Cách đọc và hiểu đề trong IELTS Writing Task 2

Trần Lộc Trần Lộc
19.05.2020

Có lẽ ít ai biết rằng, một trong các yêu cầu chấm điểm của phần Task Achievement đó chính là “Adress the question”. Hỏi gì trả lời đó chính là mô tả đúng nhất dành cho yêu câu này.

Tuy nhiên, tưởng chừng như đơn giản nhưng đa phần thí sinh thường tập trung vào chủ đề mà quên mất mình phải trả lời vào trọng tâm vào đề bài đang hỏi gì. Do vậy, chúng ta cần xác định yêu cầu đề bài trước khi bắt đầu làm. Cùng theo dõi cách đọc và hiểu đề trong IELTS Writing Task 2 dưới đây nhé.

Cách đọc và hiểu đề trong IELTS Writing Task 2
Cách đọc và hiểu đề trong IELTS Writing Task 2

Có 4 dạng Writing Task 2 chính:

Opinion

Đề bài này thường có các câu phổ biến như:

 • How much do you agree with this statement?
 • Do you agree with this statement?
 • To what extent to do you agree with this statement?

Yêu cầu: Dạng bài này thường hỏi chúng ta đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đã được đưa ra.

1. Cấu trúc bài viết nếu đi theo một hướng:

 • INTRODUCTION (Mở bài): Nêu rõ quan điểm đồng ý hay không đồng 
 • BODY PARAGRAPH 1 (Thân bài 1): Lí do thứ nhất
 • BODY PARAGRAPH 2 (Thân bài 2): Lí do thứ hai
 • CONCLUSION (Kết bài): Khẳng định lại quan điểm

2. Cấu trúc bài viết nửa đồng ý, nửa không đồng ý:

 • INTRODUCTION (Mở bài): Đưa ra quan điểm của bản thân nhưng vẫn công nhận quan điểm của đề bài là đúng. 
 • BODY PARAGRAPH 1 (Thân bài 1): Đồng ý với quan điểm đề bài
 • BODY PARAGRAPH 2 (Thân bài 2): Đưa ra quan điểm bản thân
 • CONCLUSION (Kết bài): Nêu lại quan điểm của đề bài và quan điểm cảu bản thân.

Xem thêm: Cách làm dạng Opinion (Agree or Disagree)

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Advantages and Disadvantages

Đề bài này thường có các câu phổ biến như:

 • Is it postive or negative trend?
 • Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion?
 • Do the advantages of this outweigh the disadvantages

Yêu cầu: Thảo luận về mặt lợi và hại của một vấn đề/ mặt lợi có hơn mặt hại hay không?/ mặt hại có hơn mặt lợi hay không?/ quan điểm trên là tiêu cực hay tích cực.

1. Đối với dạng hỏi Positive trend hay Negative trend

1.1. Một hướng (đông ý nó tích cưc hay tiêu cực)

 • INTRODUCTION (Mở bài): Nêu rõ ra quan điểm đề bài là tích cực hay tiêu cực
 • BODY PARAGRAPH 1 (Thân bài 1): Lí do 1
 • BODY PARAGRAPH 2 (Thân bài 2): Lí do 2
 • CONCLUSION (Kết luận): Nhấn mạnh lại quan điểm đã nêu ở đề bài.

1.2. Vừa là tích cực, vừa là tiêu cực:

 • INTRODUCTION (Mở bài): Nêu rõ ra quan điểm đề bài vừa tích cực, vừa tiêu cực
 • BODY PARAGRAPH 1 (Thân bài 1): Giải thích tại sao tích cực
 • BODY PARAGRAPH 2 (Thân bài 2): Giải thích tại sao tiêu cực
 • CONCLUSION (Kết luận): Nhấn mạnh lại quan điểm đề bài vừa tích cực, vừa tích cực.

2. Đối với dạng Advantages làm lu mờ Disadvantages hay  ngược lại:

 • INTRODUCTION (Mở bài): Nêu rõ ra quan điể đề bài vừa có mặt lợi, vừa có mặt hại và nhấn mạnh mặt lợi làm lu mờ mặt hại, hay ngược lại.
 • BODY PARAGRAPH 1 (Thân bài 1): Nêu mặt lợi
 • BODY PARAGRAPH 2 (Thân bài 2): Nêu mặt hại
 • CONCLUSION (Kết luận): Nhấn mạnh lại quan điểm đề bài vừa có mặt lợi, vừa có mặt hại và mặt lợi làm lu mờ mặt hại hay ngược lại.

3. Đối với dạng hỏi Advantages và Disadvantages và nêu ra ý kiến nhân:

 • INTRODUCTION (Mở bài): Nêu rõ ra quan điểm đề bài vừa có mặt lợi, vừa có mặt hại nhưng nêu rõ mình ủng hộ mặt lợi hay mặt hại.
 • BODY PARAGRAPH 1 (Thân bài 1): Nêu mặt lợi
 • BODY PARAGRAPH 2 (Thân bài 2): Nêu mặt hại
 • BODY PARAGRAPH 3 (Thân bài 3): Nêu quan điểm cá nhân
 • CONCLUSION (Kết luận): Nhấn mạnh lại quan điểm đề bài vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực và quan điểm cá nhân.

Xem thêm: Cách viết dạng Positive & Negative

Causes và Solutions

Causes and Solutions
Causes and Solutions

Đề bài này thường có các câu phổ biến như:

 • What do you think are the causes of this? What solutions can you suggest?
 • What are the primary causes of loss of bio-diversity? What solutions can you suggest?

Yêu cầu: Dạng bài này thường hỏi chúng ta về nguyền và giải pháp của một vấn đề.

Cấu trúc:

 • INTRODUCTION (Mở bài): Nêu rõ bài luận sẽ chỉ ra nguyên nhân và giải phái của vấn đề.
 • BODY PARAGRAPH 1 (Thân bài 1): Nêu 2 nguyên nhân
 • BODY PARAGRAPH 2 (Thân bài 2): Nêu 2 giải pháp
 • CONCLUSION (Kết luận): Nhấn mạnh có rất nhiều giải pháp để có thể giải quyết được vấn đề được nêu ở đề bài.

Xem thêm: Cách viết dạng Problem and Solution

Two-part questions

Đề bài này thường có các câu phổ biến như:

 • Why could this be? Should governments give more financial support to local film industries?
 • What could be the reasons for this? Do you think it is a positive or a negative development?
 • Why is it difficult to define? What factors are important in achieving happiness?

Yêu cầu: Dạng bài này thường hỏi chúng hai câu hỏi

Cấu trúc:

 • INTRODUCTION (Mở bài): Paraphrase hai câu hỏi
 • BODY PARAGRAPH 1 (Thân bài 1): Trả lời câu hỏi thứ nhất
 • BODY PARAGRAPH 2 (Thân bài 2): Trả lời câu hỏi thứ hai
 • CONCLUSION (Kết luận): Tóm tắt ý chính.

Xem thêm: Cách viết dạng Two-part Question/ Double Question

Chúc các bạn học tập tốt với bài viết cách đọc và hiểu đề trong IELTS Writing Task 2 nhé! Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm IELTS Writing Task 1 tại Vietop nhé.

IELTS Vietop

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra