Mạo từ (Article) là gì? Cách sử dụng a, an, the như thế nào trong IELTS?

Hương Giang
10.08.2022

Hôm nay IELTS Vietop xin chia sẻ với bạn về Mạo từ (a, an, the) và cách sử dụng trong quá trình luyện thi IELTS. Cùng tìm hiểu nhé!

1. Mạo từ là gì?

Mạo từ là gì?
Mạo từ là gì?

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định.

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Phân loại mạo từ

2.1. Mạo từ xác định: THE

Quy tắc sử dụng chung: Dùng cho danh từ xác định đếm được hoặc không đếm được. Hoặc nói cách khác: sử dụng “the” khi danh từ chỉ đối tượng / sự vật được cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng / sự vật đó.

Cách sử dụng THE cụ thể trong từng trường hợp: 

Khi vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhấtThe Sun, the Moon, the world, the earth, …
Trước một danh từ đã được đề cập trước đóI saw a beggar in the street. The beggar looked miserable.
(từ “beggar” thứ 2 đã được xác định).
Trước một danh từ được xác định bằng một cụm từ hoặc mệnh đềThe girl standing over there is my sister
The day when we got married.
Trước so sánh cực cấp: most, best, first, second, only,…The first day, the best way,…
The + tính từ = danh từ chỉ lớp ngườiThe poor (người nghèo), The rich (người giàu),…
The + tính từ chỉ quốc tịch = người nước đóThe French are famous for their grace. 
The + danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, rừng, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miềnThe Pacific, the Nile, the United States, the Alps, the Middle East, the Sahara, the Amazon,…
The + họ (số nhiều) = gia đình nhà ….The Browns (gia đình nhà Brown), the Smiths (gia đình nhà Smith),…
The + hệ thống, dịch vụThe cinema, the theater, the radio,…
The + nhạc cụThe piano, the guitar,…

2.2. Mạo từ không xác định

Quy tắc sử dụng chung: Dùng để nói về một sự vật hoặc sự việc bất kỳ nào đó chưa được xác định cụ thể.

 • A + danh từ bắt đầu bằng phụ âm: a house, a book, a plan,…
 • An + danh từ bắt đầu bằng nguyên âm: an apple, an orange,…

Lưu ý: phụ âm hay nguyên âm ở đây là cách phát âm chứ không phải cách viết. Một số từ trong cách viết bắt đầu bằng nguyên âm ‘u’ nhưng phát âm lại là /j/ như ‘university’ /juːnɪˈvəːsɪti/, nên ta vẫn dùng mạo từ ‘a’ trước đó.

Cách sử dụng A/ AN cụ thể trong từng trường hợp: 

Dùng cho danh từ đếm được số ít chưa xác định cụ thể, mới nhắc tới lần đầu tiênI have a cat. I want to buy a pen.
Dùng cho danh từ làm bổ ngữ chỉ nghề nghiệpHe is a doctor. She is an actress. 
Dùng trong các cụm chỉ số lượngA lot of, a couple, a dozen, a quarter, a half of, a cup of/ a glass of,…
Dùng trước các phân sốA third, a half, a quarter, a fifth,…
Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ$4 a kilo, 2 times a day, 100 kilometers an hour,…

2.3. Trường hợp không sử dụng mạo từ

Không sử dụng THE

 • Trước tên quốc gia, châu lục, tên núi, hồ, vịnh, đảo, đường phố, thành phố, hành tinh,…khi tên riêng của chúng không có “the”

E.g: Vietnam, Europe, Mount Everest, Hanoi, Venus, Mars…

 • Trước danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều dùng theo nghĩa chung

E.g: I don’t like German beer. 

 • Trước tên gọi các bữa ăn

E.g: breakfast, lunch,…

 • Trước các môn thể thao: 

E.g: basketball, football, badminton,…

 • Trước danh từ trừu tượng, trừ khi nó chỉ trường hợp cá biệt: 

E.g: Everybody loves peace; The death of the President made the whole country shock.

 • Trước tên các môn học nói chung

E.g: mathematics, linguistics, English,…

 • Trước tên các ngày lễ, tết

E.g: Christmas, Thanksgiving

Không sử dụng A, AN

 • Trước danh từ số nhiều: dogs, cats,…
 • Trước danh từ không đếm được: advice, information,…
 • Trước tên gọi các bữa ăn: breakfast, lunch, dinner,…

2.4. Khái quát hóa danh từ – Generalisation

Generalisation: khái quát hóa danh từ: cách nói chung, không cụ thể.

Khi một danh từ được sử dụng để diễn tả ý chung chung, không ám chỉ hay xác định cụ thể một đối tượng một vật nào đó thì danh từ đó thường ở dạng số nhiều (plural form) và không có mạo từ phía trước.

E.g: Consumers are mostly concerned with costs.

Ở đây consumer (khách hàng) và cost (chi phí, giá cả) không được xác định rõ ràng (khách hang gì, giá cả của cái gì,…) , mà chỉ được ám chỉ tất cả những người mua hàng và chi phí giá cả nói chung nên hai danh từ này ở dạng số nhiều và không có mạo từ.

3. Cách Sử dụng mạo từ trong IELTS 

Listening

Trong IELTS Listening, ở những câu hỏi có dạng điền từ (đặc biệt là section 4), nhờ vào phần ngữ pháp về mạo từ và generalisation này, bạn có thể đoán trước loại từ mình cần điền vào từng câu. Nhờ đó, khả năng điền chính xác đáp án (không thừa / thiếu “s” số nhiều) sẽ cao hơn.

E.g:

Write ONE WORD ONLY for each answer.

image

Câu 31 -33 chúng ta dự đoán được sẽ phải điền danh từ vào chỗ trống; Cả 3 câu này đều không có sự xuất hiện của mạo từ, vậy khả năng cao sẽ là danh từ số nhiều (có s) hoặc danh từ được khái quát hoá. Bên cạnh đó, đối với câu 33, nhờ vào key word “birds” đằng trước nên ta có thể chắc chắn chỗ trống sẽ điền 1 tên loài động vật ở dạng số nhiều. 

image 1

Câu 34 có xuất hiện có mạo từ xác định nên có thể đoán ở đây điền danh từ số ít. 

*Đáp án: 31. tongues; 32. plants; 33. snakes; 34. sky.

Speaking and Writing

Mạo từ (ARTICLE) là một điểm ngữ pháp khá quan trọng và cơ bản. Vì vậy, với kỹ năng Writing và Speaking, bạn cần chắc chắn về Mạo từ nếu không sẽ bị đánh giá ngữ pháp không tốt và có thể giảm điểm của bạn.

4. Bài tập vận dụng 

Bài tập

A. Chọn đáp án đúng

1. He is _________ engineer.

a. an          b. a          c. the          d. no article

2. My parents are always at _________ home on Sundays.

a. the          b. a          c. an          d. no article

3. What’s _________ weather like in winter in your country?

a. the          b. a          c. an          d. no article

4. What’s her job? She’s _________ lecturer

a. an university           b. a university          c. one university          d. university

5. Are you a vegetarian? Yes, I never eat _________

a. meat          b. the meat          c. some meat          d. a meat

B. Điền mạo từ the/a/an hoặc x (không cần mạo từ) vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau. 

 1. Rita is studying … English and …Maths this semester
 2. He works as … assistant in … same shop as I do
 3. Last night, there was …. bird singing outside my house
 4. What do you eat for breakfast this morning?
 5. Rita plays … violin and her sister plays … guitar

C. Điền mạo từ the/a/an hoặc x (không cần mạo từ) vào chỗ trống để hoàn thành bài speaking Part 3.

Do you think the Internet influences the types of news stories people hear about?

Oh definitely! There’s so much gossip about 1……. celebrities on 2…… Internet. It seems to be even worse than what is shown on TV. Also due to 3……. Bloggers, we can get 4……. lot of news and commentary about issues that don’t make 5……. mainstream media…you know… people can surf around and find out 6…….. news about whatever interests them 7……. most. That’s 8……. greatest thing about the Internet people can choose what they’re interested in.

D. Điền mạo từ the/a/an hoặc x (không cần mạo từ) vào chỗ trống để hoàn thành bài Writing task 1

The diagram provides 1……. breakdown of how ethanol is produced from corn. From 2……. overall perspective, it is readily apparent that the making of maize-based ethanol includes corn undergoing various physical and biological processes under different conditions, 3……. product of which is later stored and eventually delivered to gas stations.

The process commences when corn is harvested and stored in warehouses, before being ground by 4……. use of a turbine-driven mill. Thereafter the ground corn, with the addition of 5…….. unspecified amount of water, is cooked within 4 hours in 6…….. cylindrical device before being fermented in another set of cylinders. 7…….. mixture is left for fermentation for 2 days (48 hours) and subsequently liquidized, with solid wastes being released as by-products. The liquidized substance, now called ethanol, is further purified under laboratory conditions for another 5 hours, after which it is stored in 8…….. large containers and eventually transported to gas stations.

Đáp án

A. 1. a          2. d         3. a         4. b         5. a

B. 1. x,x          2. an, the         3. a         4. x         5. x,x

C. 1. x         2. the         3. x         4. a         5. the         6. the          7. the         8. the

D. 1. a         2. an         3. the         4. the         5. an         6. A         7. the         8. x

Chúc các bạn học IELTS thật tốt với bài viết Mạo từ (Article) là gì? Cách sử dụng a, an, the như thế nào trong IELTS? trên đây nhé.

Trung tâm luyện thi IELTS Vietop

Bài viết liên quan:

Sơ đồ tư duy thì quá khứ đơn
Sơ đồ tư duy thì quá khứ đơn đơn giản dễ học
Nhằm hệ thống hóa kiến thức các thức 12 thì tiếng Anh, cụ thể hơn là thì quá khứ đơn thì sơ đồ tư duy là công cụ hiệu quả được rất nhiều người áp dụng. Nếu bạn đang...
Cấu trúc Offer
Cấu trúc Offer: cách sử dụng, ví dụ cụ thể và bài tập vận dụng
Không chỉ là nhằm đưa ra lời mời, lời đề nghị, cấu trúc Offer còn mang nhiều ý nghĩa khác như chào hàng hay sự trả giá, sự khuyến mãi,… Trong bài viết dưới đây, Luyện thi IELTS Vietop...
câu điều kiện loại 4
Nắm chắc câu điều kiện loại 4 chỉ trong 5 phút kèm bài tập
Câu điều kiện là một chủ điểm khá thường xuyên được bắt gặp trong các kỳ thi hay cuộc thi lấy chứng chỉ như IELTS, TOEFL, TOEIC, … Ngoài các loại câu điều kiện cơ bản thì câu điều...
Thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành
Phân biệt Thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành kèm bài tập
Thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành là hai thì rất quan trọng không chỉ trong các bài thi tiếng Anh như TOIEC, IELTS, … mà còn trong giao tiếp hằng ngày. Hai thì này thường đi...
Cấu trúc the more…the more…
Cấu trúc the more … the more … trong Tiếng Anh
Trong bài thi IELTS Writing, điểm ngữ pháp so sánh “càng… càng” khá hay và diễn tải được những hành động ” tác động kéo theo”. Hãy cùng IELTS Vietop ôn lại kiến thức về cấu trúc so sánh...
cấu trúc và cách dùng although
Tìm hiểu cấu trúc và cách dùng Although trong tiếng Anh
Trong văn viết, một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng, là chất keo giúp liên kết các câu văn, giúp mạch văn trôi chảy hơn đó chính là liên từ. Hơn hết, việc sử dụng liên từ...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0