest

shallow

shallower

the shallowest

Đối với các trường hợp còn lại, đối với so sánh hơn ta sẽ thêm more phía trước tính từ; đối với so sánh nhất ta sẽ thêm the most phía trước tính từ.

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

famous

more famous

the most famous

exciting

more exciting

the most exciting

intelligent

more intelligent

the most intelligent

C. Các trường hợp ngoại lệ

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

good

better

the best

bad

worse

the worst

little

less

the least

far

farther/further

the farthest/ the furthest

4. Cách nhận biết tính từ

Trong tiếng anh có rất nhiều tính từ được hình thành bằng cách thêm các suffix (hậu tố) đằng sau từ gốc.

Suffix (hậu tố)

Từ gốc

Từ hình thành

-y

rain, cloud

rainy, cloudy

-ly

friend

friendly

-ive

effect

effective

-ing

interest

interesting

-ed

excite

excited

-ous

continue

continuous

-ic

history

historic

-al

nation

national

-able, -ible

profit

profitable

-ful

beauty

beautiful

-less

care

careless

-ish

self

selfish

-ory

oblige

obligatory

-ate

passion

passionate

5. Thứ tự mô tả trong câu

Thực tế, trong nhiều trường hợp chúng ta cần sử dụng nhiều hơn 1 tính từ để thể hiện rõ được tính chất của một sự vật, sự việc. Trong những trường hợp này, chúng ta sẽ phải tuân theo một cấu trúc về thứ tự nhất định.

1

Opinion

lovely, beautiful, amazing

2

Size

big, small, tall

3

Physical quality

thin, rough, untidy

4

Shape

triangular, circular, rectangular

5

Age

young, old

6

Colour

red, orange, yellow

7

Origin

Vietnamese, American

8

Material

wood, plastic, metal

9

Type

U-shaped, four-wheel

10

Purpose

cooking, washing

Ví dụ:

  • It’s a lovely (1), medium-sized (2), circular (4) cleaning (10) robot.
  • Panettone is a round (4), Italian (7), bread-like (9) Christmas cake.

Xem thêm: Cách sử dụng Tính từ ghép (Compound Adjective) trong IELTS Writing

6. Bài tập

Bài tập áp dụng trong bài thi IELTS

A. Chọn dạng đúng của tính từ để điền vào chỗ trống.

(IELTS Speaking Part 2: Describe a person who is good at his or her job)

Today I would like to describe a person who does very well at work, and that is no other than Ms. My Tam, a very 1. ______ (fame) singer in Vietnam. Of all the celebrities, My Tam has always been a beacon of light not just for her fame but also for her great passion for the work that she has committed to. The first time I got to know My Tam was, like, 10 years ago when I came across her albums in a music store near my house. Her 2. ________ (smoulder) eye makeup and 3. _____ (icon) hairstyle instantly got into my heart, and you know what’s better than that? her amazing mezzo-soprano voice. I instantly got 4. ______ (hook) on her voice upon hearing it played in the music store.Besides here 5. ________ (angel) voice, My Tam is also known for her dedication to her work. She once told the press that she loves her job, and she said that she was willing to be a singer for the rest of her life without getting 6. _______ (marry), which was quite a statement and made the headline for weeks to come at that particular time. Well you know, I always look up to any well-known public figures who were able to devote all aspects of their lives to their line of work. My Tam struck at people’s heartcore by delivering down-to-earth music that inspired thousands of audiences regardless of ages, genders or 7. ______ (society) status, she was also known for her 8. _________ (not tired) charity work. She was such a busy-bee that sometimes she did not care about herself. At one time, she dropped everything to sing live in the concert held by the disadvantaged and donated a huge sum of money for them. She is, by all means, the 9. _______ (most great) woman that I have ever seen.

Khóa học luyện thi IELTS ở đâu tốt tại TPHCM – Cùng tìm hiểu có những khóa học IELTS nào tốt: Tại đây

B. Chọn đáp án đúng

1A. A red, ugly shirt
B. A red, shirt ugly
C. An ugly, red shirt
2A. A book, interesting old
B. An old, interesting book
C. An interesting, old book
3A. A large, brown, wooden bench
B. A wooden, large, brown bench
C. A brown, large, wooden bench
4A. A small, bent, old, blue, Swiss pen
B. A bent, tiny, old, blue, Swiss pen
C. An old, blue, tiny, bent, Swiss pen
5
A. My funny, tall, young, French girlfriend
B. My young, tall, French, funny girlfriend
C. My tall, funny, young, French girlfriend
6A. A long, beautiful, Italian, red, silk tie
B. A beautiful, long, red, Italian, silk tie
C. A red, long, beautiful, Italian, silk tie
7
A. Several small, dazzling, gold, ancient coins
B. Several dazzling, small, ancient, gold coins
C. Several dazzling, ancient, gold, small coins
8
A. A small, annoying, circular, metal, American, alarm clock
B. An annoying, circular, small, American, metal, alarm clock
C. An annoying, small, circular, American, metal, alarm clock

Đáp án

A.

1. famous

2. smouldering

3. iconic

4. hooked

5. angelic

6. married

7. social

8. tireless

9. greatess

B.

1. C

2. C

3. A

4. A

5. A

6. B

7. B

8. C

Chúc bạn học tập tốt và thành công với Tính từ là gì? Vị trí và cách dùng trong Tiếng Anh IELTS nhé!

www.ieltsvietop.vn

Bài viết liên quan:

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn
Bài tập thì quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao có đáp án
Thì quá khứ tiếp diễn là một thì rất dễ sử dụng và được ứng dụng rất nhiều trong tiếng Anh hằng ngày. Nếu bạn chưa nắm chắc kiến thức về nó thì hãy đọc và làm ngay bài...
Wh question trong thì quá khứ đơn
Wh question trong thì quá khứ đơn: lý thuyết và bài tập
Câu hỏi – wh question là phần kiến thức khá dễ nhớ và phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, khi đặt trong thì quá khứ đơn thì có thể gây nhầm lẫn với nhiều người học. Hãy cùng...
Causative Form – Thể nhờ vả trong tiếng Anh
Causative Form – Thể nhờ vả trong tiếng Anh
Việc sử dụng câu nhờ vả (truyền khiến) để diễn tả hành động nhờ ai đó là một trong các chủ điểm ngữ pháp được đánh giá rất cao trong phần thi IELTS Speaking. Bài viết sẽ giới thiệu thể này...
Bài tập thì hiện tại tiếp diễn
Bài tập thì hiện tại tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao có đáp án
Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous tense là một trong số 12 thì cơ bản của tiếng Anh. Trong bài viết ngày hôm nay, Vietop xin gửi đến các bạn hệ thống bài tập thì hiện tại...
Cấu trúc No sooner … than … trong tiếng Anh
Cấu trúc No sooner … than … trong tiếng Anh
Để miêu tả những hành động nối tiếp nhau thì tiếng Anh có rất nhiều cách, song điển hình trong số đó là cấu trúc No sooner … than … Tuy nhiên vì đây là một mẫu câu không...
Thì Quá khứ hoàn thành trong Tiếng Anh - Past Perfect
Thì Quá khứ hoàn thành trong Tiếng Anh – Past Perfect
Thì Quá khứ hoàn thành (Past Perfect tense) là một trong những thì cơ bản trong Tiếng Anh. Hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu về thì này nhé. Nội dung chính 1. Khái niệm thì quá khứ hoàn thành...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0