[Full 24 mã đề] Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024

Các sĩ tử 2006 đã bắt đầu bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2024 từ ngày 27/06/2024 với hai môn thi đầu tiên Ngữ văn và Toán. Các bạn đã rất quyết tâm và vững vàng để có thể bước vào kỳ thi hôm nay ngày 28/06/2024 với môn thi Ngoại ngữ.

Ngoại ngữ là môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia, trong bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút và thời gian bắt đầu làm bài là 14 giờ 30 phút.

Các bạn học sinh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi năm nay và cũng đã lựa chọn những phương pháp phù hợp để có thể vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia.

Đối với phần thi ngoại ngữ các bạn sẽ có hai sự lựa chọn là sẽ thi bài thi ngoại ngữ THPT Quốc gia như bình thường và hai là lựa chọn sẽ quy đổi điểm thi tốt nghiệp từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, TOEIC, … đã có rất nhiều sĩ tử đã lựa chọn phương thức này.

Bài viết dưới đây cung cấp cho bạn đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024. Kèm theo đáp án chúng tôi sẽ mang đến bạn những lời giải chi tiết của từng đề thi. Cùng IELTS Vietop tham khảo đề thi và lời giải, chúng tôi mong bạn sẽ có những đáp án cũng như kiểm ra số điểm của bản thân.

Chính thức – Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 được chia ra nhiều mã đề khác nhau, đương nhiên những câu hỏi đều giống nhau và chỉ theo quy luật là đổi vị trí thứ tự các câu hỏi trong đề để cho ra bộ đề mới hoàn chỉnh.

Đề thi THPT Quốc gia 2024 chia ra với các mã đề như sau: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Dưới đây là hình ảnh các mã đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 được IELTS Vietop sưu tầm và tổng hợp:

Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 đề 408
Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 đề 408
Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 đề 408
Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 đề 408
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024

Dưới đây là toàn bộ đáp án của tất cả các đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 được bộ GD&ĐT công bố. Mời bạn tham khảo và kiểm tra đối chiếu với câu trả lời của các bạn và số điểm cuối cùng của bài thi nhé!

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 401

1.B2.C3.B4.D5.B6.A7.B8.C9.B10.A
11.D12.B13.B14.A15.C16.D17.B18.A19.B20.D
21.A22.B23.B24.C25.B26.C27.C28.C29.A30.B
31.C32.A33.A34.A35.C36.C37.A38.C39.A40.A
41.C42.A43.A44.C45.C46.B47.D48.C49.C50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 402

1.D2.A3.B4.D5.B6.C7.B8.C9.B10.A
11.D12.C13.C14.D15.D16.B17.B18.A19.D20.A
21.D22.D23.B24.B25.C26.C27.D28.C29.C30.A
31.C32.B33.D34.D35.A36.A37.C38.A39.C40.D
41.A42.D43.A44.C45.A46.D47.A48.A49.C50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 403

1.B2.D3.B4.D5.C6.A7.B8.A9.D10.A
11.C12.A13.A14.D15.B16.B17.C18.A19.A20.A
21.D22.B23.A24.B25.D26.D27.B28.C29.C30.B
31.C32.C33.B34.C35.A36.B37.C38.B39.C40.A
41.A42.C43.D44.C45.D46.A47.A48.D49.C50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 404

1.B2.A3.C4.B5.D6.C7.D8.B9.D10.D
11.C12.C13.A14.D15.B16.C17.C18.B19.A20.B
21.B22.B23.C24.C25.A26.D27.B28.C29.A30.A
31.C32.B33.B34.C35.D36.B37.A38.D39.A40.C
41.A42.D43.D44.A45.C46.B47.D48.A49.A50.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 405

1.B2.A3.B4.C5.D6.B7.A8.B9.B10.C
11.B12.D13.D14.B15.B16.B17.D18.A19.C20.C
21.C22.D23.D24.C25.A26.A27.B28.C29.D30.C
31.D32.D33.A34.C35.C36.A37.D38.A39.D40.A
41.C42.C43.D44.A45.A46.B47.D48.C49.D50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 406

1.C2.C3.D4.B5.D6.C7.B8.C9.A10.D
11.C12.B13.A14.C15.D16.D17.D18.A19.A20.C
21.B22.A23.B24.A25.B26.B27.B28.C29.C30.D
31.D32.B33.C34.D35.A36.A37.B38.C39.D40.D
41.C42.B43.A44.C45.A46.B47.B48.C49.D50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 407

1.D2.C3.B4.B5.C6.B7.A8.D9.C10.D
11.D12.A13.B14.C15.C16.B17.B18.C19.A20.D
21.C22.D23.A24.D25.A26.D27.B28.C29.C30.A
31.B32.A33.C34.B35.C36.C37.A38.A39.B40.A
41.A42.B43.A44.B45.A46.D47.B48.C49.A50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 408

1.B2.A3.C4.A5.B6.C7.D8.B9.D10.B
11.C12.B13.A14.A15.C16.B17.A18.A19.C20.B
21.D22.A23.D24.A25.B26.B27.D28.B29.B30.D
31.C32.C33.C34.A35.D36.D37.C38.A39.C40.D
41.C42.D43.D44.D45.D46.B47.D48.C49.A50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 409

1.D2.D3.B4.C5.D6.A7.D8.C9.C10.A
11.B12.B13.C14.D15.C16.D17.C18.B19.C20.D
21.D22.A23.A24.C25.B26.C27.D28.B29.D30.C
31.C32.A33.A34.B35.D36.B37.A38.A39.B40.A
41.B42.B43.A44.B45.A46.A47.A48.C49.D50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 410

1.C2.A3.D4.C5.B6.C7.A8.B9.A10.B
11.B12.C13.D14.C15.C16.D17.B18.A19.D20.C
21.C22.D23.D24.C25.A26.C27.B28.D29.D30.D
31.B32.C33.B34.B35.D36.C37.B38.B39.B40.D
41.D42.C43.B44.D45.D46.C47.B48.C49.D50.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 411

1.A2.B3.A4.A5.C6.C7.A8.C9.B10.C
11.B12.D13.D14.D15.A16.A17.A18.B19.A20.D
21.A22.D23.D24.B25.D26.A27.A28.D29.B30.D
31.A32.B33.B34.B35.D36.D37.B38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.D45.D46.D47.B48.C49.B50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 412

1.B2.B3.D4.C5.D6.C7.C8.D9.B10.A
11.C12.D13.B14.A15.D16.B17.A18.D19.A20.D
21.D22.B23.C24.C25.A26.D27.A28.D29.B30.D
31.B32.C33.A34.D35.B36.C37.A38.C39.B40.B
41.A42.C43.C44.C45.B46.C47.D48.C49.B50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 413

1.B2.A3.A4.D5.D6.C7.B8.D9.C10.B
11.C12.C13.D14.C15.D16.B17.D18.A19.A20.C
21.A22.A23.C24.A25.C26.D27.A28.D29.C30.C
31.C32.A33.D34.A35.C36.D37.A38.D39.D40.A
41.D42.B43.A44.A45.D46.A47.C48.D49.B50.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 414

1.A2.D3.C4.D5.D6.D7.A8.C9.C10.B
11.B12.B13.A14.B15.C16.C17.B18.B19.D20.D
21.A22.B23.B24.A25.A26.C27.D28.B29.D30.A
31.C32.A33.D34.C35.C36.B37.B38.D39.C40.A
41.A42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.D49.A50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 415

1.D2.B3.A4.B5.D6.A7.D8.D9.C10.D
11.D12.A13.C14.D15.A16.B17.D18.B19.A20.C
21.A22.C23.D24.B25.D26.C27.B28.C29.D30.A
31.C32.D33.B34.B35.D36.B37.D38.C39.B40.C
41.B42.A43.C44.C45.C46.A47.C48.B49.A50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 416

1.C2.C3.A4.C5.A6.A7.B8.A9.D10.B
11.C12.D13.C14.D15.C16.A17.B18.D19.D20.D
21.B22.C23.D24.B25.A26.C27.D28.A29.B30.B
31.C32.C33.D34.C35.D36.D37.B38.A39.A40.B
41.B42.D43.C44.B45.D46.C47.B48.A49.B50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 417

1.C2.D3.C4.D5.D6.C7.A8.B9.B10.D
11.B12.A13.D14.D15.D16.C17.C18.B19.C20.C
21. C22. A23. C24.C25.A26.D27.A28.A29.D30.A
31.C32.C33.A34.C35.C36.D37.A38.D39.D40.A
41.A42.D43.D44.A45.A46.D47.C48.B49.A50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 418

1.D2.C3.B4.C5.A6.A7.C8.C9.B10.D
11.A12.A13.A14.B15.B16.A17.A18.D19.D20.B
21.C22.B23.C24.D25.A26.D27.C28.B29.C30.D
31.A32.B33.D34.B35.D36.C37.B38.D39.B40.C
41.D42.C43.A44.D45.C46.D47.C48.C49.A50.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 419

1.D2.C3.A4.C5.C6.B7.A8.B9.D10.C
11.A12.D13.C14.C15.C16.D17.C18.A19.D20.B
21.B22.D23.A24.D25.B26.B27.A28.B29.D30.C
31.A32.B33.A34.C35.B36.B37.C38.D39.A40.A
41.C42.D43.B44.A45.B46.A47.D48.B49.D50.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 420

1.A2.C3.C4.D5.A6.C7.D8.C9.B10.D
11.D12.A13.A14.A15.D16.B17.D18.A19.D20.B
21.B22.B23.A24.B25.D26.B27.D28.B29.A30.B
31.B32.D33.A34.A35.A36.D37.A38.B39.D40.A
41.A42.D43.D44.B45.B46.D47.B48.C49.A50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 421

1.C2.A3.B4.C5.D6.C7.C8.A9.B10.C
11.C12.A13.A14.A15.C16.B17.A18.C19.C20.D
21.D22.B23.A24.C25.D26.A27.C28.D29.B30.A
31.B32.B33.D34.D35.C36.B37.C38.B39.D40.B
41.B42.C43.B44.D45.D46.D47.C48.B49.D50.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 422

1.D2.A3.B4.D5.A6.C7.B8.A9.B10.C
11.B12.D13.A14.A15.B16.C17.C18.D19.B20.D
21.C22.B23.D24.B25.D26.D27.B28.B29.B30.D
31.B32.D33.D34.B35.C36.B37.C38.C39.B40.C
41.C42.D43.D44.C45.C46.C47.D48.B49.C50.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 423

1.B2.A3.D4.C5.C6.D7.B8.D9.C10.B
11.D12.D13.A14.A15.D16.D17.A18.C19.A20.A
21.C22.D23.B24.D25.A26.D27.B28.C29.D30.B
31.C32.B33.B34.A35.C36.C37.B38.B39.B40.C
41.B42.A43.A44.B45.A46.A47.C48.B49.C50.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 – Mã đề 424

1.B2.B3.A4.B5.C6.C7.D8.B9.D10.D
11.A12.D13.A14.A15.A16.C17.A18.B19.A20.B
21.B22.C23.A24.B25.B26.A27.A28.B29.C30.A
31.C32.D33.B34.A35.B36.C37.C38.A39.A40.A
41.C42.C43.C44.B45.C46.B47.C48.B49.C50.C

Trãi nghiệm học tại IELTS Vietop

IELTS Vietop – Địa chỉ uy tín, đồng hành cùng Quý phụ huynh, Quý học viên và các đối tác trong lĩnh vực chuyên đào tạo tiếng Anh, đặc biệt là IELTS. Với gần 10 năm chuyên về giảng dạy IELTS và Anh ngữ học thuật tại TPHCM, Vietop đã đồng hành cùng hơn 10.000 học viên chinh phục điểm IELTS 6.5+.

Đến với Vietop, bạn không còn phải hoài nghi về chất lượng giảng dạy tiếng Anh, vì tất cả các khoá học ở Vietop luôn đặt học viên ở vị trí trung tâm, được thiết kế chuyên biệt để giúp học viên đạt được điểm số IELTS đầu ra như mong muốn trong thời gian ngắn nhất.

Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh – IELTS, đảm bảo mọi thắc mắc của bạn sẽ được thầy cô giải đáp và chỉnh sửa ngay tại chỗ vì 100% thời gian trong lớp là của bạn.

Với phương châm “Học là phải dùng được”, đội ngũ Vietop luôn ngày càng hoàn thiện để mang đến cho học viên chương trình học vừa chất lượng về kiến thức, điểm số, vừa có khả năng ứng dụng thực tế vào học tập, công việc.

Đây được xem là “kim chỉ nam” hành động tạo nên sự khác biệt của Vietop so với các đối thủ mạnh khác trên thị trường, với mong muốn không chỉ giúp Quý học viên đạt điểm số IELTS như mong muốn, mà quan trọng là giúp học viên tự tin giao tiếp, sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hằng ngày.

IELTS Vietop chuyên cung cấp các khóa học IELTS chất lượng với nhiều ưu đãi học phí cực kì hấp dẫn!

Các khoá học tại IELTS VIETOP:

Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ ngay với IELTS Vietop qua:

  • Hotline: 1800 646 746
  • Fanpage: https://www.facebook.com/ieltsvietop
  • Youtube: https://www.youtube.com/@IELTSVietop

IELTS Vietop hiện đang có 4 chi nhánh ở TP.HCM:

  • 68-70 Hoa Cúc, Phường 7, Phú Nhuận.
  • 664 Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp.
  • 769 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10.
  • 53 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Tân Phú.

Toàn bộ đề thi và đáp án của môn tiếng anh THPT Quốc gia 2024 đã được IELTS Vietop tổng hợp tại bài viết này. Bạn đã tìm thấy đề thi của mình và kiểm tra đáp án của chúng tôi chưa? Nếu còn thắc mắc hay chia sẽ niềm vui của bạn về bài thi hãy để lại dưới bình luận bài viết nhé!

IELTS Vietop chúc bạn có kỳ thi THPT Quốc gia 2024 đạt kết quả tốt đẹp và thành công chinh phục mục tiêu mở ra tương lai của chính bạn.

IELTS Vietop – Đồng hành cùng bạn trên chặn đường chinh phục giấc mơ IELTS.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h